Tuesday 18 December 2012

Born in Nederlands Indië/Dutch East Indies (1)


For a summary in English, please scroll down.
There is another post showing more surnames. Please click here!

Zelfs van mensen, die nog niet zo vreselijk lang geleden buiten Nederland zijn geboren, is het niet altijd eenvoudig uit te vinden waar dat gebeurd is. En dan ga ik er maar vanuit dat dat gegeven -dat ze in het buitenland geboren zijn- überhaupt bekend is. Toch is kennis van de plaats van geboorte van belang om te weten waar men verdere genealogische informatie moet zoeken, zeker in verderweg gelegen landen waar archieven minder of moeilijker toegangkelijk zijn.
In Nederland woont al decennia een grote groep Nederlanders, die voor een goed deel buiten onze landsgrenzen geboren is. Dan heb ik het over Nederlandse echtparen die woonden en werkten in Nederlands (Oost) Indië (N.O.I.) incl. Nederlands Nieuw Guinea, en daar ook kinderen kregen. En evenzeer over Indische Nederlanders, kinderen van Nederlandse mannen en Indische vrouwen. Kinderen van beide groepedn verbleven in Indonesië tot ruim na het uitroepen van de onafhankelijkheid in 1945, een status die pas in 1949 door Nederland werd erkend. Het massale einde kwam in 1958 toen zo'n 35.000-50.000 Nederlanders Indonesië en masse verlieten. Onder hen veel zogenoemde spijtoptanten, mensen die aanvankelijk (bij de onafhankelijkheid) voor de Indonesische nationaliteit hadden gekozen en daar nu, onder druk van de omstandigheden, op terug wilden komen.  
De Indische Burgerlijke Stand (BS), voor zover die heeft bestaan, is ook na de onafhankelijkheid in Indonesië gebleven. De mogelijkheden om vanuit Nederland digitaal relevante bronnen te raadplegen, zijn beperkt maar wel aanwezig. Zie o.a. deze opsomming op het Stamboomforum - Indische Families.
Lans
Voor details van deze personen, zie de update hieronder.
For further details about these persons please see
after the English text.
Het is mij niet bekend hoeveel mensen, die tot bovengenoemde groepen gerekend mogen worden, in de 20e eeuw in Nederlands Indië geboren zijn. Wel weet ik dat -in toenemende mate- rouwadvertenties in Nederlandse kranten verschijnen waarin wordt aangegeven dat de overledene in de Indische Archipel geboren is. Een tijdje terug heb ik bedacht die te verzamelen en ze vervolgens hier te publiceren.
Ik doe dat in de vorm van een lijst die de familienaam weergeeft en het jaar van geboorte. De lijst is op eerste letter van de familienaam gesorteerd. Indien u geïnteresseerd bent in een naam, dan kunt u mij een mailtje sturen en krijgt u van mij de *.jpg van de betreffende advertentie. Het mailadres is: patmiebies at gmail dot com. Het betreft hier voornamelijk advertenties die in NRC Handelsblad hebben gestaan. 
Brantsma
Daarnaast kom ik elders ook mensen tegen die ooit in Nederlandsch Indië geboren zijn, b.v. in oude kranten of in een archief van een Burgerlijke Stand. Ook die neem ik dan op.
Tot slot staan er grafstenen op van mensen die in Indië geboren zijn maar op Westduin in Den Haag of Eikelenburg in Rijswijk begraven/gecremeerd. Ik zoek daar niet systematisch naar maar wanneer ik, al dan niet toevallig, zo'n steen tegenkom, dan maak ik daar een foto (namen met de toevoeging [Wd] resp. [Eb]) van. Ook de toevoeging [pic] komt voor als het een andere begraafplaats betreft.
Op dit moment telt de lijst 7071 familienamen; de laatste update [403 namen]  was op 30 december 2023

Hierboven noemde ik al de zogenoemde spijtoptanten. Dennis de Calonne heeft een site opgezet waarop o.a. een nog steeds groeiende data base van tot Nederlander genaturaliseerde Indonesiërs. Kijkt u bij Bronbewerking: Naturalisaties. Voor zover in zijn data base namen voorkomen uit de hieronder gepubliceerde lijst, dan vindt u de naturalisatiegegevens door op die naam te klikken. Met dank aan Dennis voor de aangeboden samenwerking in deze.
Update 21-7-2019: De hierboven genoemde naturalisatie-gegevens op naam zijn helaas niet meer direct bereikbaar, u krijgt een 404 error melding. Ga dan naar homepage van de naturalisatiesite en zoek de naam daar op.

Namen in rood komen meer dan eens voor maar of ik de dubbele in álle gevallen roodgemaakt heb..., waarschijnlijk niet. [Sinds begin 2018 wordt dit niet meer bijgehouden.]
Op deze lijst staat een aantal aanvullingen die ik kreeg van aussie K. Die worden zeer op prijs gesteld! Ook van Ingrid Stokreef en Anneke Vlasblom krijg ik regelmatig "Indische advertenties". Bedankt voor jullie bijdragen! Daarnaast is een groeiend aantal afkomstig van de grootste familieberichtensite van Nederland.

Update 20 nov. 2013: Van een schoonzusje (Karin) van één van mijn schoonzusjes (bent u daar nog?) hoorde ik dat de geadresseerde H.W. Lans (zie envelop hierboven), haar grootvader Herman Willem Lans is. Hij is geboren in Banda Neira (NOI) op 30 dec. 1879 en overleden in Batavia (NOI) op 14 jun. 1944 . De afzender van de brief was zijn vader George Floris Lans, geboren in Banda Neira op 16 mrt. 1849. Hij overleed daar op 25 nov. 1918. Er is een site met veel meer gegevens over deze familie en die vindt u hier.

Naast de ruim 7.000 namen hieronder, staan er nog meer in een nieuw blog. Via deze link gaat u daar naar toe.

Malang - Abbink 1935.jpg
Soerabaja - van Aalderen 1909.jpg
Padang - Anema 1922.jpg
Bandoeng - Arndt 1932.jpg
Indramaju - Andela 1937.jpg
Meester Cornelis - van Arkel 1923.jpg
Buitenzorg - van Ahee 1916.jpg
Pekalongan - van Ardenne 1921.jpg
Soerabaja - van Alphen 1925.jpg
Batavia - van den Assem 1934
Soerabaja - d'Arnaud van Boeckholtz 1919
Bandjermasin - Asselbergs 1937
Bandoeng - Abels 1947
Langkat - Achwarizmi 1939
Kisaran - van Assen 1927
Batavia - Abram 1937
Bandoeng - van den Akker 1920
Malang - Ament 1926
Soerabaja - Anema 1934
Cepiring - Astiah 1919
Bandoeng - Amade 1934
Djokjakarta - Abels 1919
Batavia - André de la Porte 1951
Pematang Siantar - van Alphen 1928
Semarang - Adihardjo 1925
Malang - van Akkeren 1936
Benkoeloe - Avé Lallemant 1938
Bandoeng - Aalbers 1933
Buitenzorg - van der Aar 1921 [1]
Meester Cornelis - van Alphen 1894 
Amboina - van Alphen 1901
Bandoeng - van den Akker 1938
Batavia - Arnold 1930
Malang - Asperslag 1940
Buitenzorg - Arriëns 1918
Temangoeng - Augustijn 1920
Soerabaja - Ankerman 1931
Batavia - Apontoweil 1941
Tjepoe - Andriessen 1921
Magelang - Antonisse 1917
Langsa - Albarda 1933
Makassar - Arnold 1939
Tasikmalaya - Asbeek Brusse 1916
Soerabaja - van Asperen 1923
Batavia - Ate 1926
Buitenzorg - Ahsmann 1917
Makassar - Altona 1931
Buitenzorg - van Asbeck 1920
Soerabaja - Adolfs 1947
Buitenzorg - van Asbeck 1924
Madioen - van Ass 1931
Poerworedjo - Aletrino 1928
Bandoeng - Ament 1926
Soerabaja - Ankerman 1934
Semarang - Abell 1924
Bandoeng - Aminah 1923
Madioen - van Amstel 1939
Bukittinggi - Adenan 1923
Soerabaja - Algra 1942 [1]
Soekaboemi - Anderson 1940
Soerabaja - Averson 1924
Pare - Achterbergh 1921
Sabang - van Aerssen Beijeren van Voshol 1923
Sabang - van Aerssen Beijeren van Voshol 1925
Makassar - Akkerman 1923
Pladjoe - Avé 1950
Blitar - Aerts 1931
Poerworedjo - Akihary 1929
Aboru - Akihary 1926
Malang - Akihary 1933
Batavia - Alons 1922
Batavia - Arends 1935
Medan - Arends 1947
Batavia - van Asdonck 1942
Malang - van Ammers 1929
Batavia - Abram 1940
Toeban - Ahn 1939
Soerabaja - van Alphen 1928
Bandoeng - Amat 1929
Sambodja - Amersbeek 1930
Sanga Sanga Dalam - Amersbeek 1939
Soerabaja - Ackerstaff 1942
Semarang - Alexandre 1923
Soemoet Estate - van Aken 1932
Petoemboekan - Arens 1927
Soerabaja - Avenarius 1935
Kebumen - Aliwitono 1920
Ned. Indië - Amatkarijo 1928
Djokjakarta - Avé 1927
Pasoeroean - van Arragon 1923
Tjitjalenka - Ashmann 1920
Ambon - Asjes 1939
Batavia - Ahrens 1942
Deer - Ambrawo 1936
Batavia - Amir 1930
Soengei Gerong - van Asbeck 1938
Bandoeng - Abbink 1924
Padang - Alexander ca 1841
Bandoeng - Abbink 1911
Soerabaja - Abbink 1911
Okaba - Anakotta 1934
Batavia - Angelier 1920
Negaga - van Asten 1941
Soerabaja - van Ameijde 1930
Padang - Agema 1912
Djember - Altelaar 1939
Medan - Anschütz 1941
Garoet - Aarts 1931
Batavia - Alting Siberg 1951
Magelang - Amama 1939
Bandoeng - van Arragon 1930
Batavia - van Ahee 1949
Buitenzorg - Ahsmann 1916
Batavia - Ahsmann 1914
Batavia - Andriesse 1950 [1]
Bandoeng - Anthony 1926
Malang - Aalbers 1933
Soerabaja - Albers 1941
Kediri - van Amerom 1901 [1]
Medan - van Assen 1930
Djatinegara - Amzah 1921
Bandoeng - Anakotta 1932
Manokwari - Aringaneng 1939
Hollandia - Aringaneng 1959 [1]
Bandoeng - Arps 1935
Pasoeroean - van Arragon 1925
Soerabaja - Asjes 1914 [1]
Djember - Adriani 1935
Soerabaja - van Adrichem Boogaert 1934
Soekaboemi - Agaatsz 1957
Manokwari - Altena 1962
Makassar - Arnold Bik 1931
Batavia - Abalain 1932
Palembang - Akveld 1928
Malang - Arnoldus 1917 [1]
Batavia - Abels 1928
Tasikmalaya - van Altena 1935
Djokjakarta - Apfel 1921
Batavia - Arends 1950
Koetaradja - Aukes 1903
Benkoelen - Agema 1910
Soerabaja - Alberts 1925
Paree - Asjes 1912
Pare - Aartsen 1936
Medan - Aberson 1923
Ngandjoek - Adikoesma 1928
Batavia - Agerbeek 1937
Batavia - van Alphen de Veer 1915
Gombong - Andriessen 1908
Semarang - Arnold 1914
Semarang - d'Artillac Brill 1910
Semarang - Acket 1922
Tjepoe - Addicks 1911
Soerabaja - Akkerman 1922
Weltevreden - van Alphen de Veer 1912
Bandoeng - Ament 1903
Meester Cornelis - van Andel 1895
Ambon - Aponno 1933
Tanggoel - Aponno 1929
Salatiga - Altepost 1932
Kendal - André de la Porte 1900
Djember - Appel 1899
Tjiandjoer - Argoud 1903
Semarang - d'Artillac Brill 1922
Batavia - Asmussen 1919
Meester Cornelis - Asselbergs 1910
Medan - Aalders 1915
Kanis - Aarsman 1922
Tjimahi - Appelman 1924
Malang - Arens 1922
Soerabaja - Arriëns 1916
Soerabaja - Asjes 1911
Malang - Augustijn 1911
Buitenzorg - Bagchus 1912
Semarang - Bamberg 1914
Medan - Baud 1954
Batavia - Bauer 1907
Sigli - Beaumont 1920
Tjeribon - de Beauvesier Watson 1896
Gorontali - Beck ca 1879
Bantool - Beckers 1937
Koedoes - Beem 1918
Tarutung - Beerman 1920
Denpasar - Beets 1923
Bandoeng - Bekkers 1927
Palu - Belinfante 1933
Batavia - Berends 1925
Lho Soekon - Berenschot 1910
Klaten - Bergman 1906
Buitenzorg - Berretty 1935
Medan - van Bertsbergh 1915
Semarang - Beukema toe Water 1911
Buitenzorg - Bish 1948
Laras - Bloem 1939
Balikpapan - Boelaars 1909
Batavia - Boland 1942
Bandoeng - Boldy 1937
Semarang - van Bol'Es Rijnbende 1907
Makassar - Boll 1908
Soerabaja - Bonebakker 1909
Koela Radja - Boon van Ostade 1923
Madioen - Bos 1922
Batavia - Bosman 1917
Medan - Botter 1927
Makassar - Bouman 1909
Malang - Bouman 1912
Djember - Brand 1925
Batavia - Brandenburg 1916
Djember - van Breen 1906
Pontianak - Breunesse 1953
Batavia - Brinkers 1934
Malang - Broekema 1934
Balikpapan - Broekhoff 1908
Magelang - Broers 1912
Medan - Brouwer 1918
Langsa - ten Bruggencate 1916
Batavia - de Bruijn 1911
Malang - Bruins 1938
Pematang Siantar - Buddingh' 1932
Batavia - Burg 1911
Tandjong Priok - Bachet 1950
Soerabaja - Baker 1920
Batavia - Bakker 1912
Malang - Balsem 1900
Malang - Bannink 1919
Buitenzorg - Barth 1910
Buitenzorg - Baumgarten 1906
Semarang - Benjamins 1904
Batavia - van den Bergh 1920
Medan - Bergsma 1926
Makassar - van Beusekom 1910
Hollandia - van der Bijl 1951
Soerabaja - Binneveld 1917
Soerabaja - Bish 1910
Samarinda - Bitterlich 1949
Batavia - Blondeau 1924
Batavia - Blondeau 1905
Weltevreden - Boeke 1911
Semarang - Boelen 1927
Batavia - van Boetzelaer van Asperen 1915
Gombong - van Bommel 1910
Tandjoeng Pandan - Boom 1918
Meester Cornelis - Bosscher 1921
Samarinda - Boswijk 1940
Telok Betong - Boterhoven de Haan 1917
Batavia - Bouma 1941
Bandoeng - Boumann 1932
Weltevreden - Braak 1910
Semarang - Brand 1929
Medan - Brandes 1921
Madioen - Bronsgeest 1916
Soerabaja - Brouwer 1909
Batavia - ter Bruggen Hugenholtz 1954
Soerabaja - de Bruijn 1913
Pekalongan - de Bruijn van Melis- en Mariekerke 1907
Ambarawa - Budhi Nugroho 1918
Semarang - Baak 1928
Ambon - Bär 1904
Malang - Barents 1921
Padang - Barkey 1893
Soerabaja - Bastiaenen 1918
Cheribon - la Bastide 1928
Kotaradja - Beek 1907
Soerabaja - Beek 1917
Soerabaja - Beek 1921
Batavia - Beijer 1911
Blitar - Beijerman 1919
Semarang - Benjamins 1901
Banjoewangi - Bense 1927
Djokja - Benthem Reddingius 1940
Tjimahi - Berenschot 1915
Batavia - van den Berg 1918
Tjimahi - van den Berg 1938
Tandjoeng Poera - Bergsma 1915
Buitenzorg - Bethbeder 1910
Soerabaja - Biet 1920
Ambarawa - Bitter 1912
Malang - den Blaauwen 1927
Menado - Blankhart 1949
Medan - Blom 1954
Sabang - Bodar 1913
Soerabaja - Boer 1907
Batavia - van Boetzelaer 1910
Fort de Kock - Borgman 1918
Soerabaja - Bos 1928
Batavia - Bouman 1941
Djember - Bouvy 1952
Cheribon - Brandts Buys 1909
Soerabaja - de Brauwere dit de Steelant 1912
Bandoeng - van den Broeke 1914
Padang - Brouwer 1904
Poerwokerto - de Bruijn 1941
Meester Cornelis - de Bruyn 1903
Solo - Brzesowsky 1930
Bandoeng - Burghgraef 1923
Magelang - Burki 1909
Djokjakarta - van den Bussche 1920
Soerabaja - Bakker 1921
Bandoeng - Banning 1922
Salatiga - Barbas 1925
Soekaboemi - van Benthem 1919
Keboemen - Bergema 1932
Buitenzorg - Bergsma 1900
Soerabaja - Berhitoe 1947
Blora - Berrety 1903
Semarang - van Beusekom 1910
Weltevreden - Bicknese 1928
Batavia - Bijl de Vroe 1914
Sorong - Bilardie 1950
Balikpapan - Blokdijk 1940
Tjimahi - Blom 1934
Waikaboebak - Blom 1951
Batavia - Bogaardt 1922
Soerabaja - Bok 1905
Soerabaja - Bomhoff 1908
Manokwari - Bonebakker 1958
Salatiga - Bonimbie 1925
Radja Kinajan - van den Boogert 1915
Salatiga - Boot 1904
Soerabaja - Boot 1942
Soerabaja - van den Bosch 1910
Modjokerto - ten Bosch 1908
Soerabaja - Braasem 1918
Batavia - Broekhuysen 1904
Bandoeng - Bruins 1929
Takengon - de Bruyn Kops 1940
Soengei Liat - Buijsman 1899
Tandjongkarang - van Burg 1925
Batavia - du Buy 1917
Amboina - Bär 1925
Taloek - Bartels 1910
Batavia - de Bas 1909
Bandoeng - Bel 1918
Tjimahi - Bergman 1951
Makassar - Bier 1923
Palembang - Bijlaard
Pekalongan - Blank 1911
Poerworedjo - Boreel 1898
Bandoeng - Borsch 1921
Batavia - Bouma 1939
Meester Cornelis - Boumeester 1903
Batavia - Brandes 1895
Bodjonegoro - Breetveld 1896
Soerabaja - Breijman 1905
Bandoeng - Bakker 1940
Batavia - Bender 1950
Soekaboemi - de Boer 1950
Poerwokerto - Boeye 1917
Weltevreden - Bosnjak 1928
Bandoeng - Brinkman 1932
Tahuna - Barrau 1939
Tandjung Pandan - Bartels 1940
Sibolga-Tapanoeli - Bartstra 1935
Magelang - Beets 1931
Batavia - Belling 1942
Semarang - Biere 1932
Malang - Blok 1933
Soerabaja - Bok 1941
Batavia - Bos 1927
Batavia - van Brero 1906
Djember - Bruin 1921
Bandoeng - Burer 1943
Palopo - Baay 1950
Depok - Bacas 1900
Djokjakarta - Bergen 1941
Djokjakarta - Bertram 1931
Sorong - Bischoff 1950
Djokjakarta - Blahowetz 1933
Soerabaja - Borst 1933
Medan - Bouwmeester 1949
Batavia - Brons 1931
Bandoeng - Baams 1938
Batavia - von Banizeth 1892
Tjepoe - Banke 1934
Makassar - Banse 1922
Madioen - Bastiaans 1933
Batavia - Beekman 1919
Buitenzorg - Belle 1888
Soerabaja - Bergamin 1931
Bindjei - Bestevaar 1937
Meester Cornelis - von Bijern 1925
Buitenzorg - van Bijlevelt 1924
Soerabaja - Blaney Davidson 1909
Modjokerto - Blom 1926
Tjepoe - de Boer 1929
Soerabaja - van Bohemen 1918
Soerabaja - Boldingh 1948
Bandoeng - Boldy 1930
Batavia - Bonjernoor 1928
Makassar - Breslau 1931
Batavia - Bronkhorst 1885
Tjimahi - van Bruggen [surname husband] 1942
Magelang - Bruinssins 1925
Batavia - Bakker 1935
Batavia - Ballendux 1948 [1]
Djatiroto - Barentz 1929
Ambon - Beunk 1933
Bandoeng - Bosma 1936
Kotaradja - Brandes 1936
Semarang - Brons 1937
Malang - Bruinsma 1942
Bandoeng - Buurman van Vreeden 1940
Malang - Badenbroek 1926
Soerabaja - Bax 1936
Koepang - Beckers 1948
Taroetoeng - van der Bijl 1937
Soekaboemi - de Boo 1940
Batavia - Braun 1929
Bandoeng - van den Broeke 1937
Batavia - Brouwers 1940
Soerabaja -Brune 1929
Soerabaja - van der Busse 1938
Tandjungbalai - Buur 1930
Bandoeng - Bakarbessy 1933
Tjirebon - Bakarbessy 1932
Magelang - Baudoin 1941
Magelang - van Beek 1930
Soerakarta - Beekveld 1927
Laras - van Beem 1932
Batavia - Beers 1935
Makassar - Blaset 1941
Batavia - Bloem 1959
Balimbingan - Braam 1953
Bandoeng - Bracht 1925
Batavia - Breslau 1938
Batavia - Breukel 1947
Gombong - Brouwer 1915 [1]
Malang - Buys 1926
Makassar - Bakker 1933
Djokjakarta - Ballot 1935
Makassar - Banning 1932
Malang - Barneveld Binkhuysen 1941
Soerabaja - Baron 1929
Weltevreden - Bartstra 1929
Batavia - Berg 1942
Banjarmasin - van Beuge 1936
Batavia - Bloem 1923
Kediri - Bloemhard 1944
Palopo - Boerstra 1925
Sanga Sanga Dalam - Bogaers 1929
Tebing Tinggi - de Booys 1928
Batavia - Braaksma 1925
Magelang - Brandt 1928
Depok - Brandwijk 1940
Bandoeng - van den Brink 1953
Semarang - van den Broek 1940
Blitar - van der Bruggen 1928
Atjeh - van der Burg 1921
Poerwokerto - Bauer 1945
Medan - Bekkering 1930
Meester Cornelis - van den Berg 1941
Soerabaja - Beyer 1949
Mamasa - Bikker 1930
Batavia - Bleichrodt 1936
Soerabaja - Blom 1938
Makassar - van Bosse 1933
Soerabaja - Bout 1909
Padang - Brandon 1932
Ngimbang - ten Brink 1938
Soë - Bruijn 1927
Batavia - Brunet de Rochebrune 1951
Batavia - Baan 1932
Medan - Bakker 1933
Soerabaja - Bantzinger 1953
Sidoardjo - de Bats 1918
Soerabaja - Bechler 1932
Soerabaja - Bechler 1941
Batavia - Beer 1947 [1]
Buitenzorg - Bellmartin 1949
Biak - Benjamins 1954
Bandoeng - van Betuw 1941
Koetaradja - Blom 1938
Sabang - de Boer 1942
Batavia - Uijt den Bogaard 1930
Batavia - de Booij 1928
Malang - Bouthoorn 1934
Weltevreden - Bruggeman 1936
Balikpapan - de Bruïne 1936
Djokjakarta - Brüning 1929
Medan - Buitendijk 1941
Palembang - Burgman 1953
Soerabaja - Bake 1931
Malang - Barkey ca 1896
Malang - Barkey ca 1897
Mangar - Baumbach 1915
Batavia - Beaupain 1912
Tjimahi - van Beekom 1939
Ned. Indië - Beetz 1908 ca
Bandoeng - van den Berg 1941
Poerworedjo - Berghout 1942
Rantepao - Bikker 1935
Modjokerto - van Blommestein 1924
Batavia - Boestaman 1944
Soebang - Both 1932
Depok - Brom 1918
Buitenzorg - Badings [1] 1930
Pekalongan - Ballieux 1930
Manggar - Barkey 1923
Padang - Barkey 1920
Poerwakarta - Barkey 1926
Batavia - Beer 1937
Pematang Siantar - Belle 1933
Buitenzorg - van Benthem 1928
Cheribon - von Bergh 1939
Madioen - Bernasco 1933
Palembang - Bernasco 1927
Soerabaja - Bookelaar 1918
Medan - Brand 1948
Batavia - Bruining 1936
Soerabaja - Bakker 1927
Batavia - Berkhout 1921
Pankalpinang - de Boer 1948
Soerabaja - de Boer 1927
Patjitan - van den Bossche 1897
Biak - Badenbroek 1951
Bandoeng - Balkstra 1942
Soerabaja - Beer 1932
Medan - van den Bijlaardt 1933
Djokjakarta - Blankenberg 1937
Buitenzorg - Boedijn 1929
Sangir - Boediman 1933
Makassar - Bogaardt 1936
Soerakarta - Bolwijn 1925
Soerabaja - Burer 1950
Batavia - Buter 1949  
Soerabaja - van Baak 1955
Endeh Floris - Bandsma 1940
Soerabaja - Bergsma 1940
Soerabaja - Best 1937
Batavia - de Boer 1936
Bandoeng - Boermeester 1950
Djokjakarta - Booij 1926
Semarang - Bouwman 1940
Semarang - Bruinsma 1886
Cheribon - Baning 1924
Sidoardjo - de Bats 1916
Semarang - Boot 1936
Medan - Bakkerus 1957
Tjimalaka - Bastiaans 1926
Motjokerto - Beers 1927
Makassar - Beudeker 1936
Padang - Blaauw 1941
Bandoeng - Brands 1921
Batavia - Büchner 1938
Bandoeng - Bakker 1947
Madioen - Barentz 1933
Djokjakarta - Beckx 1909
Soerabaja - Beekman 1950
Batavia - Blaauw 1950
Malang - de Boer 1946
Soerabaja - Bolder 1941
Tandjong Karang - Botter 1917
Toempang - Bouman 1926
Keboemen - Breuer 1928
Batavia - Brom 1952
Serang - de Bruin 1914
Bandoeng - van der Burg 1932
Toeloengredjo - Bedier de Prairie 1938
Djember - van den Berg 1936
Batavia - Bok 1935
Batavia - Bruineman 1925
Batavia - Bruineman 1921
Balikpapan - van Buitenen 1952
Soerabaja - Burghout 1935
Makassar - Binsbergen 1933
Pasoeroean - Botke 1934
Sampit - Bouwmeester 1918
Batavia - Brugman 1931
Hollandia-Binnen - Buddingh' 1957
Soerabaja - van der Baaren 1922
Bandoeng - Backer 1948
Tjepoe - Bakker 1930
Djember - Balsem 1931
Pangkalan Brandan - Bartelings 1921
Semarang - Bayens 1934
Wonosobo - Berg 1931
Toeal - Bergstra 1928
Batavia - Böck 1938
Batavia - Bouman 1928
Magelang - Breeuwer 1925
Bandoeng - van Broekhoven 1952
Soekaboemi - Broekroelofs 1936
Magelang - van der Burg 1922
Bandoeng - Bakker 1927
Batavia - Becker 1939
Poerwokerto - Beekkerk van Ruth 1926
Soerabaja - Best 1927
Soerabaja - Borst 1942
Soerabaja - Braaf 1950
Salatiga - Brantz 1922 [pict.]
Tjimahi - Braun 1934
Bandoeng - Brinkgreve 1942
Batavia - Brookman 1946
Buitenzorg - Bargsma 1922 [1]
Soerabaja - Bax 1939
Soerabaja - Bax  1939
Batavia - van de Beek 1939
Tandjong Pandan - Blankert 1924
Bandoeng - Bos 1929
Batavia - Broekman 1954
Loemadjang - Brückner 1926
Magelang - Baar 1937
Batavia - Belle 1922 [1]
Salatiga - Bernaards 1908
Soerabaja - Beyer 1950
Semarang - Böckel 1932 [1]
Tjimahi - Boerstra 1927
Djember - ter Braake 1942
Bandoeng - Bryan 1942
Medan - Bakhuys 1931
Batavia - Behre 1935
Batavia - van den Berg 1924
Medan - van Bers 1932
Batavia - de Beurs 1950
Batavia - van Beusekom 1929
Medan - Binti Terdjoen 1928
Batavia - Bloemendaal 1932
Magelang - van Blyenburgh 1930
Buitenzorg - van Boetzelaer 1934
Batavia - Boldingh 1941
Batavia - Bosschieter 1917
Kediri - Bosveld 1920
Sumatra - Bötjer 1931
Batavia - Bouwmans 1940
Soerabaja - Brakel 1939
Pengalengan - Brants 1930
Batavia - Braun 1941
Medan - Brinkman 1921
Medan - Broekmeyer 1927
Medan - Busé 1932
Paree - van Baak 1923
Batavia - van der Bend 1936
Malang - de Boer 1924
Magelang - Bosma 1934
Telok Betong - Bosse 1926
Bandoeng - Balner 1925
Makassar - Brokken 1940
Malang - de Bie 1930
Soerabaja - Bijl 1935
Batavia - Bisschop 1918
Batavia - Bleichrodt 1932 [1]
Benkoelen - Boesono 1928
Djokjakarta - Bontje 1921
Batavia - ter Bruggen Hugenholtz 1952
Pematang Siantar - de Bruyn 1930
Batavia - Buizer 1939
Buitenzorg - Burer 1942
Soerabaja - Beudeker 1938
Bandoeng - Bijkerk 1931
Batavia - Broekhoff 1906
Batavia - Brugman 1929
Soerabaja - Brugs 1909
Bandoeng - Bruijn 1922
Soerabaja - Baans 1932
Soerabaja - Backer 1932
Buitenzorg - Beetz 1942
Batavia - van den Berg 1923
Ohiil - Betaoeboen 1920
Buitenzorg - van Baerdt van Sminia 1933
Batavia - Beekkerk van Ruth 1933
Bandoeng - Bender 1936
Tandjoeng Pandan - Bergmeijer 1933 [1]
Fort de Kock - Beversluis 1921
Taroetung - Booy 1935
Tegal - van den Bosch 1941
Bandoeng - Böck 1932
Banjoemas - de Boer 1930
Djokjakarta - Breuer 1930
Batang Toroe - Baanders 1920
Batavia - Bakker 1943 [1]
Batavia - Beijnon 1952
Medan - Bekkering 1942
Magelang - Brugman 1928
Saparoea - Besijn 1930
Batavia - Besselse 1947
Soerabaja - Beukema 1955
Malang - van Beurden 1929
Batavia - Beynon 1952
Soerabaja - Blaisse 1928
Makassar - Boerstra 1921
Bandoeng - Bool 1926
Balikpapan - Bos 1939
Medan - Bouma 1916 [1]
Batavia - de Bruyn 1915
Tindjowan - van der Burg 1928
Bandoeng - Buys 1927
Bandoeng - Balner 1923
Bandoeng - Bavinck 1924
Batavia - van Beek 1921
Gorontalo - Bellingwout 1926
Bandoeng - van Benthem 1929
Sorong - van den Berg 1956
Meester Cornelis - Berg 1925
Garoet - Bonk 1922
Ngawi - Boot 1921
Soerabaja - Boreel 1927
Batavia - Bouquet 1940
Tebing Tinggi - van Bree 1927
Garoet - Buitenhuis 1941
Kediri - Bakker 1915
Soerabaja - Bakker 1925
Lawang - Baljon 1915
Tjimahi - Barto 1932
Blitar - Bekink 1919
Djokjakarta - van den Bergh 1930
Pekalongan - van Beusekom 1933
Batavia - Blom 1926
Batavia - Booij 1923
Padang Pandjang - Boomgaard 1929
Soerabaja - Bouhuys 1944
Kapan - Bouwmeester 1919
Paree - van Bremen 1927
Batavia - Broekhuizen 1924
Salatiga - Burger 1928
Batavia - Berkhemer 1921
Semarang - van Berkum 1918
Soerabaja - Bessem 1940
Semarang - Beukelmans 1924
Soerabaja - Blogg 1949
Buitenzorg - van Blommestein 1912
Magelang - Boekwijt 1923
Batavia - Boissevain 1922
Soerabaja - Bootsma 1942
Tobelo - Bot 1938
Batavia - Bote Geisler 1920
Soerabaja - Brouerius van Nidek 1914
Soerakarta - Brzesowsky 1927
Batavia - van der Burgh 1925
Medan - Baay 1926
Salatiga - Barbas 1922
Malang - von Bartheld 1922
Loemadjang - Beaujon 1918
Buitenzorg - van Benthem 1921
Soerabaja - Besançon 1917
Ambon - Betist 1916
Amboina - Beversluis 1928
Makassar - Beyaert 1930
Tandjong Pandan - Biegman 1919
Klaten - Bosch 1905
Tasikmalaja - Bouwens 1918
Tandjungbalai - van den Brink 1933
Blora - van den Brink 1940
Paree - Brinkhorst 1924
Oelee Lheue - Brouwer 1920
Medan - Brugsma 1918
Tjepoe - Bruijns 1913
Makassar - de Bruïne 1925
Soerabaja - Buissink 1921
Magelang - Burgel 1933
Batavia - Burghard 1934
Bandung - Bär 1934
Djember - Barzilay 1923
Semarang - Beukema toe Water 1913
Palembang - Blok 1926
Semarang - Bochove 1939
Malang - Boers 1915
Batavia - Bogaardt 1919
Meester Cornelis - Boreel 1919
Tanah Radja - Bosch 1925
Ambarawa - van den Brandhof 1944
Makassar - Brouwer 1916
Meester Cornelis - ter Burg 1918
Buitenzorg - Bagchus 1920
Palembang - Bakker 1939
Batavia - Bal 1913
Soerabaja - Bergsma 1906
Batavia - von Biela 1939
Soerabaja - Bomhof 1932
Kotaradja - Bon 1913
Batavia - Boomsma 1922
Tjimahi - van Broeckhuysen 1924
Batavia - Brouérius van Nidek 1912
Bandoeng - Bruyn 1920
Paree - Buitendijk 1923
Talang Akar - Beijer 1952
Tandjoeng Pandan - Booy 1938
Batavia - Barzuwa 1932
Sambodja - Boekenoogen 1931
Pelaboean Ratoe - Boode 1915
Semarang - van Bottenburg 1929
Djokjakarta - Braaksma 1940
Malang - Baden 1935
Soerabaja - Bakkerus 1927
Bodjonegoro - Beckers 1946
Padangsidempoean - van Belleghem 1938
Sawah Loento - Boomgaard 1928
Koeala Bhee - Bal 1923
Bandoeng - Bergman 1928
Makassar - de Beukelaar 1930
Djember - de Bruyn Kops 1922
Djokjakarta - Bergman 1934
Fort de Kock - Beversluis 1922
Semarang - Brakel 1923
Malang - van den Brink 1941
Semarang - Brouwer 1865
Tjimahi - Baar 1938
Soerabaja - Bake 1923
Tegal - Bik 1938
Bandoeng - Bruynius 1948
Malang - Berghs 1940
Poerworedjo - Bessem 1939
Batavia - Biet 1917
Soerabaja - Boediono 1953
Soerabaja - van Buuren 1924
Magelang - Bajetto 1919
Djombang - van den Berkhof 1931
Bandoeng - Bongers 1932
Blitar - de Braconier 1927
Tjimahi - Babtist 1924
Tjimahi - Bakker 1935
Batavia - Baud 1941
Magelang - van Beem 1939
Bandoeng - Bogaerts 1925
Kisaran - van den Briel 1950
Tarutung - Bennema 1932
Makassar - Bikker 1928
Soekaboemi - Boreel 1932
Fort de Kock - Bouhuys 1938
Bandoeng - Buis 1950
Balikpapan - Burgers 1929
Batavia - Baukema 1922
Probolingo - Berkhemer 1923
Soerabaja - Beugeling 1933
Magelang - Boelhouwer 1940
Magelang - Booij 1927
Balikpapan - Bunge 1925.jpg
Banda Neira - Belfroid 1909.jpg
Banda Neira - Bouwens 1926.jpg
Bandoeng - Beukers 1925.jpg
Bandoeng - Braun 1932.jpg
Batavia - Bieger 1938.jpg
Kartosono - van Beusekom 1928.jpg
Koepang - Beumer 1930.jpg
Medan - Broekema 1921.jpg
Medan - ter Bruggen Hugenholtz 1921.jpg
Tandjong Poera - Bergsma 1919.jpg
Malang - Bakker 1937.jpg
Sidoardjo - de Boer 1927.jpg
Peureula - de Bruijn 1919.jpg
Malang - Boelman 1934.jpg
Soerabaja - de Boer 1924.jpg
Batavia - van den Broeke 1919.jpg
Tomohon - Bloem 1942.jpg
Indramajoe - Berkhout 1925.jpg
Malang - Bakker 1941.jpg
Paree - Borleffs 1924.jpg
Soerabaja - de Bree 1940.jpg
Taroetoeng - Bos 1935.jpg
Kampong Minjak Moeara Enim - Bemelman 1927.jpg
Limah Pulu - Baak 1933 [1].jpg
Batavia - van Buuren 1949.jpg
Weltevreden - van Buttingha Wichers 1929.jpg
Soekaboemi - van den Bos 1921.jpg
Modjowarno - van den Berg 1933.jpg
Ajer Dingin - van Buuren 1917.jpg
Medan - Berghahn 1928.jpg
Djokjakarta - Bakker 1926.jpg
Makassar - Berkeljon 1916.jpg
Tandjung-Pandan - Bartels 1936 [1].jpg
Soerabaja - Bos 1948.jpg
Bondowoso - van den Berg 1930.jpg
Soerabaja - van der Beek 1924.jpg
Blitar - Buijze 1930.jpg
Semarang - de Boer 1924.jpg
Sanga Sanga Dalem - Bauduin 1924 [1]
Batavia - Blaauw 1923
Lamongan - Bos 1925
Ternate - Bouwes Bavinck 1927
Batavia - van Buttingha Wichers 1931
Bangil - Bastiaans 1923
Bodja - Bongers 1916
Balikpapan - de Boer 1939
Soerabaja - Bekkering 1918
Kota Radja - de Boer 1923
Soerabaja - Brantsma 1930 [Wd]
Bandoeng - van Baren [Pino] 1933
Bandoeng - de Bruijn 1940
Bandoeng - Binnendijk 1928
Malang - Brutel de la Riviere 1922
Batavia - Bos 1934
Paree - van Baak 1925
Waikaboebak - Berg 1936
Buitenzorg - Boedijn 1933
Paree - Boot 1928
Berastagi - van den Berge 1940
Makassar - Blom 1929
Bandoeng - Bouman 1923
Batavia - Bamberg 1929
Pangoenredjo - von Barnau Sijthoff 1918
Djokjakarta - van Beek 1930
Bandoeng - Beets 1924
Semarang - Brasem 1918
Semarang - Broekhuys 1923
Padang - Bloem 1921
Boeli - van Bonzel 1924
Salatiga - Breukers 1925
Batavia - Broekhuizen 1935
Meester Cornelis - Brouwer 1925
Paree - Buitendijk 1936
Soerabaja - van Beusekom 1923
Semarang - Belloni 1950
Tjimahi - Bleijerveen 1935
Biak - Boeckholtz 1961
Batavia - Botellho 1947
Magelang - Bout 1940
Paree - Brinkhorst 1927
Buitenzorg - ten Brugge Cate 1923
Bandoeng - Bunder 1933
Padang - Botellho 1932
Soerabaja - Bussemaker 1935
Garoet - ter Braake 1933
Parce - Broekhuijsen 1930
Buitenzorg - Brookman 1932
Batavia - Bruineman 1919
Cheribon - Buth 1921
Semarang - van Barthold 1926
Tjimahi - Beverloo 1930
Paree - Blans 1923
Keboemen - Bergema 1934
Tjepoe - Boogaard 1939
Batavia - de Back 1934
Medan - Bertelsmann 1941
Karanganjar - Bolk 1924
Slawi - Baars 1940
Tjimahi - Barske 1949
Pasoeroean - Berenschot 1925
Waikaboebak - Berg 1927
Soerabaja - Beukers 1914
Sambodja - Beunder 1921
Buitenzorg - de Boer 1920
Bandoeng - Boerstra 1924
Tandjoeng Pandan - Boom 1919
Semarang - Boot 1936 [1]
Semarang - Borlée 1923
Solo - van den Bosch 1918
Weltevreden - Botman 1920 (1)
Buitenzorg - Bottema 1937
Makassar - Bruinier 1915
Pangkalpinang - Brunot 1931
Bandoeng - Berrevoets 1920
Batavia - Balm 1927
Pemalang - Bastiaans 1909
Sintang - Bessem 1932
Batavia - Blankert 1899
Soerabaja - Block 1905
Madioen - Bloem 1919
Soerabaja - Bloemkolk 1941
Batavia - van Boetzelaer ca 1913
Probolingo - Bolduan 1926
Medan - Booy 1925
Sibolga - Bucker 1926
Malang - Barzilay 1928
Tegal - van Beverwijk 1927
Medan - de Bie 1923
Serang - Buijse 1931
Djatiroto - Bakker 1939
Medan - Batenburg 1954
Ambon - Berhitoe 1931
Bandoeng - Binkhorst 1933
Batavia - Boekholt 1926
Semarang - Boenk 1923
Batavia - van den Bosch 1928
Batavia - van den Brand 1941
Batavia - van den Broek Humphrey 1942
Klaten - Baayen 1934 [1]
Batavia - de Bats 1951
Djember - Bekedam 1923
Batavia - Boompaal 1929
Soerakarta - Brink 1928
Palopo - Bruinsma 1947
Palembang - van Brussel 1920
Kenali Asem - Bürmann 1956
Batavia - Baas 1940
Rantepao - Belksma 1941
Sidoardjo - van Beusekom 1942
Batavia - van Boetzelaer 1940
Pematang Siantar - Bouwmeester 1927
Bandoeng - Büchel van Steenbergen 1920
Pekalongan - Böck 1925
Bandoeng - Copini 1942
Padang - de Corte 1920

Soerakarta - de Caluwe 1903
Koetowinangoen - de Chauvigny de Blot 1924
Magelang - Corputty 1933 [1]
Ambon- Cornelisse 1934
Ponorogo - Céphas 1930
Malang - Cordier de Croust 1948
Batavia - Campioni 1899 [1].jpg
Sungei-Gerong - Campioni 1937.jpg
Bandoeng - van der Capellen 1919.jpg
Klaten - Colson 1923.jpg
Soerabaja - Cohen 1928.jpg
Soerabaja - Cramer 1950.jpg
Soerabaja - Croïn Michielsen 1925.jpg
Bindjei - van Campens Nieuwland 1935
Batavia - de Clercq Zubli 1932
Semarang - Cosse 1929
Djokja - Carli 1914 [Wd]
Pekalongan - Cremer 1923
Soerabaja - Coert 1922
Bindjei [prob. Binjai] - Cramer 1930
Klaten - le Comte 1937
Batavia - Conté 1949
Tarakan - Cock 1930
Soerabaja - Croin 1948
Ned. Indië - Camphuisen 1921 [1]
Garoet - Clark 1926
Padang - Coene 1935
Modjokerto - Cosijn 1931
Weltevreden - Carbaat 1922
Majene - de Cates 1924
Ned. Indië - Clydesdale 1929
Koepang - du Croo 1915
Batavia - Cremer 1926
Soerabaja - Castens 1921
Semarang - Coldenhoff 1934
Ambarawa - Cleij 1932
Soerakarta - Creutzberg 1927
Selat Pandjang - Creutzburg 1926
Bandoeng - Cosijn 1929
Soerabaja - van Citters 1928
Soerabaja - Carelsz 1947
Soerabaja - Citroen 1917
Buitenzorg - Cohen Stuart 1912
Balikpapan - Cosse 1919
Soerabaja - Cohen 1942
Semarang - Constandse 1922
Padang Sidempuan - Courtois 1934
Bandoeng - Cox 1920
Bandoeng - Chrisstoffels 1939
Pematang Siantar -Colijn 1929
Salatiga - Colthoff 1928
Batavia - Cordia 1923
Batavia - Cox 1915
Wonosobo - Cramm 1948
Batavia - Croin 1932
Batavia - Crevels 1948
Batavia - Crul 1925
Sitoebondo - Clason 1932
Batavia - de Clercq Zubli 1937
Bandoeng - Coppens 1940
Tegal - Carpentier Alting 1923
Bondowoso - de la Chambre 1913
Djokjakarta - Christiaanse 1922
Koba - Cornelissen 1920
Tandjong Pandan - van Cappelle 1927
Batavia - de Clercq Zubli 1928
Sanga Sanga - Cosijn 1933
Pakisadji - Curwiel 1933
Tjimahi - Claasen 1926
Bandoeng - Coppoolse 1929
Soerabaja - Cox 1936
Semarang - van Ceylon 1923
Wlingi - Croes 1916
Fort de Kock - Croes 1932
Paré - Cahen 1932
Soerabaja - Chavannes 1940
Keboemen - Corver 1927
Batavia - de Clercq 1935
Tjimahi - Cornelissen 1914
Bandoeng - de Ceuninck-van Capelle 1933
Batavia - de Ceuninck-van Capelle 1945
Soerabaja - de Ceuninck-van Capelle 1920
Batavia - Corporaal 1939
Makassar - Corver 1950
Pladjoe - Caljouw 1935
Semarang - Carels 1920
Batavia - Coelijn 1942
Batavia - Coenraad 1933
Batavia - Coolwijk 1941
Bandoeng - Cornelis 1948
Batavia - Clercx 1940
Djokjakarta - Corijn 1936
Padang - Coumou 1936
Kolonodale - Cox 1939
Pladjoe - Crain 1949
Medan - Crama 1935
Semarang - Croes 1882
Salatiga - Colthoff 1928 [1]
Tjimahi - Colthoff 1920
Pekalongan - Crince le Roy 1925
Batavia - Cox 1937
Tandjong Pandang - Cleintuar 1924
Gorontalo - Cooke 1925
Bandoeng - Corsmit 1934
Malang - Creutzburg 1927
Tjimahi - Caris 1929
Soerabaja - Coert 1943
Djokjakarta - Cop 1904
Menado - Canne 1934
Pekalongan - Coppen 1953
Djember - Correljé 1939
Batavia - Crevels 19
Semarang - Creutzburg 1951
Pontianak - Caäwoan 1922
Meester Cornelis - van der Capellen 1924
Bandoeng - Coehoorn 1930
Tjimahi - Coers 1941
Soengei Gerong - Clasener 1932
Bandoeng - Coenraad 1942
Batavia - Cohen 1923
Pematang Siantar - Colijn 1928
Magelang - Cordier de Croust 1932
Batavia - Crince le Roy 1930
Kota Radja - Canne 1929
Soerabaja - Cramwinckel 1948
Djember - Carli 1906
Djombang - Chevalier 1931
Soerabaja - van Citters 1931
Semarang - Coebergh 1936
Semarang - Companjen 1933
Kediri - Cuss 1918
Bandoeng - des Celles 1955
Soengei-Gerong - Clasener 1938
Bandoeng - Coppoolse 1932
Djokjakarta - Croughs 1935
Batavia - Cabri 1924
Batavia - Canté 1947
Bandoeng - Cardon 1958
Rantau Prapat - Ceulemans 1936
Semarang - Clark 1956
Poerworedjo - Cordus 1922
Batavia - Cleyndert 1929
Batavia - Coumans 1945
Tanggoong - van Ceylon 1890
Salatiga - Cohen 1897
Soebang - Coomans 1907
Loemandjang - Catharinus 1934
Pankalan Brandan - Caviët 1912
Bandoeng - Claessens 1935
Soerabaja - Coenraad 1935
Kudus - Colin 1931
Poerwokerto - de la Combé 1921
Batavia - Coorengel 1930
Batavia - Courant 1886
Djokjakarta - de Croes 1912
Soerabaja - Christine 1921
Lahat Datu - Cramer 1909
Magelang - van Calck 1911 [1]
Soerabaja - Cijfer 1935
Batavia - Colijn 1929
Bandoeng - Corsmit 1914
Moeara Aman - Cortenbach 1924
Soekowidi - Cremer 1922
Batavia - Cuijpers 1938
Batavia - Casimiri 1938
Palembang - Colaris 1940
Soerabaja - de Cock 1917
Soerabaja - Cornelisse 1937
Buitenzorg - Creutzberg 1904
Batavia - Campioni 1934
Soekaboemi - Chen 1922
Bandoeng - Cormane 1925
Buitenzorg - Cornelisse 1925
Batavia - Cox 1913
Bandoeng - van Creveld 1931
Wonosobo - Canter Visscher 1910
Kediri - Clignett 1906
Poerbalingga - Coert 1918
Batavia - de Calonne 1915
Pematang Siantar - a Campo 1924
Malang - Cannoo 1933
Soerabaja - Carst 1927
Samarinda - Claassen 1938
Soemedang - Claus 1912
Djember - de Clercq 1928
Pematang Siantar - Colijn 1931
Batavia - Colmjon 1905
Pasoeroean - Cordia 1918
Medan - le Cosquino de Bussy 1907
Bandoeng - Cox 1928
Soerabaja - Crommelin 1939
Soekaboemi - Carels 1934
Bandoeng - Carpentier Alting 1911
Padang - Châtelin 1917
Batavia - Chavannes 1902
Bandoeng - Ciggaar 1932
Weltevreden - van Cleeff 1917
Semarang - Cleton 1906
Semarang - Clifford Kocq van Breugel 1900
Batavia - Cochlovius 1909
Batavia - Cochlovius 1920 [1]
Batavia - Cohen 1928
Cheribon - Collard 1923
Bandoeng - Cordesius 1921
Soemenep - Dallinga 1924
Buitenzorg - Dekker 1932
Malang - van Delden 1930
Bandoeng - Denekamp 1926
Djokjakarta - van Dijk 1941
Tjimahi - van Dingstee 1920
Tegal - van Dort 1903
Batavia - Douglas 1920
Fort de Kock - van Dranen 1917
Soerabaja - van Driest 1909
Soekaboemi - Dutry van Haeften 1923
Modjowarno - Duymaer van Twist 1905
Modjowarno - Duymaer van Twist 1908
Magelang - David 1899
Bandoeng - Dedeh 1900
Batavia - van Dedum 1932
Batavia - Denijs 1908
Batavia - Determeyer 1927
Batavia - van Diessen 1952
Kotaradja - Dijkstra 1916
Semarang - Dirkzwager 1906
Malang - Djuarsa 1941
Soerabaja - Dobson 1914
Soerabaja - Donkers 1914
Soemobito - van Doornum 1913
Palembang - Douwes Dekker 1902
Soerabaja - van Driel van Wageningen 1935
Batavia - Driessen 1916
Karang Anjar - van der Dussen 1900
Palembang - Duwaer 1929
Bandoeng - den Daas 1920
Poerwokerto - Diephuis 1917
Soerabaja - Dirickx 1910
Semarang - Dirkzwager 1903
Batavia - Djajadiningrat 1925
Gombong - Doeglas 1904
Martabing - Dolmans 1937
Balikpapan - Donker 1931
Padang - van Doorn 1905
Bandoeng - van Doornum 1937
Soerabaja - Dorfmeijer 1931
Batavia - Douwes Dekker 1911
Batavia - Driessen 1911
Semarang - Dudok van Heel 1915
Batavia - van Dusseldorp 1937
Donggala - Dee 1926
Soerabaja - Deinema 1923
Pankalan Brandan - Dijkstra 1908
Pladjoe - Dike 1910
Djokjakarta - Ditmar Jansse 1923
Soerabaja - van Dort 1931
Buitenzorg - Douwes 1922
Palembang - Douwes Dekker 1904
Semarang - van Drimmelen 1911
Soerabaja - Droop 1934
Buitenzorg - Dwarshuis 1920
Balikpapan - Darus 1949
Malang - Deeleman 1922
Kediri - Delfos 1902
Tjiandjoer - Deltour 1931
Soekaboemi - Derx 1898
Buitenzorg - van Dijk 1910
Buitenzorg - van Drunen Littel 1920
Batavia - Dunlop 1928 [2]
Windesi - Duyvendak 1917
Weltevreden - Daemen 1924
Semarang - David 1947
Djokjakarta - Davids 1931
Soerabaja - Deeleman 1925
Bandoeng - Diepering 1933
Indarung - van Dixhoorn 1955
Salatiga - van Domselaar 1938
Gemoe - Duynhouwer 1922
Blitar - van Delden 1932
Semarang - Delwel 1928
Sawah Loento - Deys 1932
Medan - van Doornum 1911
Soerakarta - Dumais 1926
Banjoemas - Dwars 1912
Batavia - van Dedem 1938
Bandoeng - Doornbos 1949 [1]
Padang - Daniëls 1930
Batavia - Datoek-Toemenggoeng 1922
Batavia - Dekker 1926 (2)
Salatiga - Delaere 1931
Buitenzorg - Desertine 1932
Kotaradja - Dijkman 1939
Salatiga - Dobson 1927
Sambodja - Doldersum 1931
Tjimahi - Doucet 1939
Mataram - Davies 1947
Ambarawa - Dieudonné 1934
Malang - Douwes 1923
Bandoeng - Driesmans 1934 [1]
Gorontalo - van Diest 1927
Trenggalek - Djokarno 1937
Poerwokerto - Doornik 1941
Djokjakarta - David 1936
Soerabaja - Degens 1931
Tjimahi - Dekkers 1937
Sungei Dadap - van Ditmars 1950
Batavia - Daems 1943
Pangkalan Brandan - van Dam 1931
Koetaradja - Derks 1940
Malang - Dierkx 1935
Bandoeng - van Dijk 1941
Batavia - Drijsen 1952
Tjimahi - van Dijk 1927
Batavia - van Dillewijn 1934
Bandoeng - Davans 1931
Djathinegara - Davans 1915
Buitenzorg - Deru 1933
Semarang - Dickmann 1952
Salatiga - Don Griot 1935
Makassar - Duwaer 1953
Soerabaja - Deppe 1931
Soerabaja - Dossin 1938
Djombang - Dossin 1909
Pematang Siantar - Dicke 1931
Soerabaja - Diets 1948
Soerabaja - Dirksen 1937
Soerabaja - Doup 1927
Batavia - van Dam 1936
Tjimahi - van Dijk 1940
Koetaradja - Dijkman 1939
Palembang - van Dinther 1938
Semarang - van Duinen 1920
Teloek Bajoer - Dierx 1926
Tjilatjap - van Drongelen 1933
Soerabaja - van Duren 1931
Temangoeng - Dietrich 1918
Blora - Donk 1940
Blitar - Donkers 1921
Bandoeng - Driessen 1941
Batavia - van Drongelen 1950
Ampel - Dezentjé 1927
Makassar - Dirks 1932
Semarang - Douwes 1912
Batavia - Dumbar 1941
Bandoeng - van Dongen 1931
Bandoeng - Doeve 1933
Soerabaja - Dreier Gligoor 1929
Batavia - Delwel 1931
Tjimahi - Derks 1928
Batavia - Devoet 1939
Palembang - Dezentjé 1952
Bandoeng - Dijksterhuis 1935
Bandoeng - Dijkstra 1922
Penang - Dirks 1924
Makassar - Dirkzwager 1926
Medan - Driessen 1932
Semarang - den Dulk 1942
Blinjoe - Dupiré 1925
Batavia - Dahler 1938
Seroei - Dekker 1955
Batavia - Dekker 1926 [1]
Batavia - van Dijck 1921
Tjimahi - Dijkinga 1929
Batavia - Dom 1930
Tjilatjap - von Duclouch 1929
Batavia - Dumas 1930
Batavia - Dumas 1934
Kediri - Deykerhoff 1928
Tjimahi - Diederik 1923
Malang - Dijkhuis 1937
Soerabaja - Duran 1940
Ende - Dirks 1954
Tandjong Karang - van Deventer 1936
Semarang - Dermoût 1901
Buitenzorg - Dijkema 1911
Kandangan - van Driest 1927
Paree - Damen 1938
Djokjakarta - Daniël 1922
Bandoeng - David 1921
Painang - Davies 1920
Poerwodadi - Degener 1935
Blitar - Denninger 1894
Bandoeng - Deuning 1921
Bandoeng - van Dalm 1931
Pladjoe - Deinum 1930
Tasikmalaja - Deykerhoff 1920
Djombang - Dirks 1932
Batavia - Drewes 1930
Padang - Denninghoff Stelling 1926
Batavia - Driessen 1938
Soerabaja - van den Dungen 1915
Situbondo - Diegelmann 1955
Batavia - Dito 1923
Sumedang - Doelitzsch 1932
Pekalongan - Doral 1919 (1)
Batavia - Drost 1942
Tjepoe - Daems 1931
Soerabaja - Dalinghaus 1924
Bandoeng - Douwes 1948
Batavia - Düren 1935
Semarang - Deuning 1931
Batavia - van den Dool 1948
Endeh - van Driel 1915
Soerabaja - Damen 1931
Malang - Doets 1939
Batavia - van Domburg 1951
Kadipaten - Duijs 1929
Magelang - van Dalen 1929
Soerabaja - Damsteek 1933
Semarang - Dinger 1925
Batavia - Djajadiningrat 1925
Bandoeng - Djojosoedarmo 1924
Djokjakarta - Duinker 1924
Semarang - Deinum 1918
Soerabaja - Dijkstra 1931
Kaban Djahe - van Dorp 1954
Seloredjo - Douwes Dekker 1920
Soerabaja - van Driest 1907
Paree - Drost 1921
Modjokerto - Dapper 1922
Semarang - van Dijk 1923
Medan - Dijksterhuis 1919
Malang - Duyverman 1933
Sinkawang - van Dalen 1921
Tandjong Karan - Dalmeijer 1922
Batavia - van Dedum 1934
Soerabaja - van Delden 1920
Soerabaja - Dikkers 1917
Kediri - Dirksen 1931
Soerabaja - Dommering 1914
Ngawi - van Doorn 1919
Sumatra - van Doornum 1912
Medan - van den Dorpe 1922
Moeara Enim - van den Dungen 1930
Batavia - Duyster 1931
Bandoeng - Damsté 1922
Karoeni - van Dijk 1924
Soerabaja - Dingemans 1913
Palembang - Dokter 1934
Pasurua - Douwes Dekker 1928
Modjokerto - Douwes Dekker 1924
Poeroektjahoe - Drejer 1938
Tjimahi - Duyndam 1929
Pematang Siantar - Delgorge 1919
Makassar - Deteren 1917
Tegal - van Deventer 1913
Soerabaja - Dirickx 1905
Semarang - Dirkzwager 1922
Semarang - Docters van Leeuwen 1911
Batavia - Dahler 1941
Biak - Denissen 1946
Soerakarta - Dommerholt 1928
Selat Pandjang - Dondorff 1934
Batavia - Dunlop 1928 [1]
Batavia - Diks 1931
Banda Neira - Duin 1918
Bandoeng - van Duren 1940
Malang - Drijber 1924
Bandoeng - Dwarshuis 1947
Semarang - Dorst 1940
Magelang - Draaisma 1903
Palembang - Duyndam 1933.jpg
Soerabaja - Dinger 1897 [1].jpg
Banda Neira - Deenstra 1919.jpg
Malang - van Dijk 1939.jpg
Medan - Dijksterhuis 1917.jpg
Paree - Drost 1922.jpg
Soerabaja - Damsteek 1933.jpg
Soerabaja - Diepersloot 1925.jpg
Weltevreden - van Daalen 1918.jpg
Laras - Dicke 1934.jpg
Batavia - Duinker 1924.jpg
Medan - van den Dorpe 1925.jpg
Buitenzorg - Desertine 1928.jpg
Batavia - van Dongen 1934 [1].jpg
Cheribon - Dalenoord 1918.jpg
Bandoeng - Dorsman 1925.jpg
Maron - Drijver 1921.jpg
Paree - van Dijk 1940.jpg
Soekaboemi - van Dusseldorp 1934.jpg
Loemadjang - Doeve 1930.jpg
Bandoeng - van der Dussen 1917.jpg
Semarang - Dirkzwager 1924
Djokjakarta - Doelman 1922
Bandoeng - Dessauvagie 1932
Tandjoen Slamat - van Dusseldorp 1930
Malang - van Dam 1928 [Wd]
Malang - van Dam 1898 [Wd]
Medan - Delachaux 1920
Sekajoe - Dumoulin 1937
Medan - van Dorssen 1939
Soerabaja - Dunki Jacobs 1918
Soerabaja - Dunki Jacobs 1926
Soerabaja - Dunki Jacobs 1920
Soerabaja - Dijkman 1942
Batavia - van Driem 1935
Bandjermasin - Defares 1927
Tjimahi - Druppers 1931
Tjepoe - van Damme 1928
Java - Dake 1924
Slawi - Dalitz 1921
Kaliwates - ten Doesschate 1929
Batavia - Donse 1926
Karoeni - van Dijk 1928
Batavia - Dirksen 1939
Tarakan - van Dijk 1936
Tandjong Karang - Dalmeijer 1922
Soerabaja - Denijs 1925
Medan - Dirkzwager 1928
Batavia - van den Dool 1948 [1]
Pekalongan - van Doorne 1929
Batavia - Deinum 1936
Makassar - le Doux 1929
Batavia - van Driest 1916
Tebing Tinggi - Dormaar 1922
Bandoeng - Damsté 1925
Batavia - Duncker 1925
Oelee Lheue - Derks 1934
Kraksaan - Dhont 1921
Batavia - van Dijk 1914
Malang - Djokomarsandi 1932
Laras - Dicke 1937
Semarang - Dinger 1928
Batavia - Delsman 1925
Soerakarta - Diebels 1933
Medan - Domstorff 1923
Sarolangun - van Driem 1938
Medan - Duivenstijn 1924
Bandoeng - Dicke 1935
Batavia - Dahler 1937
Padang Sedempuan - Dumas 1916
Soerabaja - Eimers 1942
Soerabaja - Elders 1932
Batavia - van Eijsden 1931
Tandjongkarang - Engel 1931
Medan - Esselink 1937
Malang - Evers 1931
Benkoelen - Eerkens 1932
Semarang - van Enk 1925
Batavia - Erber 1924
Poerwokerto - Engelberts 1942
Semarang - Erenstein 1939
Batavia - van Eupen 1922
Petoemboekan - Enthoven 1925
Bandoeng - Eeckhout 1936
Padang Boelan - van Erpers Roijaards 1923
Soerabaja - Elderhorst 1924
Bandoeng - Engelen 1935
Batavia - Elias 1920
Semarang - Elink Schuurman 1916.jpg
Pematang Siantar - Ebbink 1938.jpg
Ned. Indië - Eggers 1917
 Semarang - Emmen 1926.jpg
Soerabaja - van den Eeckhout 1951.jpg
Soerabaja - Elias ca 1874.jpg
Batavia - van Eek ca1894.jpg (see also Haak)
Tjepoe - Engelberts 1937.jpg
Tegal - Eikelenboom 1936 [1]
Bondowoso - Etty 1928
Soerabaja - van Epenhuysen 1932
Medan - Elbers 1918 [Wd]
Soerabaja - Ellemers 1930
Batavia - Evers 1950
Loemadjang - Eekhof 1934
Kisaran - van der Eijken 1954
Soerabaja - van Eijl 1952
Soerabaja - Esser 1941
Semarang - van Eldijk 1950
Laboeha - van Emster 1924
Batavia - Emmink 1910
Mamoedjoe - Erber 1927
Soerabaja - van Erkel 1933
Tegal - Engel 1924
Bandjermasin - Eglmaier 1930
Soerabaja - d'Engelbronner 1933
Soerabaja - Eekhof 1911
Batavia - van Eldik 1923
Kotaradja - Engelhard 1937
Semarang - van Enk 1924
Semarang - Elink Schuurman 1921
Soerabaja - Erentreich 1945
Bandoeng - van Elk 1923
Bandoeng - van der Eb 1938
Soekaboemi - Eijkman 1918
Padang Boelan - van Erpers Roijaards 1919
Soerabaja - van Egeraat 1927
Djokjakarta - Entzinger 1920
Medan - van Eelen 1920
Bandoeng - Elenbaas 1926
Blinjoe - van Elk 1927
Amplas - van Erpers Roijaards 1915
Soerabaja - van Essen 1939
Palembang - van Essen 1917
Kediri - Eerland 1936
Batavia - van Effen 1916
Paree - Elias 1915
Medan - van Embden 1915
Malang - van Es 1921
Djombang - Everaarts 1917
Semarang - Evers 1941
Endeh Flores - Engel 1926
Madioen - Everwijn 1916
Sawah Loento - van Ee 1925
Semarang - Engelbrecht 1930
Batavia - Escher 1918
Bandoeng - van der Eb 1943
Semarang - Eman 1949
Bandoeng - Engelen 1941
Poeroek Tjahoen- van Engelenburg 1928
Poerworedjo - Eekhout 1930
Palembang - Evers 1938
Benkoelen - Eerkens 1934
Soerabaja - Elenbaas 1933
Batavia - Engels 1941
Magelang - van Egmond 1933
Batavia - Eland 1925
Batavia - Ehrencron 1931
Batavia - van Erpecum 1922
Paree - van Esch 1930
Medan - Esseveld 1939
Pangkalan-Brandan - van Eik 1920
Meester Cornelis - Emons 1930
Medan - van Eede 1932
Palembang - Endert 1929
Batavia - van Emmerik 1933
Batavia - Eisinger 1947
Malang - Esbach 1930
Malang - Esbach 1929
Batavia - van Eeden 1950
Padang - Elen 1937
Batavia - den Enting 1927
Ahanari - Eiromkuy 1930
Tegal - Emmah 1916
Batavia - Engel 1936
Bandoeng - van den Engh 1934
Soengei Gerong - van Es 1932
Semarang - Eekhout 1933
Sanggau - Ellerbeck 1932
Kuningan - van der Elst 1931
Bandoeng - Emanuel 1936
Bandoeng - Eliasar 1941
Bandoeng - van Esch 1941
Soekaboemi - Evekink 1926
Tjimahi - Exmann 1937
Mataram - Echter 1937
Djokja - Emmen 1924
Sawahlunto - van den Eventuin 1908 [1]
Buitenzorg - van Eijck 1942
Soerabaja - Evers 1917
Malang - van der Eyden 1934
Palembang - van Eck 1934
Bandjermasin - Eekhout 1921
Evu - Elmas 1945
Batavia - Erdtsieck 1932
Palopo - Erkamp 1931
Malang - van der Eyden 1937
Bandoeng - Elsevier 1938
Soerabaja - Engelberts 1934
Soerabaja - Everaert 1946
Bandoeng - Elenbaas 1918
Makassar - van Engelen 1905
Medan - Enthoven 1901
Tandjong Poera - Elbers 1913
Ambarawa - Engelberts 1906
Modjokerto - Eschauzier 1906
Morotai - van Essen 1911
Soerabaja - van Exter 1905
Makassar - van den Eelaart 1941
Tebing Tinggi - Eisses 1912
Weltevreden - Elders 1901
Semarang - van Embden 1903
Djokjakarta - Enger 1910
Bondowoso - Etty 1912
Ternate - Etty 1948
Batavia - van Eek 1908
Menado - Eggermont 1914
Kaliwoengoe - Eggers 1915
Pargaroetan - Eggink 1911
Bandoeng - Egyedi 1930
Halmaheira - Ellen 1911
Magelang - van Embden 1927
Djokja - Engelberts 1911
Soerabaja - Engelbrecht 1918
Malang - Ellmer 1936
Batavia - van Emmeloort Stein 1930
Soerabaja - Engelbrecht 1925
Makassar - Esser 1914
Djokjakarta - van Eupen 1912
Bindjei - Evers 1929
Pladjoe - Faber 1926
Batavia - Fauël 1924
Semarang - Faulhaber 1919
Pekalongan - Feberwee 1935
Batavia - Feith 1937
Sabang - van der Feltz 1932
Kwala Simpang - Ferdinand 1931
Geser - Ferdinandus 1924
Semarang - Fernhout 1916
Tjilentab - Fischer 1922
Soerabaja - Fleury 1925
Tjilatjap - Fransen 1925
Soerabaja - Frederiks 1943
Padang - Fanoy 1929
Buitenzorg - Ferwerda 1930
Soerabaja - de Froe 1950
Soerabaja - Fangman 1907
Soerabaja - Feith 1941
Kotaradja - van der Feltz 1906
Tjiboengoer - Ferguson 1916
Batavia - Feteris 1928
Kotaradja - Focke 1909
Batavia - Fuchs 1890
Batavia - Fast 1932
Bindjei - van der Feltz 1905
Tandem - van der Feltz 1904
Madioen - Fock 1904
Sitoebondo - Franken 1909
Probolinggo - von Freyburg 1895
Meester Cornelis - Faber 1912
Cheribon - Ferman 1939
Bindjei - Fontein 1949
Batavia - Fioole 1933
Benkoelen - Fliers 1906
Batavia - de la Fosse 1935
Djokjakarta - de Fouw 1929
Batavia - Fleur 1917
Medan - Foudraine 1939
Soerabaja - Felix 1939
Soerabaja - Felix 1948
Bandoeng - Frank 1935
Sragen - Fransz 1912
Bandoeng - de Fretes 1924
Soerabaja - von Frijtag Drabbe 1936
Soerabaja - Fickel 1934
Batavia - Flinkerbusch 1933
Semarang - Francken 1932
Sorong - Fransz 1955
Cheribon - Franken 1924
Batavia - Fruin 1933
Bandoeng - Fauël 1902 [1]
Buitenzorg - Francis 1925
Soerabaja - Fransz 1933
Tjirebon - Frederiksz 1950
Soerabaja - Falck 1905

Probolinggo - Falck 1940
Soerabaja - Fock 1942

Magelang - de Fretes 1935
Soerabaja - von Freyburg 1931
Tegal - Flohr 1920

Djokjakarta - Flikkenschild 1929
Tegal - Flikkenschild 1942
Soerabaja - Fransz 1938
Batavia -Fanoij 1929
Bandoeng - de Ferrante 1933
Batavia - Freem 1927
Batavia - Fricke 1950
Bandoeng - Fransz 1916
Semarang - Fredriksz 1927
Kloengkoeng - te Flierhaar 1930
Tandjoeng Balei - Freichmann 1907
Batavia - Ferrol 1937
Batavia - Filippo 1951
Batavia - Franken 1952
Batavia - Frieser 1937
Biliton - Florentinus 1936
Semarang - Fenenga 1927
Malang - Frederiksz 1913
Wonokormo - Fréni 1909
Batavia - Frietman 1940
Batavia - Faas 1955
Sawah Loento - Freeth 1923
Semarang - Fernhout 1922
Soerabaja - Fischer 1925
Soekaboemi - Fischer 1924
Kaloewatoe - Ferguson 1920
Amboina - Fleerkamp 1933
Soerabaja - Frijling 1922
Batavia - Feith 1929
Medan - Ferguson 1932
Djokjakarta - Frankema 1926
Soerabaja - von Freyburg 1929
Soerabaja - Faure 1918
Malang - van der Felz 1929
Magelang - Fermin 1906 qmk
Palu - Fermin 1918
Poerwokerto - Fernandes 1921
Buitenzorg - Fleischer 1942
Batavia - Feekes 1936
Malang - von Freyburg 1924
Makassar - Frissart 1928
Tondano - Ferguson 1913
Bandoeng - Fransz 1931
Soekaboemi - Franssen 1928
Bandoeng - Fokker 1942.jpg
Tjepoe - Fernandes 1929.jpg
Soerabaja - von Freitag Drabbe 1937.jpg
Bandoeng - Forbes 1924.jpg
Soerabaja - Fock 1939.jpg
Batavia - Feith 1923 [1]
Padang - Franken 1929
Tomohon - Frieling 1933
Tasikmalaja - Frölich 1914
Batoedjadjar - Fetter 1920
Semarang - van der Fange 1927
Bandoeng - Frohn 1922
Soerakarta - Fauser 1922
Manado - Falkenburg 1935
Palembang - Fleischeuer 1922
Bandoeng - Floris 1917
Menado - Frieling 1931
Tjikini - de Ferrante 1922
Batavia - Feenstra 1952
Soerabaja - Ferrée 1942
Balikpapan - Fasseur 1938
Banjoewangi - Frijling 19..
Makassar - Frijling 1917
Palembang - Feenstra 1926
Ned. Indië [Borneo] - Felix 1921
Batavia - Fuchter 1913
Tanah Grogot - Fernandes 1921
Djember - Ferwerda 1934
Soerabaja - Fredriksz 1942
Klaten - Friederich 1934
Palembang - Folmer 1929
Djokjakarta - Friederich 1941
Mamoedjoe - Frijlink 1922
Batavia - Ferguson 1934
Tasikmalaya - de Ferrante 1930
Pangkalan Brandan - Ferdinandus 1937
Paree - Franke 1928
Bandoeng - Freeth 1951
Batavia - Fauser 1921
Palembang - van der Feltz 1936
Kotaradja - Fernée 1926
Bandoeng - Ferguson 1942
Soekamandi - Fikke 1929
Kloengkoeng - te Flierhaar 1932

Batavia - Fauël 1923

Semarang - Floris 1914
Semarang - Flohr 1913
Paree - Frölke 1929
Batavia - Gerla 1942
Tandjong Pandan - Giesen 1947
Batavia - de Greve 1936
Bandoeng - Groeneveld 1947
Soerabaja - Grol 1933
Cheribon - Giezen 1932
Batavia - Gleichman 1930
Batavia - Gooszen 1932
Soekaboemi - van der Goot 1923
Semarang - de Graaff 1941
Batavia - de Groot 1932
Sidoardjo - de Groot 1921
Batavia - Geerlings 1928
Semarang - van Gemund 1934
Bandoeng - Giesel 1935
Soerabaja - van Gils 1947
Batavia - Gitz 1940
Djokjakarta - da Graça 1919
Batavia - Gase 1935
Sitoebondo - van Gerve 1925
Rante Pao - Goslinga 1940
Buitenzorg - Gagliardi 1913
Batavia - Gagliardi 1923
Buitenzorg - Gagliardi 1932
Buitenzorg - Gagliardi 1934
Djember - Grippeling 1921
Batavia - de Groot 1930
Semartang - Gschwind 1931
Batavia - Gerungan 1929
Soerabaja - Go 1934
Bandoeng - van Gorkum 1950
Batavia - Greefkes 1928
Batavia - Groenendijk 1936
Pangkalan Brandan - Geerling 1925
Batavia - van Gelden 1954
Pengalengan - Gelderman 1941
Soerabaja - Goossens 1926
Malang - Gayet 1933
Malang - Go 1920
Poerwokerto - Guley 1932
Lawang - Go 1929
Lima Poeloeh - Goemans 1925
Medan - Goudsmit 1928
Bandoeng - van Groningen 1936
Pematang Siantar - de Groot 1928
Batavia - Geerlings 1939
Malang - Gerrits 1940
Bandoeng - Groeneveld Meijer 1933
Bandoeng - van der Gugten 1933
Pankalan Brandan - Gheyselinck 1940
Soerabaja - Gogelein 1928
Batavia - de Gee 1942
Semarang - van Gemund 1932
Soerabaja - Gijsberts 1925
Batavia - Gie 1928
Djombang - van Ginkel 1928
Geser - van der Goot 1936
Ngandjoek - Götz van der Vet 1914
Balikpapan - Gerritsen 1953.jpg
Bandoeng - Gelpke 1916.jpg
Makassar - Goedbloed 1927.jpg
Semarang - van Garderen 1934.jpg
Bandjermasin - van Geuns 1932.jpg
Soerabaja - Goudswaard 1921.jpg
Medan - Gooszen 1925.jpg
Batavia - Greve 1928.jpg
Slawi - Grützmacher 1920.jpg
Kota Radja - van der Gugten 1916.jpg
Bandoeng - Graaff 1936.jpg
Soerabaja - Grijm 1927.jpg
Semarang - van de Graaf 1925
Blitar - Geul 1916 [Wd]
Batavia - van Geuns 1949
Tanah Radja - van Genderen 1924
Soerabaja - Gerlings 1930
Soerabaja - de Graaf 1932
Bandjermasin - Gaemers 1926
Bandoeng - Grijpma 1932
Soekaboemi - Gimberg 1921
Medan - Gransberg 1922
Moeara Anam - Godefroy 1917
Palembang - de Graaff 1948
Batavia - de Groot 1949
Tarakan - Gal 1939
Makassar - Gihaux 1947
Ungaran - la Gordt Dillië 1931
Batavia - de Graaff 1922
Buitenzorg - Gevers van Endegeest 1904 [1]
Semarang - de Groot 1927
Medan - Grobbee 1936
Bandoeng - Grondijs 1928
Batavia - Guljé 1948
Lahat - Gerssen 1923
Pladjoe - de Graaf 1952
Batavia - Glastra van Loon 1926
Bandoeng - van Galen Last 1938
Bandoeng - de Goederen 1927
Purwodadi - de Graaf 1929
Soerabaja - Groenewoud 1947
Magelang - de Groot 1935
Kudus - Guttenberg 1929
Gombong - Garnier 1940
Soerabaja - Groffen 1938
Soerabaja - Gabeler 1949
Batavia - Goossens 1928
Bandoeng - Gutter 1932
Soerabaja - Gantvoort 1916
Klaten - Geldermans 1923
Balikpapan - Gerritsma 1931
Soekaboemi - Gissot 1928
Batavia - Glaudemans 1929
Soerabaja - Gons 1928
Makassar - de Groot 1914
Bandoeng - Gerritsen 1921
Malang - Go 1908
Simeulue - van Gogh 1919
Batavia - Goossens 1932
Probolinggo de Graaf 1939
Modjokerto - de Graaf 1919
Baoe Gingging - von Griesheim 1910
Soerabaja - van der Gugten 1920
Cirebon - Gan 1941
Manokwari - Gill 1956
Batavia - Garrer 1924
Pematang Siantar - van Grafhorst 1933
Rantau Prapat - Greven 1937
Batavia - Grijpma 1929
Tjepoe - Groenewoud 1918
Semarang - Gülcher 1921
Singaradja - Gunning 1926
Batavia - Geeve 1934
Pematang Siantar - Gooren 1930 [1]
Bandoeng - de Gee 1920
Peureula - Gillot 1921
Djember - Goldschmeding 1919
Padang - Goossens 1925 [1]
Koedoes - van de Graaff 1926
Soerakarta - Groen 1930
Palembang - Groenewegen 1937
Buitenzorg - Gase 1936
Poerwokerto - Gobée 1925
Pematang Siantar - Gooren 1930
Semarang - Gereke 1919
Bandoeng - Gijsbers 1958
Medan - Gorter 1937
Djokjakarta - Groot 1934
Ambarawa - de Groot 1920
Poerbalingga - Gan 1923
Klaten - Gehne Vetter 1932
Magelang - Goedhart 1934
Djokjakarta - Griffioen 1932
Muara Aman - Groeneveld 1928
Mataram - Gall 1926
Solo - Gremmée 1932
Sambodja - de Graaf 1933
Bandoeng - Groen 1923
Malang - Geeraths 1936
Batavia - van Geest 1928
Balikpapan - Gerritsma 1934
Kisaran - de Graaf 1940
Batavia - Groeneveld 1953
Batavia - Gilbert 1933
Medan - Godding 1936
Batavia - Godfried 1946
Ambon - de Goederen 1936
Batavia - van de Griend 1931
Soerabaja - de Groot 1933
Batavia - de Groot 1936
Batavia - Gemke 1939
Kotaradja - van Ginkel 1937
Bandoeng - Gisolf 1925
Pematang Siantar - Gooren 1929
Batavia - Groothoff 1952
Soerabaja - Geluk 1977
Bandoeng - de Graaf 1939
Batavia - van Gelder 1924
Padang - Grauf 1940
Soerabaja - Griffioen 1950
Soerabaja - Guttenberg 1929
Ambon - Gartz 1942
Batavia - Gartz 1937
Soerabaja - van Geldere 1953
Semarang - Goey 1941
Semarang - de Graaf 1938
Batavia - Grijsen 1933
Bandoeng - Gan 1919
Semarang - Grendel 1928
Meulaboh - Greve 1915
Soerabaja - de Groot 1930
Slawi - Grutzmacher 1920
Poerwokerto - Guldenaar 1926
Soerakarta - van Garling 1942
Batoe Malang - van Garling 1937
Modjokerto - van Gelder 1928
Makassar - Goldman 1925
Malang - Goorman 1942
Batavia - de Graaf 1948
Batavia - Gelderman 1932
Soerabaja - Gleichman 1936
Soerabaja - de Groot 1973
Ambon - Gaffour 1927
Ambon - Goedhart 1938
Tjitjadas - de Graaff 1942
Buitenzorg - de Graaff 1924
Bandoeng - de Graaff 1902
Cheribon - Groen 1933
Mangelang - Gassner 1908
Batavia - van Gelder 1941
Pengalengan - Gelderman 1942
Semarang - de Graaff 1931
Semarang - van de Graaff 1928
Magelang - da Graça 1938
Teloek Bajoer - Gude 1930
Kediri - de Gast 1928
Weltevreden - Gazendam 1930
Tolitoli - George 1938
Soerabaja - Gerritsen 1923
Semarang - Gerritsen 1940
Medan - de Geus 1929
Soerabaja - Gijsing 1941
Bandoeng - Glaser 1935
Bandoeng - Goldman 1932
Bandoeng - Goslings 1937
Batavia - Gouw 1927 [1]
Sigli - Gräbe 1933
Bandoeng - van Grol 1930
Bandoeng - Guldenaar 1947
Batavia - Gaster 1925
Semarang - van der Geugten 1909
Batavia - Gijzen 1970
Balikpapan - de Goede 1935
Solo - Goede 1939
Tjimahi - de Graaff 1928
Bandoeng - van der Gugten 1931
Watampone - van Galen 1947
Modjokerto - Gatsonides 1941
Pladjoe - Geraedts 1935
Batavia - Gerrits 1936
Buitenzorg - Gervais 1922
Soerabaja - van Gessel 1942
Tjimahi - Grasso 1931
Bandoeng - Guldenaar 1913
Soekaboemi - Günther 1938
Bandoeng - van der Geugten 1932
Batavia - van Geuns 1929
Bandoeng - Go 1932
Tjilatjap - Greaves 1950
Batavia - Groenewald 1920
Medan - Groeneyk 1932
Weltevreden - Gröllers 1929
Djokjakarta - de Groot 1916
Sigli - Guldenaar 1925
Badjoebang - Giepmans 1951
Magelang - Ginus 1938
Solo - Ginus 1934
Semarang - Graven 1933
Kertosono - de Groot 1941
Batavia - Grootings 1952
Soerabaja - Guljé 1933
Padang - Geenen 1931
Batavia - de Graaff 1961 [1]
Djokjakarta - da Graça 1921
Kota Baroe - Grootenboer 1912
Batavia - van Gruisen 1936
Batavia - Gan 1941
Batavia - Gude 1936
Batavia - Gutteling 1887
Bandoeng - van Galen Last 1921
Tandjoeng Balei - Garritsen 1926
Moeara Enim - van Gastel 1914
Pati - Gelpke 1893
Batavia - Gerritzen 1913
Blitar - van Geuns 1903
Malang - de Goede 1934
Probolinggo - van Goudoever 1932
Bangkinang - Grivel 1913
Tjikandè - Grohé 1892
Djokjakarta - Gülcher 1918
Batavia - Galestin 1917
Batavia - Gan 1941
Lawang - Gans 1920
Salatiga - Gerla 1905
Blitar - Geul 1916 [1]
Pekalongan - Gijlstra 1940
Madioen - Gijsinck 1932
Besoeki - Go  1920
Tandjong Pandan - Gobée 1903
Ambon - Goetjaer 1909
Soekaboemi - van Goudoever 1923
Soerabaja - Govaars 1917
Tegal - Graadt van Roggen 1932
Soerabaja - de Groot 1939
Sabang - van Geest 1947
Batavia - Geisler 1939
Palembang - Gerssen 1925
Dabo - de Geus 1928
Padang - Gijbels 1909
Fak Fak - Go 1937
Padang Pandjang - Gonsalves 1899
Singaradja - Gooszen 1913
Batavia - de Graeve 1933
Soerabaja - de Gruyter 1948
Ambon - van Geest 1919
Buitenzorg - Geldorp 1910
Bandoeng - van Gemund 1926
Klaten - van Gessel 1915
Nganjoek - Go Nio 1927
Soerabaja - Goedkoop 1914
Semarang - Goei 1908
Soerabaja - Gonggrijp 1906
Batavia - Gooszen 1919
Pampanoea - Goslings 1914
Semarang - Gottlieb 1927
Soerabaja - de Greeuw 1936
Bandoeng - Groeneveld 1956
Bindjei - Gudde 1925
Cheribon - Gusdorf 1910
Malang - van Haaften 1912
Bandoeng - ter Haar 1907
Poerwokerto - van Haastert 1925
Bandoeng - Hagger 1919
Magelang - Haighton 1913
Padang Sidempoean - Hamid 1902
Soekaboemi - Hamilton 1918
Kotaradja - Harmsen 1938
Djombang - Hartgerink 1916
Batavia - van Hasselt 1926
Makassar - van Hasselt 1905
Malang - van Hasselt 1917
Batavia - Heitz 1925
Padang - Hellebrand 1955
Sitjintjin - van den Hemel 1922
Soerabaja - Hemmes 1930
Manokwari - Herklots 1960
Tijandjur - Hidajati 1926
Soerabaja - Hilhorst 1922
Bandoeng - Hillen 1933
Soerabaja - van der Hoek 1927
Batavia - Hoeke 1912
Semarang - van der Hoeven 1912
Djokjakarta - Holm 1901
Batavia - Holtland 1949
Djokjakarta - Holtzapffel 1923
Soerabaja - Holtzapffel 1915
Djokjakarta - de Hondt 1922
Medan - Hoogslag 1921
Batavia - van Hoorn 1923
Batavia - Horn 1928
Malang - van Houweninge 1936
Ketapang - Hovingh 1948
Balikpapan - van Hutten 1910
Malang - Huwae 1927
Bandoeng - Habraken 1928
Weltevreden - Halbertsma 1922
Wonosobo - Hangelbroek 1938
Garoet - Harmse 1916
Kota Radja - Harmsen 1938
Buitenzorg - van der Harst 1927
Kotaradja - Heetjans 1904
Malang - Held 1921
Buitenzorg - Helfferich 1940
Batavia - Henny 1910
Endeh - Hens 1911
Bandoeng - Hermans 1920
Semarang - van den Heuvel 1916
Buitenzorg - van den Heuvel 1921
Solo - van Heuven van Staereling 1938
Medan - Heyting 1957
Buitenzorg - Hildebrand 1933
Soemberlawang - Hondius van Gessel 1906
Makassar - Honig van den Bossche 1911
Bandoeng - Hoo 1913
Malang - Hooff 1942
Pasoeroean - Huender 1902
Soerabaja - de Haan 1938
Bandoeng - ter Haar 1931
Bandoeng - Hadders 1940
Edi - Hagen 1898
Bandjermasin - Hager 1917
Soerabaja - Hammacher 1921
Banjoemas - Hansen 1915
Banjoemas - Hansen 1915
Batavia - Hartman 1936
Soerabaja - van der Hartt 1939
Makassar - Haspers 1947
Sintang - van Hasselt 1908
Soebang - van Hasselt 1938
Djokja - Hattink 1930
Soerabaja - Hazelhoff Roelfzema 1915
Soerabaja - Heberlein 1914
Bandoeng - van Heekeren 1935
Batavia - van Heemstra 1914
Probolinggo - Hellemans 1941
Batavia - Hemler 1932
Djatinegara - Hendrik 1938
Madioen - Hendriks 1928
Denpasar - Hendrikse 1932
Makassar - Hennus 1934
Batavia - Henny 1906
Blora - Heringa 1917
Djokjakarta - Herweijer 1903
Soebang - Hettema 1914
Semarang - Hezemans 1920
Padang - Hillen 1918
Batavia - Hillen 1915
Soerakarta - Hilling 1918
Batavia - van Hinloopen Labberton 1911
Bandjermasin - van Hoeve 1902
Bandoeng - van der Hoeven 1929
Talang Akar - Hollander 1931
Batavia - Holstvoogd 1932
Meester Cornelis - Hoppenstedt 1904
Djember - van der Horst Bruyn 1923
Malang - van Houweninge 1928
Bandoeng - Hut 1922
Soerabaja - Haag 1903
Tjimahi - van Haeften 1914
Madioen - Haije 1933
Batavia - Halewijn 1896
Batavia - van Heemstra 1912
Meester Cornelis - de Heer 1919
Lawang - Hellendoorn 1892
Semarang - Hengeveld 1911
Tarakan - Heres 1931
Taroetoeng - Hilfman 1938
Batavia - van Hinloopen Labberton 1919
Batavia - van Hinloopen Labberton 1917
Soerabaja - van 't Hoff 1933
Batavia - Hogendorp 1912
Fort de Kock - van Holthe 1898
Soerabaja - Holtzapffel 1912
Batavia - Hooiberg 1938
Batavia - Haalebos 1948
Pekalongan - de Haan 1911
Kotaradja - van Ham 1941
Soeliki - Hangelbroek 1932
Bandoeng - Hellendoorn 1922
Ambon - van Helsdingen 1888
Batavia - Hennink 1924
Medan - Herckenrath 1896
Magelang - Hoekman 1907
Kepahiang - van Hoeve 1928
Malang - Hofstee 1931
Tjilatjap - van Holy 1937
Bindjei - Hoogenberk 1918
Soerabaja - Horn 1954
Modjokerto - van Houwelingen 1911
Djokjakarta - Hubbeling 1925
Medan - Huls 1940
Kabanjahe - Hagen 1926
Batavia - van Hall 1916
Tjimahi - van Heerde 1936
Tangul - Hielckert 1926
Bandoeng - Hilbrands 1933
Soerabaja - van Houten 1940 (2)
Meester Cornelis - van Hulst 1921
Djokjakarta - Hupkens 1911
Soerabaja - van Haasteren 1936
Batavia - Hagen 1928
Batavia - Hardjotaroeno 1930
Bandoeng - Hartevelt 1924
Lahat - den Hartog 1933
Bandoeng - van der Heijden 1917
Ambarawa - Heintz 1916
Batavia - Henderson 1927
Soerabaja - Hertel 1941
Ned. Indië - Hofland 1950
Soerabaja - van Hogezand 1932
Batavia - Hondius 1931
Malang - Houtsmuller 1926
Semarang - Hulshof 1933
Batavia - de Haas 1932
Ternate - Haug 1948
Salatiga - Hemmes 1941
Bandoeng - Henning 1925
Singkawang - Hin 1932
Sungei Gerong - Holtrop 1935
Tjepoe - van 't Hoogerhuys 1934
Pladjoe - Hoogeveen 1939
Soerabaja - Hopster 1940
Batavia - Hordijk 1931
Semarang - van Houten 1927
Djokjakarta - Hug 1882
Soerabaja - van Hulst 1936
Batavia - ter Haar 1948
Batavia - Hagedoorn 1940
Batavia - Hardenberg 1940
Tasikmalaja - von Harras 1919
Ifar Ketjil - Hokojoku 1939
Soerabaja - Hesterman 1942
Batavia - Hooijkaas 1931
Djokjakarta - Huismans 1934
Batavia - de Haas 1948
Modjowarno - Hekstra 1938
Soerabaja - Herf 1954
Soerabaja - Hidma 1927
Poerworedjo - Hoed 1930
Tegal - de Hue 1931
Pasoeroean - Huson 1932
Buitenzorg - Huyer 1926
Paree - Haanappel 1934
Tjimahi - van Haaren 1930
Redjang Lebong - de Haas 1929
Poerworedjo - Hardjowijono 1938
Semarang - Harwig 1939
Soerabaja - van Hell 1931
Soerabaja - Hellingman 1922
Singkil - Hille Ris Lambers 1926
Babo - den Hollander 1939
Batavia - Hoogenberk 1949
Bandoeng - van der Hor 1940
Soerabaja - Halbertsma 1924
Semarang - van den Ham 1924
Semarang - van Ham 1939
Pekalongan - Hart 1930 (2)
Semarang - Harten 1943
Poerbolinggo - den Hartog 1923
Soekaboemi - ter Heide 1939
Singkawang - van Hek 1916
Malang - van Hemert 1949
Batavia - van Heuven van Staereling 1928
Kota Baru - van Hoeve 1936
Cheribon - Höhne 1915
Garoet - Holtus 1935
Ngaandjoek - Holtz 1920
Soerabaja - Hornung 1894
Salatiga - Houtzager 1942
Magelang - Hunter 1940
Garoet - Hutting 1912
Meester Cornelis - Ham 1939
Malang - Hamers 1916
Bandoeng - Hennemann 1930
Soerabaja - Hennus 1941
Bandoeng - Henskens 1934
Soekaboemi - van Hierden 1942
Cheribon - Holman 1931
Soebang - Homan van der Heide 1926
Soerabaja - van Hoogland 1930
Batavia - Hulsewé 1936
Magelang - de Haas 1935
Batavia - Hadewegg Scheffer 1947
Batavia - Ham 1926
Palembang - Hanrath 1939
Soerabaja - Hasselman 1942
Tjiandjoer - Hellendoorn 1930
Malang - Heyboer 1932
Soerabaja - van den Hoff 1937
Soerabaja - Hopman 1939
Bondowoso - van der Horst1934
Banjarmasin - Höweler 1940
Bandoeng - van Haaren 1944
Soerabaja - Haccou 1927
Malang - Haccou 1932
Bandoeng - Helling 1934
Semarang - Hempel 1939
Rantepao - Heusdens 1934
Djombang - Hoff 1938
Buitenzorg - Hofstede 1928
Djokjakarta - Hoorweg 1941
Djember - Horsting ca 1889
Kebonsari - Hout 1942
Sarongsong - Hovingh 1927
Modjokerto - Huber 1926
Tjimahi - van der Hulst 1950
Soerabaja - van Houten 1940 (1)
Soerakarta - Hya 1918
Soerabaja - Han 1929 (2)
Medan - Horsman 1933
Balikpapan - Huiskamp 1947
Batavia - Hage 1918
Balikpapan - Harms 1934
Batavia - Hauber 1922
Batavia - de Heer 1929
Buitenzorg - van Hoogstraten 1934
Kediri - Hayes 1941
Soerabaja - Hees 1949
Balikpapan - Hes 1936
Batavia - Hoff 1954
Tjimahi - Holten [1] 1936
Soerabaja - Hoolhorst 1923
Soerabaja - Huese 1929
Soerabaja - de Haas 1940
Malabar-Radio - Haase 1929
Malang - van 't Hof 1931
Malang - den Hollander 1942
Soerabaja - van Hoogstraten 1933
Pamekasan - Hoorn 1937
Batavia - Hoornweg 1931
Batavia - Haantjes 1931
Weltevreden - Hamers 1921
Pematang Siantar - te Hasseloo 1922
Oeloe Siau - Hekstra 1932
Modjokerto - Hercules 1905
Bojolali - Herst 1909
Solo - Hes 1905
Batavia - Hoesen 1919
Batavia - Hofstede 1921
Pati - Holtz 1925
Soeban Boeroeng - Hoogland 1926
Salatiga - Huisman 1950
Palembang - Hutteman 1948
Magalang - Halawane 1920
Soerabaja - Hensen Verbaten 1940
Soerabaja - van 't Hoff 1942
Malang - Holman 1933
Padang - Hagens 1916
Batavia - Heimer 1914
Padang Sidempuan - Hendriks 1922
Bandoeng - Herawaty 1948
Sidomoekti - Herman 1918
Semarang - van Heuven van Staereling 1920
Soerabaja - van Heuven van Staereling 1950
Woloan - van Heuven van Staereling  1945
Batavia - Hildenbrandt 1910
Soerabaja - van Holst Pellekaan 1930
Bandoeng - Haighton 1936
Biliton - Haighton 1923
Talu - Haighton 1930
Salatiga - Hamar de la Brethonière 1941
Pontianak - Heeg 1926
Magelang - Heffels 1937
Batavia - Heilbron 1931
Klaten - Hoekstra 1936
Makassar - Hutuely 1923
Magelang - Hazenberg 1933
Semarang - Hoogewerff 1935
Bandoeng - Haanraadts 1938
Madioen - Hennion 1936
Soerabaja - den Hond 1930
Soerabaja - Hoolboom 1922
Batavia - Habich 1913
Batavia - Hali 1953
Pekalongang - Hauber 1920
Salatiga - Heijnen 1927
Malang - Hekstra 1933
Djatinegara - Heusser 1943
Medan - Hiddink 1922
Padang - Hofstede 1921
Batavia - Hamwijk 1931
Batavia - Harten 1946
Batavia - Harder 1931
Indramajoe - Heckenbücker 1923
Rangkasbitung - Heijnneman 1929
Poerwerkerto - Hermans 1924
Atamboea - Huyzen 1941
Batavia - Harten 1948
Tjimahi - Heynen 1934
Klaten - Hoekstra 1938
Semarang - Hofstee 1942
Batavia - Huisman 1923
Batavia - Harteveld 1934
Tjepoe - Hendriks 1930
Medan - van Heusden 1927
Medan - van der Heyde 1935
Batavia - Heyder 1924
Medan - Hillerström 1927
Medan - Huber 1917
Batavia - Huel 1930
Soekaboemi - Huizinga 1929
Bandoeng - de Haas 1931
Batavia - Hendriks 1937
Batavia - Henkes 1933
Saparua - Hogendorp 1954
Balikpapan - Holtslag 1915
Medan - Horsman 1939
Soerabaja - Horstmeier 1939
Soe - Huart 1928
Tjiampea - Haertlein 1930
Batavia - Herrewijn 1927
Oengaran - Hicks 1929
Djokjakarta - Hoo 1889
Bandoeng - Hötte 1928
Soerabaja - van Hulsbergen 1939
Malang - Hurkens 1917
Tjimahi - Halkema 1952
Soerabaja - Hencke 1934
Bandoeng - Hennemann 1932
Semarang - Henniger 1935
Kediri - Hes 1940
Semarang - Ho 1925
Sungguminassa - Hoekstra 1933
Medan - Huynink 1953
Soerabaja - Huynink 1932
Pekalongan - Hart 1930
Soerabaja - Heldernisse 1929
Batavia - Hoesen 1921
Batavia - van Hoppe 1926
Pati - van Hutten 1919
Poerwakarta - van Hutten 1918
Malang - de Haan 1933
Batavia - Hartman 1932
Batavia - van der Heijden 1940
Meritjan - van Heumen 1928
Padang Pandjang - Hangelbroek 1931
Pasoeroean - van den Honert 1930
Semarang - de Hoog 1942
Soerabaja - Hanrath 1936
Malang - van der Harst 1920
Semarang - Hartman 1929
Bandoeng - Heckman 1925
Anggoli - Hègï 1933
Bandoeng - Hens 1942
Batavia - Hesselink 1917
Medan - van der Hoeven 1923
Soerabaja - Hoffman 1934
Batavia - Hens 1928
Batavia - Hobijn 1947
Batavia - Huizinga 1923
Banjoewangi - Hofhuis 1933
Batavia - Holstvoogd 1929
Pasoeroean - den Haan 1932
Soerabaja - Hanrath 1924
Buitenzorg - Heringa 1916
Tjepoe - van 't Hoogerhuys 1930
Soerabaja - Hoogmoed 1944
Salatiga - Houtman 1917
Denpasar - Huidekoper 1956
Batavia - de Haas 1935
Djokjakarta - van Haeften 1930
Djokjakarta - van Hall 1928
Magelang - van der Harst 1927
Batavia - van Hengst 1938
Buitenzorg - van Heurn 1926
Kediri - Hildering 1928
Malang - Hissink 1923
Buitenzorg - van Holst Pellekaan 1924
Bandoeng - Hofman 1925
Soekaboemi - Hoorweg 1936
Malang - Hout 1929
Poerwokerto - Houtman 1918
Medan - Halewijn 1922
Madioen - Haring 1925
Keboemen - den Hartog 1938
Madioen - Hazeu 1930
Salatiga - Hekker 1916
Padang - Heshusius 1912
Soerabaja - von Hinke Kessler 1948
Blitar - Holterman 1941
Djokjakarta - Holtrust 1930
Medan - Huitema 1941
Soerakarta - Happé 1915
Soerabaja - Hart 1927
Semarang - Hartog 1921
Batavia - de Haze Winkelman 1924
Malang - Hazemeijer 1941
Djokjakarta - de Heer 1928
Soerabaja - Heida 1924
Weltevreden - den Heijer 1923
Palembang - Hennephof 1924
Semarang - Henseler 1930
Pare - van 't Hert 1927
Bandoeng - de Hes 1930
Magelang - Hieronymus 1922
Soerabaja - Hissink 1917
Probolinggo - Holthuis 1921
Poerworedjo - 't Hooft 1925
Sawah Loento - Haring 1923
Klaten - Harting 1916
Batavia - van Helsdingen 1918
Pematang Siantar - Henning 1921
Batavia - Hennink 1925
Batavia - Hens 1926
Sungei Gerong - Hesseling 1929
Buitenzorg - van Heurn 1924
Soerabaja - van Hien 1918
Poerworedjo - Hissink 1923
Djokjakarta - Hoorweg 1940
Semarang - Hötte 1922
Tondano - Huisman 1924
Buitenzorg - Huisman 1919
Soerabaja - Hageman 1918
Gombong - Hamer 1920
Bandoeng - Hardeman 1935
Pasuruan - Havermans 1921
Soerakarta - Hazewinkel 1930
Batavia - van Hecking Colenbrander 1918
Soerabaja - Hellingman 1924
Padang - Hendriks 1929
Soerabaja - Herfkens 1923
Malang - van den Heuvel 1917
Batavia - Heyer 1952
Batavia - Hoekwater 1936
Malang - Hojel 1910
Bandoeng - Hollander 1924
Palembang - Holle 1939
Semarang - Hombrink 1916
Malang - Huidekoper 1924
Medan - Haag 1911
Medan - de Haas 1930
Soerabaja - Hagemeijer 1913
Soerabaja - Han 1931
Semarang - Han 1932
Buitenzorg - van Hasselt 1912
Ambarawa - Haver Droeze 1911
Batavia - van Heusden 1920
Batavia - van der Hoeven 1916
Padang - Hofstede 1915
Medan - Holm 1916
Madioen - Holtrust 1939
Semarang - Houtzager 1940
Klaten - Haenszgen 1939
Malang - de Hoog 1935
Soerakarta - Haye 1942
Batavia - Hermsen 1938
Poerworedjo - Hoed 1926
Batavia - Huisman 1937
Kisaran - Huvers 1941
Soerakarta - Hardjodipoero 1929
Malang - Hartsteen 1941
Bandoeng - Hekstra 1942
Bandoeng - 't Hoen 1940
Soerabaja - van der Hout 1940
Soerabaja - Han 1936
Soerabaja - de Heer 1942
Babo - Huliselan 1927
Medan - Haag 1942
Malang - van Heijningen 1938
Malang - van 't Hooft 1919
Djokjakarta - Hardjono 1924
Djokjakarta - Hein 1928
Blitar - Huizenga 1932
Batavia - Hall 1922
Magelang - Heineman 1934
Djokjakarta - Hendriksz 1919
Tarutung - Huta Galung 1917
Soekaboemi - Harders 1931
Soerabaja - Hartogh Heijs van de Lier 1927
Batavia - Heijenbrok 1930
Batavia - Haasse 1918.jpg
Bekioen - Huizinga 1911.jpg
Fort De Cock - Holthuis 1915.jpg
Kisaran - Hazewindus 1941 [1].jpg
Madioen - Hofman 1931.jpg
Malang - Houtsmuller 1923.jpg
Padang - van Horn 1941.jpg
Toeren - Homans 1911.jpg
Semarang - Hartog 1930.jpg
Pematang Siantar - Hilvering 1930.jpg
Batavia - Horst 1930.jpg
Batavia - Hoencamp 1938.jpg
Soerabaja - Hellendoorn 1922.jpg
Soerabaja - van Holthe 1925.jpg
Waikaboebak - van Hasselt 1942.jpg
Batavia - Haga 1927.jpg
Tarakan - Henniger 1935.jpg
Ambon - Hoffmann 1931.jpg
Soerabaja - Han 1929.jpg
Medan - Huber 1921.jpg
Tjimahi - van der Hoop 1930.jpg
Keboemen - Heckman 1922.jpg
Malang - Horrocks 1940.jpg
Tjimahi - Hiskemuller 1930
Passoeroean - van den Honert 1929 [1]
Batavia - Hulshoff 1923
Meester Cornelis - Hes 1919.jpg
Soerabaja - Huijser 1931.jpg
Semarang - Haak ca1892.jpg (see also van Eek)
Batavia - Hooij 1867 .jpg
Batavia - Halbertsma 1930.jpg
Solo - Hok 1945.jpg
Soerabaja - ten Hove 1929.jpg
Batavia - Huidekoper 1941.jpg
Pangkalan Brandan - van der Heiden 1923.jpg
Malang - Hillen 1934.jpg
Tegal - Hamar de la Brethonière 1922.jpg
Tarakan - Huffstadt 1922.jpg
Padang - Heins 1932
Banjoewangi - Holstege 1921
Doekoehwringin (Dukuh Waringin) - Haensel 1933
Tebing Tinggi - Hanekamp van Harinxma 1927
Menado - van Hamel 1918
Bandoeng - Habraken 1926
Soerabaja - Hilling 1939
Bandoeng - Hoeke 1929
Batavia - Hinze 1907 [Wd] [1]
Bandoeng - Hinze 1875 [Wd]
Bandoeng - Ham Hiang Ing 1951
Buitenzorg - Hilarides 1933
Bandoeng - Holtzapffel 1919
Malang - Houtsmuller 1924
Batavia - Hidding 1932
Buitenzorg - Heilbron 1934
Salatiga - Heringa 1922
Lawang - Hermans 1932
Soerabaja - Harten 1926
Batavia - Heijning 1932
Muara Aman - van Hoeve 1930
Meester Cornelis - Heineman 1936
Kasrie Bangil - Hagenstein 1933
Djokjakarta - Hoorn 1932
Buitenzorg - van Hall 1920
Makassar - Helder 1931
Magelang - Helfferich 1929
Padang - Hogenhuis 1927
Medan - Heshuysen 1924
Buitenzorg - Hoffman 1935
Palembang - Holboom 1929
Batavia - van Hasselt 1927
Batavia - ten Hoff 1942
Batavia - van Hout 1939
Sidoarjo - Hagenstein 1927
Bandoeng - Hamelink 1931
Loeboek Pakam - Heerma van Voss 1928
Bandoeng - Hofland 1923
Batavia - Hageman 1933
Tjimahi - Hagg 1931
Soerabaja - Hartelust 1917
Malang - Heijne 1909 [1]
Buitenzorg - Hillinga 1927
Batavia - Hoeben 1941
Poerworejo - Hooijsma 1932
Soerabaja - van Holst Pellekaan 1926
Batavia - Hoppenbrouwer 1947
Passoeroean - Houtman 1910
Djember - Huijser 1915
Magelang - van 't Hul 1938
Batavia - ter Haar 1917
Sorong - Hasselman 1961
Soerabaja - Hess 1926
Soerabaja - Hoorn 1930
Koetoardjo - Hartman 1934
Padang - Holtzapffel 1924
Malang - Huisman 1929
Djokjakarta - de Heer 1932
Bandoeng - Holst 1936
Soerabaja - Holst 1928
Weltevreden - Hulshoff 1924
Tegal - Haak 1927
Batavia - van Hasselt 1950
Batavia - Heikens 1956
Semarang - Hennephof 1932
Meester Cornelis - Hille Ris Lambers 1934
Garoet - 't Hart 1941
Soerabaja - Hazelhoff Roelfzema 1917
Tarakan - Hagenbeek 1935
Djokjakarta - van der Heide 1930
Magelang - Heslinga 1937
Talang Akar - Heyer 1941
Batavia - van Hogezand 1937
Bandoeng - Hübner 1948
Soemberhardjo - van Ittersum 1944
Sanggau - IJsselstijn 1931
Buitenzorg - Idenburg 1934
Pajakumbuh - Israël 1928
Djokjakarta - van Iersel 1922
Bandoeng - Indewey Gerlings 1930
Pankalan Brandan - IJkelenstam 1931
Malang - Idema 1939
Medan - Ingwersen 1933
Weleri - Ichsan 1902
Buitenzorg - Idenburg 1924
Tandjong Poera - van Iterson 1909
Pekalongan - van Ittersum 1931
Amoerang - van Iddekinge 1915
Sidoardjo - IJzerman 1915
Batavia - IJsselmuiden 1921
Batavia - Iken 1918
Bandoeng - Janssen 1928
Semarang - Janssen van Raay 1924
Ambon - Janzen 1908
Tebing Tinggi - Jeppe 1919
Batavia - Jöbsis 1927
Batavia - de Jong 1934
Djokjakarta - de Jong 1927
Krebet-Malan - de Jong 1920
Malang - de Jong 1936
Medan - de Jong 1949
Kokonao - de Jong 1959
Ambarawa - de Jong 1916
Djokjakarta - de Jong 1915
Batavia - Jonkers 1949
Batavia - Jonkman 1931
Tandjung Pinang - Julsing 1904
Sawah Loento - Jungst 1933
Soerabaja - Jüngst 1919
Tegal - James 1908
Soerabaja - Jansen 1938
Semarang - Jaski 1933
Soerabaja - Johan 1950
Tandjong Balei - de Jong 1930
Tandjung Seilor - Jongejans 1918
Soerabaja - Jansen 1932
Soerabaja - Jansen 1901
Cheribon - Janssen Andeweg 1912
Magelang - Jellema 1899
Makassar - Johannes 1918
Batavia - Jongelie 1927
Buitenzorg - de Jongh 1945
Balikpapan - Jonkman 1915
Semarang - Jacobsen 1935
Medan - Janssen 1913
Menado - Jauw 1903
Batavia - Jöbsis 1932
Batavia - Johan 1904
Palembang - de Jong 1939
Padangsidempoean - de Jong 1898
Batavia - de Jong 1898
Tebing Tinggi - Jonkers 1913
Medan - Joustra 1897
Batavia - Janssen 1928
Batavia - Jenkins 1912
Depok - Jonathans 1926 [1]
Tjimahi - de Jong 1939
Debut-Kei - Jamlean 1923
Ambon - Jejanan 1946
Banjoewangi - Jetten 1949
Djombang - Johan 1909
Koetaradja - de Jong 1936
Soerabaja - Jongepier 1920
Modjokerto - Jansen 1908
Cheribon - Jansen 1916
Batavia - Jöbsis 1935
Malang - de Jong 1940
Soerabaja - Jamin 1948
Semarang - Janssen 1949
Blitar - Joosten 1931
Batavia - Jamin 1948
Batavia - Jongepier 1928
Penang - de Jongh 1928
Wonosobo - Janssens 1910
Djember - de Jong 1916
Bangil - Jansen 1932
Tjepoe - Jenezon 1940
Tretes - Jansen 1942.jpg
Semarang - Jonkman 1923.jpg
Semarang - Jonkman 1925.jpg
Soerabaja - Jacobs 1910.jpg
Buitenzorg - van Joost 1929.jpg
Krawang - Jena 1916.jpg
Batavia - van Joost 1934.jpg
Batavia - Jansen 1929.jpg
Telokbetong - de Jager 1932.jpg
Medan - Jongeneel 1919.jpg
Batavia - Jacobs 1921.jpg
Malang - Japikse 1926
Pangkal Pinang - Jansen 1919
Malang - Jahn 1904 [Wd]
Batavia - Jonkman 1928
Medan - s'Jacob 1934
Bandoeng - Jansen Schipper 1928
Soerabaja - Jaarsma 1929
Medan - Jongeneel 1913
Lima Puluh - Jonkers [1] 1935
Pasoeroean - Jeswiet 1920
Cheribon - Jacot 1924
Cheribon - Jantzen 1914
Soerabaja - Jasper 1905
Tjimahi - Java 1939
Meester Cornelis - Jacobs 1929
Batavia - Jekel 1933
Tjepoe - Jeronimus 1918
Tandjoeng Seilor - Jongejans 1918
Malang - Jahn 1941
Kediri - Jamin 1942
Malang - de Jong 1935
Solo - Jacobs 1938
Batavia - Jap 1933
Soerabaja - Jeanty van der Spek 1904
Moeara Laboe - Jentink 1926
Batavia - Jonkman 1942
Bandoeng - Joustra 1930
Bandoeng - Jacobs 1942
Tandjoengsari - de Jager 1928
Soerabaja - Jacobsz 1940
Soerabaja - Jansen 1925
Soerabaja - Janssen 1938
Salatiga - de Jong 1939
Semarang - Janssen 1929
Soerabaja - Jorritsma 1934
Buitenzorg - Julsing 1924
Semarang - Jäger 1909
Batavia - Janssen 1909
Batavia - Jasper 1942
Buitenzorg - Jacometti 1914
Bandoeng - Jansen 1935
Banjermassin - Jolles 1910

Malang - Jansen 1932
Belinjoe - Janssen van Raay 1934
Soerabaja - Jochems 1924
Weltevreden - Jonker 1919
Bandoeng - van der Jagt 1939
Cheribon - James 1917
Batavia - Jansz 1929
Batavia - Jonckheer 1937
Malang - Jansen 1939
Semarang - Japikse 1929
Tangeran - Janssen 1927
Semarang - de Jong 1929
Modjokerto - de Jonge van Zwijnsbergen 1924
Doekoewringin - Jongmans 1932
Bandoeng - Jungnitz 1931
Sawah Loento - de Jongh 1924
Pasoeroean - Jansen 1940 [died 2017]
Soerabaja - Joanknecht 1930
Depok - Jonathans 1933
Buitenzorg - de Jong 1926
Soerabaja - de Jong 1931
Toeban - Jutting 1927

Magelang - Jenner 1940
Djokjakarta - de Jong 1925
Batavia - Jansen 1935
Soerabaja - Janssen 1917
Medan - Jiran 1950
Batavia - Jackseit 1946
Batavia - Jansen 1947
Soerakarta - Jongbloed 1932 (1)
Semarang - Jacobs 1942
Soerabaja - Joanknecht 1921
Batavia - Jordaan 1947
Bandoeng - Jagtman 1902
Batavia - Janssen 1937
Tjitjalengka - Jo 1928
Batavia - de Jonge 1940
Kediri - de Jonge 1933
Malang - Johanzoon 1933
Semarang - Jilderda 1934
Batavia - Jacobs 1923
Bandoeng - Janssen 1940
Bandoeng - Janssen 1930
Geumpang - Janssen 1934
Tondano - Jonkers 1926
Batavia - de Jager 1940
Batavia - Jiskoot 1939
Bandoeng - de Jong 1934
Soekaboemi - Jungslager 1927
Djember - s'Jacob 1928
Buitenzorg - James 1940
Batavia - Janssen 1952
Sangkoenoer - Janssen 1932
Malang - Jaspers 1939
Tjimahi - Jurcka 1937
Koetaradja - Jansen 1926
Paré Paré - Jongkind 1947
Malang - Janssen 1938
Pematang Siantar - Jans 1938
Soerabaja - Jansen 1937
Batavia - Jacobs 1916
Batavia - Jansen 1931
Modjokerto - de Jong 1936
Modjokerto - de Jong 1936 [1]
Batavia - Jongeling 1942
Buitenzorg - Jonathans 1932
Bandoeng - Jagtman 1914
Batavia - Jöbsis 1928
Soerabaja - Jonker 1924
Baturiti - Kawit 1940
Bandoeng - Keller 1898
Bindjei - Klatte 1905
Padang - Kloppenburg 1891
Salatiga - Kool 1889
Poerwakarta - Kortleven 1933
Buitenzorg - Kraaij 1933
Soerakarta - Kraus 1926
Sidoardjo - Kalimah 1932
Medan - Kirchner 1930
Batavia - Kossmann 1932
Soerabaja - Koster 1949
Batavia - van Karnebeek 1939
Pangkal Pinang - Kerkhoff 1941
Meulaboh - Knottenbelt 1942
Salatiga - Koolen 1931
Dabo Singkep - von Kriegenbergh 1949
Medan - Krusemeyer 1917
Bandoeng - Kunst 1927
Tjiandjoer - Kampfraath 1929
Weltevreden - Kamps 1926
Madioen - Karthaus 1888
Semarang - Kloppenburg 1942
Malang - Korteweg 1937
Soerabaja - van der Kraan 1923
Soerabaja - Kerkhoff 1948
Batavia - Kettler 1933
Batavia - Kieboom 1936
Soerabaja - Kist 1927
Semarang - Künzel 1950
Bandoeng - van Kan 1946
Tomohon - Karis 1935
Bandoeng - van Katwijk 1928
Pemalang - Kemper 1930
Batavia - Klijn 1937
Bandoeng - van den Kolk 1928
Batavia - Kolster Michielsen 1933
Magelang - Koster 1938
Poerbolinggo - Kraaij 1934
Malang - Kruseman Aretz 1932
Soerabaja - Kuijer 1937
Batavia - Kuper 1927
Pematang - Kemper 1930
Kalisat - Kneefel 1922
Batavia - Knoop 1925
Batavia - Koets 1930
Padang - Kornmann 1904
Djokjakarta - Kraag 1908
Buitenzorg - Kraaijenhof 1950
Malang - Kriek 1933
Semarang - van der Krogt 1933
Padang Brahdang - Krom 1944
Batavia - Kalma 1951
Pekalongan - Kollen 1932 (1)
Malang - Korver 1928
Malang - Kranssen 1933
Keboemen - Kwast 1938
Keboemen - Kwast 1931
Medan - ten Kate 1940
Pematang Siantar - van Ketel 1927
Tandjung Pandan - de Kluiver 1930
Poerworedjo - Kribben 1935
Semarang - Kunz 1923
Madioen - Kwasanco 1917
Batavia - van Ketwich Verschuur 1930
Djember - Kiksen 1936
Modjokerto - Knepper 1937
Semarang - Koch 1913
Tandjung Pandan - Kooijmans 1952
Djokjakarta - Koopman 1930 (1)
Makassar - Kros 1933
Balikpapan - van der Kuip 1932
Tjepoe - Kwadijk 1940
Djokjakarta - van Kalsbeek 1935
Magelang - Ketelaar 1938
Batavia - Khouw 1929
Bandoeng - Knottenbelt 1936
Soekaboemi - van den Kolk 1930
Kota Radja - Keulemans 1922
Bandoeng - de Kleijn 1939
Depok - van Koppenhagen 1939
Ende - Kroese 1940
Djatinegara - Karssen 1924
Djokjakarta - Kist 1942
Soerabaja - Klaarenbeek 1940
Malang - Kwant 1936
Pangkalpinang - Kisman 1933
Medan - Klasser 1932
Bandoeng - de Knoop 1940
Peladju - Koekebakker 1934
Soerabaja - van Krieken 1938
Pladjoe - Kwantes 1927
Soerabaja - Keizer 1940
Bandoeng - van Keulen 1930
Medan - Kirchner 1931
Soerabaja - Klerks 1928
Bandoeng - Kouthoofd 1923
Bandoeng - Kranen 1919
Batavia - Klasen 1938
Biliton - de Kluiver 1938
Soerabaja - Koch 1941
Bandjermasin - Kramer 1948
Batavia - Kampmeinert 1935
Batavia - Kemps 1918
Batavia - Kesseling 1932
Batavia - van Kins 1934
Batavia - Klasema 1947
Medan - Koene 1917
Medan - Kuipers 1921
Batavia - Kuneman 1919
Batavia - Kuypers 1933
Buitenzorg - Koopman 1937
Batavia - van Krugten 1928
Batavia - Kuiper 1927
Pekalongan - van Kampen 1938
Sragen - Kiksen 1932
Batavia - Koot 1940
Tjimahi - Krijger 1913
Soerabaja - Klaver 1956
Bandoeng - Klees 1918
Medan - Klevant 1929
Soerabaja - Koper 1935
Pekalongan - Koster 1931
Soerabaja - Kempf 1924
Bandoeng - Klusman 1941
Telok Betong - Koning 1930
Batavia - Korteweg 1931
Makassar - Kraaijenbrink 1941
Batavia - van Krimpen 1949
Buitenzorg - Kruimer 1918
Batavia - Kielman 1925
Soerabaja - Kobus 1935
Soerabaja - Kouwenaar 1926
Bandoeng - Kuhn 1936
Tuban - Kwee 1931
Batavia - Kors 1933
Soerabaja - Korthals 1931
Tjimahi - Koster 1939
Gedong Johore - Kraaijvanger 1927
Medan - Kwinkelenberg 1942
Buitenzorg - Kalshoven 1924
Malang - Kelder 1924
Tebing Tinggi - ter Keurst 1922
Batavia - Klasen 1934
Batavia - Kleian 1943
Bandoeng - Knoop 1919
Pangkalan Brandan - Kooijmans 1918
Bandoeng - Kooy 1921
Semarang - Kuilman 1933
Paree - Kets 1918
Tangerang - Khouw 1931
Bandoeng - Kingma 1928
Soerabaja - Kist 1929
Bandoeng - Kist 1930
Batavia - Klasing 1950
Batavia - Kolster 1938
Soerabaja - Kouwenaar 1949
Makassar - Krak 1937
Batavia - Krips 1939
Bandoeng - van Kroon 1939
Medan - Kuipers 1929
Tanah Besi - Kamminga 1916
Menado - van der Kamp 1947
Bandoeng - van Katwijk 1926
Manado - Klasen 1921
Palembang - Kleijn 1917
Bandoeng - Klein 1939
Babo - Klimmert 1940
Soerabaja - Klok 1925
Pandeglan - Klumperbeek 1932
Batavia - de Kock 1921
Soerabaja - Kofman 1926
Soerabaja - von Königslöw 1923
Bah Djambi - Kortleve 1935
Batavia - Koutstaal 1939
Medan - Kruisinga 1941
Soerabaja - van der Kaaden 1929
Poerbalingga - Kal 1937
Menado - van de Kasteele 1914
Jatinegara - Keasberry 1921
Magelang - Kemmerling 1913
Bandoeng - Kerbosch 1916
Batavia - van den Kerkhoff 1951
Poeroek Tjahoe - Kijne 1925
Bandoeng - van der Kloes 1918
Bandoeng - Knolle 1925
Fort de Kock - Knottenbelt 1940
Batavia - Kockelkoren 1927
Batavia - Koumans 1929
Koepang - Krol 1947
Garoet - Kuipers 1939
Kediri - Kakebeeke 1916
Soerabaja - Kool 1919
Batavia - Koppejan 1906
Batavia - Koppen 1915
Soerabaja - Kreek 1927
Soerabaja - Kuiper 1922
Batavia - Kusin 1935
Pengalengan - Klein Willink 1942
Batavia - de Klerk 1947
Pangkalpinang - Kobold 1940
Batavia - van Klaveren 1927
Mowewe - van der Klift 1921
Banjumas - Koster 1930
Semarang - Karsen 1916
Koepang (Timor) - Koopmans 1919
Batavia - Kuyck 1927
Biak - Kho 1938
Tebing Tinggi - Kraft van Ermel 1930
Malang - Kessing 1923
Makassar - de Kleijn 1928
Djokjakarta - Koijmans 1939
Lebong Tandai - Kolster 1923
Poerwokerto - Kraaij 1933
Kotaradja - van Kraaijenoord 1928
Batavia - Kuisch 1930
Bandoeng - Kanis 1934
Djember - Kempees 1926
Poerwakarta - Kleyn 1930
Weltevreden - Koomans 1920
Soerakarta - Koppeschaar 1914
Kota Radja - Kieft 1921.jpg
Limah Pulu - Kop 1936.jpg
Tandjung-Pandan - Koopmans 1931.jpg
Tindojowan - de Kroes 1930.jpg
Tjepoe - Koster 1927.jpg
Weltevreden - Klein 1916.jpg
Makassar - Kijne 1931.jpg
Malang - Kelder 1925.jpg
Semarang - Kerlen 1915.jpg
Semarang - Kerlen 1917.jpg
Semarang - Kerlen 1919.jpg
Djombang - Koppen 1915.jpg
Batavia - Keukenmeester 1916.jpg
Poerbolingo - Kolkman 1918.jpg
Bandoeng - Kusters 1929.jpg
Semarang - Kouwenaar 1929.jpg
Soerabaja - Kimmijser 1923.jpg
Keboemen - Kamerling 1924.jpg
Loemadjang - Kunst 1930.jpg
Semarang - Kollmann 1854.jpg
Semarang - Koster 1949.jpg
Batavia - Knol 1926.jpg
Negaga - Ketelaar 1931
Poerwokerto - de Kock van Leeuwen 1919
Semarang - Kerlen 1921
Loeboek Dalam - Kouwenaar 1919
Semarang - Klerks ? 1891 [Wd]
Soerabaja - Keizer 1942
Batavia - Kersten 1925
Bandoeng - Klei 1924
Bandoeng - Koezen 1929 [Wd]
Pematang Siantar - van Kwawegen 1929
Bandoeng - Kernkamp 1926
Djember - Kuikenga 1928
Soerabaja - Koens 1929
Selatpandjang - Kepel 1937
Malang - Kwee Swan Hwa 1931
Pekalongan - Kamphuis 1917
Malang - Kervezee 1941
Semarang - Kloppenburg 1917
Patjitan - Knippels 1933
Semarang - Köehl 1923
Batavia - Koek 1922
Magelang - van der Kam 1917
Batavia - Kist 1933
Bandoeng - Koch 1934
Soerabaja - Kranendonk 1918
Pekalongan - Kroesen 1931
Semarang - Kahle 1932
Bandoeng - Kailola Progas van Geuricke 1918
Cheribon - Kakebeeke 1914
Garoet - Kakisina 1915
Batavia - Kal 1909
Lahat - de Kat 1897
Medan - ten Kate 1933
Gorontalo - Kawilarang 1909
Batavia - van Keeken 1917
Batavia - Keller 1918
Soerabaja - Klatt 1920
Semarang - van der Knoop 1917
Modjokerto - Knops 1912
Bandoeng - Knottenbelt 1934
Lho Seumaweh - Knottenbelt 1910
Pematangsiantar - Kobes 1926
Soerabaja - Kreijzer 1938
Bandoeng - Kagie 1940
Batavia - van Kessel 1932
Bandoeng - de Kler 1942
Soerabaja - Krauss 1940
Salatiga - Klem 1941
Tandjong Poera - Kruijff 1917
Purwakarta - Kleyn 1931
Batavia - Knegtmans 1915
Sorong - Knol 1961
Balikpapan - Kalff 1937
Soerabaja - Kroese 1935
Kediri - Kivit 1923
Djombang - Knippels 1941
Djember - Kolle 1948
Madioen - Kapteijn 1931
Semarang - Kessing 1941
Bandoeng - van Kooy 1929
Djokja - von Kriegenbergh 1920
Batavia - Kroonenberg 1923
Kediri - Krastel 1935
Soerabaja - Kühler 1932
Ambarawa - Kramer 1920
Taroetoeng - Koole 1932
Batavia - Korver 1922
Malang - Kernkamp 1944
Bandoeng - Klavert 1937
Tjepoe - Kwantes 1933
Bangil - Kievit 1935
Malang - Kilian 1925
Rantau Pandjang - Kooijmans 1923
Batavia - Kortz 1907 [Eb]
Soerabaja - Kan 1918
Batavia - Klatte 1932
Krampon - Knödler 1916
Batavia - Kortleven 1939
Batavia - Kraag 1939
Soerakarta - Kraemer 1932
Salatiga - Krull 1936
Bandoeng - Keijser 1953
Bangli - Klink 1926
Manokwari - Klooster 1939
Soerabaja - van Kretschmar van Veen 1919
Ambarawa - Kuitems 1925
Bandoeng - Kuster 1948
Soerabaja - Klock 1948
Bandoeng - Kuijer 1950
Medan - Klooster 1935
Soekaboemi - Knol 1923
Palembang - Koen 1932
Bireuen - Koopman 1926
Bandoeng - Krijnders 1941
Soerabaja - Kasman 1938
Hollandia - Kersbergen 1954
Soekaboemi - de Kloe 1935
Djatiroto - Kop 1930
Bandoeng - Kleefstra 1928
Semarang - Karsten 1926
Soerabaja - Keizer 1938
Semarang - Kelder 1949
Batavia - Kerkhof 1932
Batavia - van Kessel 1929 [1]
Medan - Kirchner 1935
Djokjakarta - Koelhuis 1930
Semarang - Köhler 1937
Buitenzorg - van der Kolff 1927
Tandjong Morawa - Kolk 1935
Batavia - Kruijt 1937
Bandoeng - Kunst 1922
Batavia - Kal 1941
Batavia - Kappeyne van de Coppello 1934
Bandoeng - Klein 1934
Modjokerto - Knepper 1935
Batavia - Kuijken 1935
Buitenzorg - Kaligis 1926
Soemedang - Keller 1915
Semarang - van Kerckhoven 1934
Batavia - van Kesteren 1938
Batavia - Kleeman 1929
Soebang - Knehans 1939
Soerabaja - Kockelkoren 1937
Semarang - Koek 1921
Malang - Koot 1914
Semarang - Kranendonk 1936
Pasoeroean - Kreekel 1983
Loeboek Pakam - Kroeze 1931
Soerakarta - Krul 1930
Bandoeng - Kampfraath 1931
Soerabaja - Kautz 1948
Semarang - Kiliaan 1938
Bandoeng - Klasing 1926
Djokjakarta - Kluss 1946
Batavia - Koemans 1920
Soekaboemi - de Koning 1916 [1]
Probolinggo - Kool 1887
Medan - Kosmeijer 1941
Ambon - Kraak 1919
Tjilatjap - Krul 1931
Batavia - Kalma 1955
Lahat - van der Kamp 1937
Bandoeng - Kamps 1931
Pangkal Pinang - Kerkhoff 1940
Malang - Klingler 1926
Buitenzorg - Kuilman 1934
Sanga Sanga Dalem - Kwak 1933
Meester Cornelis - Kamil 1926
Soebang - Kelder 1939
Semarang - Kiliaan 1941 [1]
Salatiga - van Kooperen 1936
Batavia - Korpershoek 1935
Malang - Kraeger 1936
Soerabaja - Kranenburg 1949
Djokjakarta - Kremer 1930
Malang - Kroese 1931
Garoet - Kampman 1919
Batavia - Kan 1906
Tjepoe - Kliphuis 1904
Semarang - Klusman 1905
Soerabaja - Knies 1916
Magelang - Knulst 1918
Pasoeroean - Kobus 1898
Madioen - Kools 1929
Bandoeng - Kranenburg 1929
Cheribon - Kroon 1924
Balikpapan - Kruyt 1923
Semarang - van Kuijk 1918
Soerabaja - ter Kuile 1902
Soerabaja - Kuyl 1908
Tjimahi - Kaldenbach 1932
Djokjakarta - Keijman 1924
Batavia - Keijzer 1953
Pasoeroean - de Keizer 1907
Pasoeroean - Kernkamp 1929
Batavia - Keuter 1947
Kotaradja - Keuvelaar 1938
Weltevreden - Keverling Buisman 1915
Semarang - Kiemeneij 1920
Pematang Siantar - Kleer 1921
Malang - Kleiterp 1920
Semarang - Kloppenburg 1908
Semarang - Klusman 1902
Batavia - Kockelkoren 1925
Pangkalan Brandan - Koene 1912
Meester Cornelis - Korving 1908
Batavia - Kout 1917
Tandjoeng Pandan - Kramers 1913
Soebang - Kranendonk 1938
Soerabaja - Kreek 1926
Buitenzorg - de Kruyff 1911
Sawah Loento - Kuijlaars 1910
Pasoeroean - Kuijper 1915
Semarang - Kuilman 1936
Rangkas Betoeng - Kuylman 1939
Tandjong Slamat - van der Kaaij 1927
Soerabaja - Kardijk 1950
Batavia - van Kessel 1929
Batavia - Kist 1907
Soerakarta - Klaren 1932
Koedoes - Klerks 1910
Bandoeng - van der Kloes 1920
Semarang - Kloppenburg 1898
Bandoeng - Klusman 1936
Magelang - Ko 1921
Poerwakarta - Koch 1926
Pekalongan - Koek 1918
Batavia - Kok 1910
Soerabaja - van der Kraan 1926
Malang - Kraeger 1934
Djokjakarta - Kraemer 1922
Soerabaja - Krajenbrink 1930
Blitar - Krijgsman 1933
Medan - Kroese 1913
Kotaradja - Kroonenberg 1917
Soerabaja - Kruijt 1936
Malang - Kruseman 1910
Menado - Kuitert 1922
Batavia - van Kuyk 1912
Pontianak - Kuylman 1909
Tegal - Kwee 1917
Tebing Tinggi - Kamminga 1913
Makassar - Karels 1928
Soerabaja - ten Kate 1938
Medan - Käyser 1932
Modjosari - de Keizer 1910
Pematang Siantar - Keller 1955
Batavia - van den Kerkhoff 1955
Batavia - Kerstholt 1916
Djambi - Kho 1942
Buitenzorg - Kiewiet de Jonge 1917
Soerabaja - Klopman Baerselman 1947
Atjeh - Knottenbelt 1910
Semarang - Kolkman 1913
Soerabaja - van der Koogh 1939
Soerabaja - Koopman 1903
Medan - Kramer 1934
Probolinggo - Kreyger 1929
Solo - Kroeskamp 1935
Fort de Kock - Kruisheer 1908
Soerabaja - Krul 1926
Batavia - Kruyt 1911
Garoet - Kruyt 1912
Pasoeroean - van Kuppeveld 1931
Djokjakarta - van der Kwast 1915
Salatiga - Kwie 1915
Sungai Gerong - van der Laan 1934
Makassar - Laanbroek 1907
Tjimahi - Labruyère 1927
Semarang - Lageman 1918
Batavia - Lagerwey 1904
Batavia - Lanting 1913
Bandoeng - Lanting 1949
Bandoeng - Lee 1919
Batavia - van Leeuwen 1942
Medan - Leezenberg 1926
Magelang - Legger 1940
Kotaradja - Legro 1927
Loeboek Dalam - Lenderink 1919
Padang - Lie 1911
Pladjoe - Liedmeier 1933
Probolinggo - van Ligten 1911
Bangka - Liong 1922
Kertosono - Lohmann 1919
Pangkalan Brandan - Loman 1941
Soeban Djerigi - Loman 1935
Soerabaja - Lagers 1916
Bandoeng - Lameijn 1911
Batavia - Leclerq de Courcelles 1955
Modjosari - van der Lee 1905
Cheribon - van Liefland 1935
Tjimahi - Linck 1931
Pati - Loderichs 1907
Medan - Louwerier 1908
Soerabaja - Lammers 1942
Djasinga - Lansdorp 1923
Rantepao - Lapian 1917
Batavia - Latuasan 1940
Banjoe Biroe - Laupman 1912
Batavia - Laverge 1940
Batavia - van Lawick 1918
Tjirebon - Leih 1950
Soerabaja - Levert 1932
Medan - Lievegoed 1905
Manondjaja - Link 1900
Pontianak - Lodeizen 1931
Soerabaja - Loeff 1911
Makassar - Lotman 1904
Meester Cornelis - Lütje 1897
Padalarang - van Laarhoven 1936
Soerabaja - Lagers 1913
Batavia - Latuasan 1943
Semarang - Lebbink 1915
Paree - van der Lee 1914
Soekaboemi - Lenné 1927
Batavia - van Lessen 1909
Batavia - van Lessen 1900
Pangkalpinang - Lioe 1923
Fort de Kock - van Loenen 1907
Tegal - Loggers 1927
Madioen - de Loos 1917
Soerabaja - Luijt 1922
Medan - van der Land 1928
Djambi - Lekahena 1934
Djokjakarta - Lenselink 1939
Batavia - Lie 1947
Tjimahi - van Loosbroek 1929
Waikaboebak - Lambooij 1931
Paree - Laméris 1938
Malang - Lammerts van Bueren 1939
Batavia - Lancée 1936
Djombang - Lans 1927
Modjokerto - Lans 1928
Koetoardjo - Lapré 1902
Tjimahi - Latumanuwij 1930
Ambon - Latuperissa 1946 [1]
Soerabaja - Lebis 1912
Bindjei - Lenderink 1930
Soerabaja - Lettinga 1928
Soerabaja - Liebrechts 1948
Bandjermasin - Loman 1927
Semarang - van Lookeren Campagne 1934
Batavia - Loriaux 1920
Malang - Lulofs 1934
Tjiandjoer - Labordus 1938
Soerabaja - Lagers 1934
Buitenzorg - Lammerts 1939
Batavia - Langenegger 1941
Kediri - Lapré 1911
Ned. Indië - Lapré 1916
Serang - Laureijs 1917
Batavia - Ledeboer 1939
Mentok - Lie 1928
Semarang - Liket 1936
Medan - Lincklaen Arriëns 1933
Buitenzorg - Lompolyuw 1919
Bandoeng - van Loo 1937
Semarang - Loonen 1926
Soerabaja - Lowissen 1918
Batavia - Lubach 1912
Soerabaja - Lubbert 1930
Bukittinggi - Lutan 1934
Medan - Lanting 1937
Bandoeng - de Leeuw 1923
Medan - Liem 1934
Djokjakarta - van Loenen 1934
Semarang - Lojenga 1931
Soerabaja - Lopulissa 1940
Banjoemas - Lorang 1938
Sanga-Sanga Dalem - ter Laag 1931
Batavia - de Leeuw 1948
Badjoebang - van der Lely 1938
Wonosobo - Lichte 1919
Semarang - Liem 1931
Medan - van der Linden 1952
Bindjei - van Lith 1931
Soerabaja - Logger 1926
Soerabaja - Loman 1925
Batavia - de Looze 1949
Bandoeng - Lagarde 1926
Batavia - Latoul 1930
Palembang - van der Ley 1947
Batavia - van Ligten 1947
Saumlaki - Limahelu 1935
Djokjakarta - Limahelu 1937
Semarang - Loing 1925
Semarang - Lutz 1921
Bandoeng - Lapian 1933
Kalimantan - van Leer 1931
Batavia - Langlois van den Bergh 1923
Malang - van Lingen 1948
Medan - van Löben Sels 1933
Kalianget - Lucas 1933
Batavia - Lageman 1939
Batavia - Latenstein van Voorst 1936
Makassar - Latumaerissa 1950
Bandoeng - van der Lely 1937
Djokjakarta - Lemon Tanahatoe 1940
Batavia - van Lier 1942
Djatibarang - Lim 1922
Buitenzorg - Lentze 1937
Bandoeng - Leupen 1931
Soerabaja - Liem 1927
Tarakan - van Lonkhuijzen 1939
Semarang - Lamster 1919 [pict.]
Meester Cornelis - Lie 1922
Soerabaja - Lim 1924
Semarang - Louwerens 1936
Batavia - Lapré 1945
Batavia - Landsmeer 1934
Bangkalan - Lapré 1909
Soerabaja - Ledeboer 1922
Batavia - Levert 1933
Fort de Kock - Liem 1916
Ned. Indië - Loggers 1927
Palembang - Lammers 1925
Ambon - Looman 1929
Banda - Looman 1925
Batavia - Levert 1928
Soekaboemi - van Lierop 1924
Padang Pandjang - van Leeuwen 1926
Soerabaja - Lewakabessy 1938
Soerabaja - Lijn 1930
Buitenzorg - Lammers van Toorenburg 1922
Bangil - Lammers van Toorenburg 1930
Poerworedjo - Levert 1931
Batavia - van Lennep 1926
Batavia - Lytsman Piernbaum 1956
Medan - Luyt 1922
Medan - Leclercq 1925
Bandoeng - van der Lee 1933.jpg
Semarang - Lincklaen Arriëns 1941.jpg
Semarang - Lind 1924.jpg
Semarang - van Lookeren Campagne 1929.jpg
Soerabaja - Leemans 1933.jpg
Soerabaja - Lambrechtsen 1939.jpg
Bandoeng - van der Laan 1933.jpg
Modjokerto - Loos 1919.jpg
Singaradja - Luuring 1941.jpg
Bandoeng - van Leeuwen 1923.jpg
Benkoelen - Lameris 1939.jpg
Batavia - van Lindonk 1934.jpg
Bandoeng - Lindeijer 1936.jpg
Makassar - de Lussanet de la Sabloniere 1923.jpg
Bireuen - Ligtenstein 1925.jpg
Medan - van Lith 1929
Padang Sidempoean - Lankamp 1913.jpg
Paree - Liscaljet 1921.jpg
Soerabaja - van Leeuwen 1925.jpg
Modjokerto - de Lange 1921.jpg
Semarang - Lie 1926.jpg
Tjepoe - Liedmeier 1940.jpg
Batavia - Luyt 1922.jpg
Batavia - Lentze 1934
Soekaboemi - Leyh 1939
Semarang - van Lookeren Campagne 1931
Salatiga - van Lennep 1914
Poerworedjo - van Lier 1923
Bandoeng - van Lent 1937
Tandjong Morawa - de Lange 1922
Wonopringgo - Liklikuwata 1930
Soerabaja - Londonck 1932
Klaten - de Lang 1932
Paree - van Leeuwen 1936
Singaraja - Lo 1955
Kediri-Paree - van Loosbroek 1939
Palembang - Laurman 1938
Batavia - Levelt 1934
Soerakarta - Liem 1936
Djember - Lindeman 1920
Ullath - Litaay 1924
Tandjoeng Enim - Lanzing 1934
Batavia - van der Lee 1929
Soerabaja - van Lawick 1937
Buitenzorg - Luytjes 1929
Kertosono - Lammerts van Bueren 1914
Pematang Siantar - van der Linden 1932
Bandoeng - Lapré 1925
Pematang Siantar - van Lelyveld 1936
Malang - Luth 1941
Fort de Kock - von Liebenstein 1931
Batavia - van Linkhuyzen 1920
Paree - Liscaljet 1919
Djokjakarta - van Lith de Jeude 1928
Weltevreden - Lensvelt 1929
Bandoeng - Lewerissa 1930
Temanggoeng - Labrie 1921
Djokjakarta - Lammers 1937
Soerabaja - Lans 1933
Kraksaän - van Ligten 1921
Soerabaja - Lim 1921
Buitenzorg - van de Leemkolk 1915
Salatiga - Lekkerkerker 1924
Medan - van Laer 1934
Haroekoe - Lappia 1927
Semarang - Lechner 1927
Batavia - Leufkens 1933
Batavia - Leenart 1928
Semarang - Lammers van Toorenburg 1905
Soerabaja - Lugard 1928
Batavia - Lamme 1951
Semarang - Liem 1920
Ambon - de Lima 1919
Bandoeng - van Logchem 1926
Batavia - Lubbers 1929
Probolinggo - Leuring
Batavia - Lie 1925
Semarang - Lieder 1926
Solo - van der Linden 1940
Batavia - van Lingen 1916
Soerabaja - van der Laan 1922
Tebing Tinggi - Langeveld 1917
Tjimahi - Lanzing 1905
Salatiga - Lekkerkerker 1920
Buitenzorg - Leniger 1938
Batavia - van der Linde 1939
Makassar - van Lingen 1919
Bandoeng - van Lith 1921
Tjoeroep Benkoelen - Loggers 1923
Soerabaja - Loopuyt 1931
Amboina - Lootsma 1928
Batavia - Loupias 1918
Magelang - Loze 1909
Soerabaja - Leemans 1926
Batavia - Leeuwenberg 1928
Soerabaja - Leeuwenberg 1923
Makassar - Lemmens 1919
Batavia - Leroi 1922
Tanah Radja Kisaran - Leverstein 1937
Semarang - Liem 1922
Bandoeng - Linn 1930
Bandoeng - Lonnée 1928
Soerabaja - Lagaay 1926
Medan - Lamberts 1932
Soerabaja - Lameijer 1931
Batavia - Langeler 1922
Kota Radja - Lindner 1928
Cheribon - Lorch 1926
Bandoeng - de Lange 1949 [uit NRC 9-12-2011]
Bandoeng - Langendam 1915
Batavia - Lauw 1947
Batavia - van Lennep 1938
Semarang - Liem 1925
Soekamandi - van Limburg Stirum 1933
Batavia - Lefeber 1925
Samarinda - de Liger 1932
Tangeran - Lim 1930
Soekaboemi - Los 1921
Batavia - Lekkerkerker 1935
Tarakan - van Leur 1936
Klaten - Lie 1910
Semarang - van Loo 1933
Semarang - Lemette 1932
Blora - van Leussen 1925
Malang - du Long 1942
Lahat - Labaar 1935
Batavia - Levelt 1927
Batavia - Lommen 1925
Tebing Tinggi - Lagendijk 1926
Tebingtinggi - Lagendijk 1926
Soerabaja - de Langen 1948
Soerabaja - Lodders 1935
Batavia - Lubach 1934
Batavia - Lubach 1938
Medan - Lammerts 1957
Batavia - Latoel 1930
Batavia - Levert 1925
Pekalongan - Luurs 1926
Bandoeng - Langen 1927
Batavia - Leeflang 1936
Kotaradja - Leeman 1925
Batavia - Loe 1924
Batavia - van Lonkhuyzen 1920
Batavia - Loupias 1921
Batavia - Lubberhuizen 1922
Batavia - Ludwig 1914
Bandoeng - Lels 1933
Bandoeng - Lie 1933
Medan - van Lier 1929
Penang - van Luin 1928
Pasoeroean - Lamie 1925
Djokjakarta - van Latum 19..
Padang - van Lidth de Jeude 1927
Batavia - van Lier 1925
Damar - Lim 1924
Soengei Mentjirim - Lammerts van Bueren 1900 [1]
Batavia - Leidelmeijer 1934
Bandoeng - Linn 1928
Djokjakarta - Louwerens 1925
Soerakarta - Lunbeck 1921
Djokjakarta - Lemaire 1941
Medan - Lusink 1916
Teloek Bajoer - Landman 1934
Batavia - de Langen 1914
Amboina - Lawalata 1925
Bandoeng - van Lent 1926
Madioen - Lesueur 1927
Malang - Loers 1930
Soerabaja - de Lange 1932
Batavia - Levedag 1937
Buitenzorg - Liauw 1917
Semarang - Langenhorst 1932
Rante Pau - Lanting 1927
Batavia - Leander 1977
Soerabaja - Liem 1936
Magelang - van Lingen 1926
Batavia - Londt 1949
Batavia - Lutgens 1941
Soerabaja - van der Laan 1936
Soerabaja - Lagaaij 1937
Bandjermasin - Lange 1939
Batavia - Laverge 1941
Menado - de Leeuw 1937
Soerabaja - Leinweber 1936
Soerabaja - Langenberg 1929
Djokjakarta - de Lannoy 1911
Poerwokerto - Leeman 1939
Batavia - Lommen 1938
Malang - du Long 1943
Bandoeng - Loohuizen 1936
Makassar - Lugard 1931
Bandoeng - Lammerding 1943
Bojonegoro - Lau 1939
Soerabaja - Leistra 1949
Tegal - Liem 1926
Magelang - Limonard 1938
Kuala Simpang - Linck 1936
Malang - van Ling 1938
Batavia - Lanjouw 1930
Soerabaja - Liem 1937
Medan - Lincklaen Arriëns 1933
Klaten - van Lom 1930
Medan - Lusianti 1939
Tjimahi - Latumanuwij 1928
Batavia - Leydesdorff 1948
Semarang - Lindner 1937
Soerabaja - Leidelmeijer 1932
Soerabaja - Lensvelt 1940
Banjarmasin - Limawan 1950
Djokjakarta - Lippelt 1938
Pasoeroean - Loebis 1927
Bandoeng - Lund 1935
Semarang - Lutter 1933
Medan - Lutzenberger 1936
Malang - de Lange 1920
Semarang - Lem 1920
Weltevreden - Lems ca. 1918
Benkoelen - Lens 1915
Sarangan - de Levita 1942
Soerabaja - Liefrinck 1901
Semarang - Liem 1905
Batavia - Lim 1908
Djokjakarta - van Loenen 1937
Solo - Loonen 1935
Batavia - van der Mark 1915
Djokjakarta - van Medenbach de Rooy 1896
Bandoeng - Mens Fiers Smeding 1907
Kediri - Michielsen 1896
Buitenzorg - Muller 1932
Kaliwoengoe - Margono 1937
Semarang - Matthijssen 1933
Ned. Indië - Müller 1924
Soerabaja - le Maire 1912
Tjepoe - Mans 1931
Bandoeng - Meijman 1938
Batavia - van de Merwe 1940
Bandoeng - Monfils 1941
Pankalpinang - Macaré 1934
Boela - van Meer 1937
Soerabaja - Meyster 1949
Padang - Mijer 1930
Kepahiang - Mouw 1929
Bandoeng - Mulder 1953
Djombang - Maphar 1942
Soerabaja - Marten 1948
Bandoeng - Montciro 1937
Batavia - Mulder 1964
Batavia - Muller 1936 (2)
Sumatra - Mac Gillavry 1919
Gumelar Kidul - bin Madmuslim 1921
Bandoeng - Manoch 1957
Magelang - Manusama 1937
Magelang - Maresch 1921
Ngawi - Merkelbach 1932
Djokjakarta - Mesrits 1921
Semarang - Michel 1935
Batavia - Middendorp 1929
Batavia - Möller 1923
Madjalengka - Moquette 1930
Bandjermasin - Mouthaan 1936
Lawe Segala - Mustamu 1943
Haruku - Mustamu 1912
Padang - Maurenbrecher 1882
Soerabaja - Meershoek 1938
Semarang - Melger 1927
Bandjermasin - Mertens 1913
Cheribon - de Mey 1920
Soerabaja - Meyjes 1930
Batavia - Mingelen 1931
Balikpapan - Mulder 1922
Batavia - Mathey 1938
Poerwodadi - Moorman 1930
Pelas - Mac Gillavry 1915
Djember - Maas 1932
Soerabaja - Mertens ca 1947 [1]
Sumedan - Michel 1916
Singkawang - Mögelin 1941
Magelang - Mouthaan 1898
Takengan - Murk 1911
Bandoeng - Matasich 1922
Weltevreden - van de Meeberg 1921
Buitenzorg - van der Meijden 1921
Doekoewringin - Mesman 1925
Batavia - van Motman 1923
Djokjakarta - Mouthaan 1917
Makassar - Muller 1953
Ambarawa - Maail 1928
Buitenzorg - van der Maesen 1933
Dobo - Maigoda 1926
Enggros - Maigoda 1939
Ambon - Malawauw 1950
Bandoeng - van Marle 1950
Padang - Mattern 1926
Ambon - Meima 1932
Probolingo - Maarschalk 1862
Batavia - van der Made 1949
Sragen - Masius 1925
Buitenzorg - de Meester 1926
Cheribon - Meinders 1941
Bondowoso - Moechidoen 1938
Buitenzorg - de Meester 1926 [1]
Djember - Meijer 1935
Sidikalang - van der Maas 1936
Malang - Maat 1926
Bondowoso - Mahler 1932
Batavia - Mulder 1933
Soember Kalong - van Mens 1932
Poerwokerto - Mas 1899
Makassar - van Mastrigt 1933
Depok - Meijer 1935
Soerabaja - Musila 1938
Makassar - Marcar 1930
Sawah Lanto - Margadant 1939
Bandoeng - van der Meer 1932
Soerabaja - Meijer 1924
Singkep - Meinders 1931
Pematang Siantar - Maas 1938
Medan - Mackay 1922
Kisaran - van Meurs 1925
Batavia - von Michaëlis 1946
Batavia - Mulder 1934
Malang - Muis 1944
Medan - Muller 1939
Tjilatjap - Macaré 1936
Medan - Meinesz 1920
Batavia - de Meulmeester 1931
Medan - Middelkoop 1940
Batavia - Moojen 1948
Medan - Muuse 1950
Tandjongkarang - Mac Gillavry 1933
Batavia - van Melle 1932
Bandoeng - du Mosch 1924
Soerabaja - Mulder 1934
Bodja - van Maanen 1923
Tebing Tinggi - Maljers 1923
Malang - van der Meer 1921
Malang - Maandag 1933
Soerabaja - Maingay 1931
Bandoeng - Maurits 1939
Batavia - Meezen 1940
Batavia - van Meurs 1932
Soerabaja - Monsjou 1929
Modjokerto - Middleton 1933
Soerabaja - Mioulet 1928
Soerabaja - Mollemans 1929
Bandoeng - Mackay 1930
Djember - Malcorps 1960
Soerabaja - van Meegeren 1924
Padang - Mühlstaff 1925
Kaban Djahé - Mulder 1922
Laras - Meijerink 1934
Batavia - Murris 1932
Tjimahi - Maarsman 1927
Tjimahi - Mabelis 1921
Batavia - Madsen 1932
Pasoeroean - Mans 1929
Semarang - van Marken 1919
Batavia - de Mars 1925
Meester Cornelis - Maschewski 1924
Koepang - Meijer 1921
Majong - Moorrees 1924
Soerabaja - Maas 1922
Pampanoea - Maier 1920
Buitenzorg - Mars 1917
Bandoeng - Mataheru 1924
Pamatang Siantar - Meijering 1923
Bandoeng - Meijerink 1948
Malang - Minnema 19..
Soerabaja - Molenaar 1932
Poerworedjo - Moorman 1935
Balikpapan - Mulder 1924
Batavia - Maatman 1925
Keboemen - Mardjaman 1918
Tandjong Morawa - van der Molen 1938
Malang - Moormann 1908
Semarang - Moorrees 1925
Malang - Moraal 1922
Paree - Munter 1931
Bandoeng - Munzebrock 1931
Bandoeng - van Meeteren 1921
Soerakarta - Meinardi 1930
Batavia - Mesman Schultz 1937
Soerabaja - Meyer 1947
Cheribon - Middelburg 1925
Semarang - van der Minne 1923
Soerabaja - Moed Helmig 1923
Bandoeng - Moeliono 1930
Bandoeng - de Mol van Otterloo 1926
Weltevreden - Mooij 1912
Laboean Roekoe - Mulder 1923
Bandoeng - Maassen 1921
Soerabaja - Mahieu 1933
Semarang - Maingay 1934
Soerabaja - Marks 1922
Semarang - Maseland 1931
Tebingtinggi - van der Moer 1916
Poeroek Tjahoe - Mulder 1914
Batavia - van der Maesen 1929
Premboen - Marrenga 1920
Cheribon - Meijer 1915
Pagottan - Messing 1922
Djokjakarta - van der Mijll Dekker 1908 [1]
Kisaran - Modderman 1919
Bandoeng - Mulder 1920
Djokjakarta - Mulder 1916
Semarang - Muller 1935
Tegal - Muller 1915
Soerabaja - Martin 1928
Batavia - Mijnhardt 1942
Batavia - Mulder 1936
Semarang - van Marken 1929
Semarang - Mijnlieff 1954
Batavia - Meerkamp van Embden 1923
Malang - Moormann 1934
Batavia - Mulder 1929
Semarang - Maingay 1933
Atamboea - Melger 1934
Buitenzorg - Meyer 1925
Djombang - Moens 1928
Batavia - Madsen 1928
Batavia - Martèl 1924
Pankalan Brandan - Mouthaan 1930
Madioen - Mannot 1915
Wlingi - Manopo 1918
Medan - Meiss 1915
Bandoeng - van Menxel 1943
Makassar - Meijer 1926.jpg
Semarang - van Marken 1926.jpg
Kediri - Meijer 1920.jpg
Palopo - Müller 1919.jpg
Soerabaja - de Maar 1954.jpg
Padang - Mühlstaff 1927.jpg
Soerabaja - Maters 1915.jpg
Bandoeng - van Marwijk Kooy 1919.jpg
Batavia - Mesman Schultz 1941.jpg
Paree -van Maren 1930.jpg
Batavia - Maingay 1939.jpg
Weltevreden - Maas 1912.jpg
Weltevreden - Maas 1920.jpg
Weltevreden - Maas 1918.jpg
Singkep - Moolhuyzen 1928.jpg
Batavia - Meijer 1939 [1].jpg
Makassar - Meihuizen 1914.jpg
Bilalang - Mokoginta 1926.jpg
Padang - Meijer 1932.jpg
Malang - Mojet 1923.jpg
Medan - Meijerink 1937.jpg
Semarang - Mac Gillavry 1931
Blitar - Moolenaar 1931
Bandoeng - Milius 1922
Soerabaja - Mout 1930
Ambon [Piru] - Manuhutu 1928 connex link uncertain
Tandjong Morawa - zur Mühlen 1938 [1]
Semarang - Mulder 1919
Krikilan - Mulder 1939
Tandjong Karang - van der Most 1937
Buitenzorg - Mounier 1897 [Wd]
Batavia - Mutter 1940
Tjimahi - van Marle 1937
Weltevreden - de Meester 1927
Soerakarta - van der Molen 1937
Batavia - Maas Geesteranus 1940
Medan - Maas 1919
Saparua - Manusama
Malang - Mahler 1921
Semarang - von Meyenfeldt 1917
Solo - Mijnssen 1920
Batavia - Marmelstein 1946
Kisaran - van Meurs 1927
Djember - Meijer 1937
Batavia - Muller 1936 (1)
Medan - de Maaré 1924
Temanggoeng - Mensingh 1931
Bandoeng - van Messel 1933
Semarang - Middeldorp 1928
Semarang - Mual 1930
Soerabaja - Mulder 1931
Laras - Marcus 1934
Semarang - Mac Gillavry 1916
Waingapoe - van der Meer 1939
Djatiroto - Melchior 1928
Medan - van Meurs 1922
Semarang - zur Muhlen 1933
Medan - van der Meulen 1924
Batavia - Moorrees 1938
Djatirotto - Mooijaart 1915
Bandoeng - Mutters 1941
Blitar - Mahler 1925
Batavia - Menke 1922
Batavia - Mac Gillavry 1930
Soerabaja - Mac Gillavry 1920
Jogjakarta - Mac Gillavry 1933
Semarang - Mac Gillavry 1934
Batavia - Mac Gillavry 1938
Soerabaja - Mac Gillavry 1947
Cheribon - Middelburg 1928
Klaten - Middelburg 1938
Solo - Monfils 1936
Medan - de Maaré 1922
Batavia - van der Meyden 1922
Tjimahi - van Maanen 1928
Semarang - Maingay 1929
Pamekasan - Marchelinus 1923
Thiawigebang - Marchelinus 1925
Batavia - Marteau 1932
Tjimahi - Marija 1920
Batavia - Merkestein 1930 [1]
Makassar - Mugie 1935
Soerabaja - Marten 1937
Makassar - van der Meer 1926
Sinkil Baru - Maassen 1934
Banjoewangi - Meijer 1916 [Eb]
Batavia - Merens 1929 [Wd-c]
Bandoeng - van Muijen 1929
Bandoeng - Muller 1934
Kisaran - Muntjewerf 1935
Buitenzorg - Maas 1920
Tandjong Poera - Meijering 1917
Ternate - Meliëzer 1930
Poerworedjo - Mennes 1924
Batavia - Michielsen 1925
Batavia - van Maanen 1947
Batavia - Martherus 1935
Petoemboekan - van der Meulen 1929
Geneng - Marten 1920
Soerabaja - Marten 1944
Malang - Morianner 1931
Malang - Morianner 1940
Bandoeng - van Muijen 1930
Soerabaja - Mackertich 1926
Buitenzorg - Marinissen 1935
Makassar - van Mastrigt ca 1934
Bandoeng - Mataheru 1922
Bandoeng - van der Meulen 1954
Soerabaja - Millenaar 1920
Soerabaja - Molijn 1922
Batavia - Mansvelt Beck 1937
Halong - Manusiwa 1932
Tjimahi - Manusiwa 1955
Batavia - Marsadi 1924
Bandoeng - Martens 1951
Ambon - Maulany 1916
Buitenzorg - Moeksis 1932
Soeloer - von Mosch 1922
Medan - Mufijudin 1931 [pic]
Batavia - Muller 1938
Soerabaja - Mackay 1931
Sanga-Sanga Dalam - Mahieu 1934
Batavia - Manuel 1934
Makassar - Martherus 1930 [1]
Poerwokerto - Massink 1921
Tomohon - Meesters 1952
Sigli - Michielsen 1938
Bandoeng - Mijs 1934
Bandoeng - Meijer 1927
Soekaboemi - van Melle 1950
Batavia - Metselaar 1947
Pekalongan - Michielsen 1941
Batavia - Mooij 1950
Merauke - Moorrees 1947
Semarang - du Mosch 1936
Soerabaja - Mac Lennan 1914
Sirisori Serani - Matahelumual 1927
Soerabaja - Matahelumual 1967
Magelang - Meekelenkamp 1933
Muntok - Meertens 1939
Goenoeng Melajoe - Leurs 1931
Batavia - Mulder 1949
Modjokerto - Mac Gillavry 1923
Soerabaja - Marten 1876
Soekaboemi - Martherus 1934 [1]
Pontianak - Martherus 1940 [1]
Buitenzorg - van der Meulen 1928
Batavia - de Moor 1931
Semarang - Moorrees 1931
Batavia - Mossembekker 1932
Bandoeng - Mulder 1928
Solo - Muller 1939
Tandjoeng Pandan - Maas 1924
Semarang - Mager 1926
Kotaradja - Marczak 1912
Poerworedjo - van Marle 1909
Meester Cornelis - Maschewski 1922
Probolinggo - van Medenbach de Rooy 1912
Medan - Meyer 1931
Bandoeng - Michielsen 1938
Batavia - Molenaar 1905
Cheribon - de Mooij 1907
Malang - de Mooij 1912
Maros - Muller 1899
Medan - Muntinga 1908
Batavia - Maas 1917
Godong - Maas Geesteranus 1904
Semarang - Mager 1923
Semarang - Maier 1901
Buitenzorg - Mallens 1924
Garoet - van Marwijk Kooy 1921
Palembang - Meijer 1897
Pangkalan Brandan - Mendelaar 1920
Batavia - Menting 1919
Bandoeng - van der Meulen 1920
Soerabaja - Meulenbelt 1918
Buitenzorg - von Meyenfeldt 1915
Batavia - Milius 1918
Badjoebang - Moltzer 1951
Bandoeng - Monterie 1916
Weltevreden - Moojen 1918
Batavia - van Muyden 1931
Batavia - Mahne 1913
Maospati - du Marchie Sarvaas 1905
Padang - Margés 1911
Bojolali - Marshall 1908
Magelang - Martosetiko 1905
Tandjoeng Balei - Martron 1910
Soerabaja - Meijn 1937
Weltevreden - Merkx 1918
Padang Sidempuang - Messchaert 1916
Soerabaja - Metz 1934
Weltevreden - Meyboom 1917
Semarang - Michels 1948
Batavia - van Milaan 1913
Bandoeng - van Milligen de Wit 1924
Medan - Modderman 1918
Sawah Loento - Mulder 1929
Bandoeng - Mulder 1921
Batoedjadtar - Mussers 1933
Semarang - Mac Gillavry 1918
Batavia - Maclaine Pont 1920
Medan - Mak 1937
Poeroek Tjahoe - van Manen 1913
Lawang - Mantz 1916
Klaten - Marshall 1907
Salatiga - Marwits 1919
Balikpapan - Masthoff 1918
Kisaran - Maugenest 1954
Soerakarta - Maurenbrecher 1915
Wotsogo - Meijer 1912
Medan - Menalda 1932
Bandoeng - Metselaar 1939
Bandoeng - van der Meulen 1936
Batavia - Meurs 1934
Batavia - Mierop 1923
Soerabaja - Morin 1951
Maron [Kraksaän] - Morren 1911
Meester Cornelis - Muller 1911
Poerwodadi - Muller von Czernicki 1909
Balikpapan - Munniks de Jongh 1918
Soerabaja - de Nie 1921
Soerakarta - Niehoff 1919
Batavia - Niessen 1942
Donggala - Nijenhuis 1924
Soerabaja - Nijssen 1930 [2]
Menado - Nio 1922
Djokjakarta - Nix 1914
Bandoeng - Nix 1904
Soerabaja - van Nouhuys 1914
Batavia - Nagel 1948
Medan - Nijhoff 1912
Tjepoe - Niks 1919
Batavia - Ninkeula 1958
Sidoardjo - Nix 1917
Buitenzorg - Nederburgh 1896
Buitenzorg - Nederburgh 1901
Semarang - Neurdenburg 1908
Makassar - van Noort 1892
Tanah Grogot - van Nouhuijs 1909
Tandjong Pinang - van Nouhuys 1905
Soerabaja - de Neve 1920
Bandoeng - Nijhuijs 1942
Pekalongan - Nooy 1937
Soerakarta - van Naerssen 1921
Djokjakarta - Nanlohy 1895
Batavia - Neuman 1933
Batavia - van Nievelt 1942
Buitenzorg - Nio 1920
Pekalongan - Nio 1921
Solo - Nio 1913
Semarang - Nio 1931
Madioen - Nix 1922
Soerakarta - Nolten 1915
Salatiga - Noordhoorn 1909
Tikoes - Nothnagel 1916
Soerabaja - van Noort 1913
Batavia - Nauta 1920
Semarang - Nijgh 1912
Batavia - Nijhuis 1947
Soerabaja - Nijssen 1930 [1]
Cianjur - Noöd 1910
Djokjakarta - Nunumete 1925
Tegal - Nunumete 1922
Benkoelen - Nypels 1929
Soerabaja - Nathalia 1938
Medan - Nelwan 1920
Salatiga - Niederer 1936
Batavia - Nieuwkamp 1918
Batavia - Ninaber 1948
Djokjakarta - Nio 1927
Makassar - Nangkah 1920
Palembang - van Nauta Lemke 1924
Medan - Ngo [1] 1926
Soerabaja - Nio 1919
Ambarawa - Nuchelmans 1922
Medan - Naezer 1915
Makassar - Najoan 1930
Soekaboemi - de Nie 1931
Poerworedjo - Niks 1941
Batavia - Nix 1934
Madioen - Njoo 1923
Djokjakarta - Numans 1933
Batavia - Neeb 1941
Modjokerto - Neyman 1933
Medan - Nelk 1931
Soember Ajoe - Nicolaï 1921
Wonosari - Nieuwdorp 1913
Modjokerto - Niemöller 1931
Soerabaja - Nijssen 1931
Djokjakarta - Noya 1933
Makassar - Nagel 1923
Fort de Kock - van Nierop 1919
Djokjakarta - Nolten 1932
Batavia - Nooteboom 1934
Bandoeng - van Naerssen 1941
Batoedjadjar - Nanning 1932
Batavia - Naumann 1924
Blitar - Nederveen Pieterse 1931
Batavia - Neumann 1919
Soerabaja - Nieuwmeijer 1920
Soerabaja - de Neve 1923.jpg
Bandoeng - Nikkels 1920.jpg
Soerabaja - Neervoort 1935 [1].jpg
Semarang - Nazloomian 1926.jpg
Soerabaja - van Nieuwkuyk 1936 [1].jpg
Modjowarno - Nortier 1920.jpg
Bandoeng - de Noronha 1947
Bandoeng - Nooy 1947
Malang - Noll 1938
Balikpapan - Noya 1946
Semarang - Nota 1926
Bandoeng - Notosoetarso 1924
Djokjakarta - van Nouhuys 1918
Soerabaja - Neijndorff 1929
Soerabaja - Neijndorff 1954
Batavia - Nettekoven 1957
Soerabaja - van den Nieuwenhof 1943
Omben - Notoadikusumo 1923
Makassar - Nio 1950
Batavia - de Nijs Bik 1930
Malang - Nagel 1931
Bandoeng - Neervoort 1918
Modjowarno - Nortier 1916
Ambarawa - Nanning 1909
Manokwari - de Neef 1924
Magelang - van Nes 1931
Tjimahi - van Nieuwpoort 1938
Soerabaja - Nijhof 1921
Soerabaja - Nio 1925
Malang - Nio 1917
Soerabaja - Noordhoek Hegt 1917
Palembang - Nota 1915
Soerabaja - Nunes 1924
Batavia - Namink 1934
Medan - Neven 1927
Sawah Loento - Nijdam 1922
Parakan - Nio 1928
Buitenzorg - Nolst Trenité 1919
Kediri - Nuis 1912
Makassar - van Nes 1924
Makassar - Nittel 1949
Kroja - Nawikrama 1932
Salatiga - Nitsche 1926
Malang - Nieuwenhuizen 1930
Bandoeng - Noy 1929
Bandoeng - Noyon-Wassenaar 1955
Bandoeng - Nahrwold 1933
Batavia - de Neeve 1946
Medan - Nooijen 1911
Bandoeng - Neijndorff 1930
Soerabaja - Neimeier 1935
Batavia - Neumann 1921
Goenoeng Sitoli - van Nouhuijs 1938
Batavia - Nettekoven 1942
Bandoeng - Nix 1934
Batavia - Nauta 1932
Soerabaja - Nobel 1931
Batavia - Nijnanten 1930
Mauk-Tangerang - Noordhoorn 1930 [1]
Tarakan - Nieuwstad 1928
Bandoeng - van Nooten 1931
Situbondo - de Nijs 1940
Bandoeng - Noothout 1922
Balikpapan - van Neutegem 1931
Cheribon - Nio 1928
Waingapoe - Nooteboom 1934
Soerabaja - van Nifterik 1938
Malang - Nieuwenhuizen 1933
Kedoengwoeni - Nio 1895
Salatiga - Nio 1907
Soerabaja - van der Noordaa 1930
Djokjakarta - Odenthal 1902
Soerakarta - ten Oever 1902
Bandoeng - van Oorschot 1910
Meester Cornelis - Oostwoud Wijdenes 1895
Manado - Ozinga 1934
Soerabaja - Oppatja 1936
Madioen - Ottow 1932
Batavia - Oey 1933
Samarinca - Oliemans 1913
Semarang - van Os 1927
Tjimahi - Ouwejan 1948
Batavia - Oppelaar 1936
Tegal - Oey 1926
Soerabaja - Okhuijzen 1879
Waikabubak - Oosterhuis 1947
Batavia - van Ophuysen 1934
Bali - Oudkerk Pool 1947
Bandoeng - Oudkerk Pool 1952
Magelang - Oudkerk Pool 1941
Malang - Oudkerk Pool 1919
Waikaboebak - Onvlee 1928
Djokjakarta - Oldhoff 1925
Medan - Olthuis 1934
Soerakarta - van Ommen 1931
Djokjakarta - Offringa 1918
Soerabaja - Offerhaus 1933
Batavia - Oei 1930
Sanga Sanga Dalam - Oldenburger 1937
Medan - Oliemans 1933
Batavia - Osterhaus 1924
Semarang - van Os 1920
Cheribon - van Os 1930
Soerabaja - Otto 1939
Bindjei - Oudemans 1941
Medan - von Oven 1931
Soerabaja - Oldeman 1939
Keboemen - Oosterhuis 1918
Batavia - Ong 1942
Bandoeng - Oortman Gerlings 1927
Pare - van Overbeek de Meyer 1929
Batavia - van Overeem 1913
Semarang - Oetomo 1925
Kudus - Oey 1918
Weltevreden - Oudenhoven 1919
Tjepoe - Oxener 1930
Soerabaja - Ockeloen 1929
Batavia - Oranje 1940
Buitenzorg - Oosterman 1930
Medan - Oberman 1940.jpg
Bandoeng - van Oosterhout 1941
Pangkalan Brandan - Overtoom 1930.jpg
Pati - Oei 1929.jpg
Semarang - Oei 1938
Buitenzorg - van Overeem 1925.jpg
Medan - Ouwehand 1924 [1].jpg
Soerabaja - Oranje 1932.jpg
Bandoeng - Orrt 1928.jpg
Blitar - Ogilvie 1924.jpg
Salatiga - Oei 1921
Padang - Ohlenroth 1879 [Wd]
Lawang - Ohlenroth 1912 [Wd]
Lawang - Ohlenroth 1908 [Wd]
Palembang - van der Oord 1923
Banjoebiroe - Osak 1921
Malang - Oudkerk Pool 1935
Semarang - Oosterling 1934
Paree - van Overbeek de Meyer 1929
Batavia - Oostrom 1947
Bandoeng - ten Oever 1923
Bandoeng - Ortt 1924
Soerabaja - van Oosterum 1938
Djember - Oostergetel 1935
Bandoeng - Oldeman 1942
Soerabaja - van Olm 1938
Bandoeng - Offringa 1926 [1]
Soerakarta - Oosthoek 1933
Bandoeng - Ooms 1938
Kwala Simpang - Oswald 1931
Kediri - Otto 1925
Soekaboemi - Oey  1929
Kepahiang - van Olden 1927
Semarang - Oey 1921
Bukittinggi - van Oyen 1941 [1]
Trenggalek - Oetomo 1916
Soerabaja - Oeschger 1928
Soerakarta - Oltmans 1925
Soerabaja - Oei 1963
Medan - van Olderen 1948
Semarang - Oei 1946
Batavia - van Oostrum 1953
Lahat - Oppelaar 1933
Bandoeng - van Opstal 1937
Semarang - Otten 1933
Pematang Siantar - Oudenhoven 1937
Bandoeng - von Ochssée 1935
Sawah Lunto - van Ommen 1915
Soerabaja - Ort 1935
Soerabaja - Oudenaarden 1934
Bakongan - Overklift Vaupel Kleyn 1942
Pladjoe - Ott 1920
Soerabaja - Oei 1930
Semarang - Oetgens van Waveren Pancras Clifford 1935
Kota Radja - Oey 1934
Soerabaja - van Overeem 1932
Bandoeng - Oberman 1942
Djokjakarta - van den Oordt 1922
Batavia - van Ommen 1953
Padangsidempoean - Oey 1899
Semarang - O'Herne 1920
Sabang - Oostenbroek 1908
Semarang - von Oven 1917
Bandoeng - Odé 1939
Soerakarta - Oelmeijer 1903
Soerabaja - Ohr 1935
Pengalengan - van Olden 1930
Tanjung Pandan - Osten 1938
Pematang Siantar - Ostwald 1939
Magelang - Oudemans 1899
Blora - Overbeek 1937
Soerabaja - Oen 1936
Pangkalan Brandan - Olij 1906
Magelang - Oosthoek 1929
Pematang Siantar - Ozinga 1926
Poerwodadi - Ogi 1926
Tarakan - Ouwehand 1925
Bandoeng - Overakker 1920
Batavia - van Overeem 1934
Batavia - Pandur 1928
Cheribon - Pijttersen 1905
Pekalongan - Pijttersen 1909
Cheribon - Plas 1919
Medan - Plat 1933
Padang - Post 1939
Medan - Pott Hofstede 1930
Buitenzorg - Prillwitz 1930
Semarang - Pull ter Gunne 1932
Djatiroto - Punt 1911
Malang - van der Palm 1921
Batavia - Pannekoek 1905
Batavia - Papelard 1904
Soerabaja - Pattynama 1926
Soerakarta - Peperzak 1920
Djember - Pet 1907
Sorong - Peterse 1956
Kediri - Pfeiffer 1920
Bandoeng - Pille 1917
Magelang - Plaat 1929
Malang - Platte 1910
Bandjermasin - Plink 1936
Djokjakarta - van Polanen Petel 1916
Batavia - Pomper 1926
Pematang Siantar - Postuma 1928
Bandoeng - Prins 1950
Tjimahi - Pronk 1942
Probolingo - Proper 1917
Brebes - van der Palm 1944
Paree - Pasman 1934
Bandoeng - Penders 1942
Bandoeng - Picauly 1925
Djokjakarta - Pijnacker Hordijk 1909
Pangkalan Brandan - van de Poll 1928
Petoemboekan - Ponsen 1934
Semarang - Pos 1914
Tebing Tinggi - Potjes 1932
Soerabaja - Prakken 1954
Medan - Prins 1929
Poerworedjo - Proper 1915
Soerabaja - Palm 1909
Batavia - Pennink 1932
Kotaradja - Piekaar 1941
Poerworedjo - Portier 1919
Malang - Poser 1908
Djember - Posthuma 1900
Modjokerto - Prager 1924
Salatiga - Puijmbroeck 1934 [1]
Makassar - Paardekoper 1929
Medan - Paulus 1941
Semarang - Pellzer 1939
Soerabaja - Penning 1933
Tebing Tinggi - Paardekooper 1922
Blitar - de Pagter 1939
Poerwokerto - Persenaire 1928
Louise, Sanga-Sanga Dalam - Postmus 1931
Tandjong Priok - de Priester 1933
Soerabaja - van Prooijen 1932
Amboina - Papilaja 1922
Bandoeng - Parrée 1934
Kota Radja - Pattiiha 1932
Djokjakarta - Pattiwaël 1946
Gombong - Pattiwaël 1938
Balikpapan - van der Pluijm 1940
Bandjermasin - Poulus 1949
Soerabaja - Penning 1931
Batavia - Pesik 1942
Pematang Siantar - Ponsen 1926
Djokjakarta - Pruijs 1937
Batavia - Pattiasina 1950
Soerabaja - Pelser 1940
Soekaboemi - Pilaar 1933
Batavia - van der Puil 1940
Magelang - van Pelt 1933
Lawang - Pelt 1923
Kolonodale - Perdok 1937 [1]
Garoet - Phefferkorn 1943
Sungai Gerong - Post 1936
Bandoeng - Posthumus 1934
Soerabaja - Punt 1929
Bandoeng - Pijl 1930
Soerabaja - Plomp 1940
Bindjei - Pott Hofstede 1927
Bandoeng - Prins 1940
Purbalingga - Pudjikustianti 1944
Salatiga - van der Putten 1930
Sabang - Pijl 1935
Padang - Poutsma 1941
Batavia - Pattiapon 1949
Probolinggo - Pfaff 1954
Soerabaja - Poelstra 1953
Semarang - Priesterbach 1934
Malang - Puts 1939
Sawahloento - Pfijffer 1902
Buitenzorg - Prillwitz 1927
Sigli - Palm 1937
Ullath - Pattipeilohy 1927
Probolinggo - Pattipeilohy 1908
Buitenzorg - Pesch 1921
Kalianger - Ponder 1926
Batavia - van Polanen Petel 1953
Soerabaja - Potrykus 1925
Bandoeng - Pouwels 1931
Bogor - van der Putten 1907
Salatiga - Peeters 1932
Batavia - Picaulij 1920 [1]
Padang Brahrang - Poppinga 1925
Kotaradja - Piekaar 1939
Soerabaja - Poldermans 1949
Tjimahi - Prins 1938
Denpassar - Papilaja 1924
Tarakan - Papilaja 1938
Bandoeng - Pelt 1922
Fort de Kock - Pottkamp 1927
Salatiga - Pieters 1936
Batavia - Post 1937
Meester Cornelis - Pieters 1931
Soerabaja - Praasterink 1926
Djokjakarta - Prior 1933
Kotaradja - Prozée 1924
Pangkalpinang - Paans 1940
Takengon - Paardekooper 1931
Magelang - Portier 1946
Bandoeng - Post 1937
Palembang - Prins 1931
Soerabaja - Postema 1937
Bagan Siapiapi - Pratomo 1914
Makassar - Prints 1923
Kotaradja - Paardekooper 1928
Cheribon - Pater 1928
Batavia - Pereira 1925
Batavia - van der Plas 1934 [1]
Semarang - Poeteray 1923
Hollandia - Poeteray 1958
Garoet - Postema 1940
Batavia - Prins 1927
Kotaradja - Pronk 1940
Bondowoso - Putman Cramer 1916
Semarang - Pels Rijcken 1933
Madang - Penn 1918
Tandjong Slamat - Potter van Loon 1930
Semarang - Pels Rijcken 1921
Taroetoeng - Pesman 1914
Kota Baroe - Ploem 1915
Soerabaja - Poll 1933
Salatiga - van Prehn 1913
Batavia - Pattiselanno 1918
Medan - Pattiselanno 1932
Probolinggo - Poutsma 1932
Kwala Simpang - Pronk 1923
Tarutung - Posthuma 1930
Bandoeng - Posthumus 1939
Batavia - Pattie 1900
Ambarawa - Pechler 1925
Bandoeng - Pechler 1926
Soekaboemi - Pechler 1936
Soerabaja - Pechler 1931
Tjimahi - Paardekooper 1935
Kolonodale - Perdok 1937
Pankal Pinang - Pesch 1911
Batavia - Pieters 1923
Kediri - Pietersen 1926
Poerworedjo - van der Plas 1898
Malang - Portier 1914
Sragen - Portier 1930
Batavia - Postuma 1936
Poerworedjo - Pitlo 1931
Tjimahi - Pol 1921
Tandjong Poera - Persijn 1928
Batavia - van Poelgeest 1931
Tandjong Karang - Poth 1925
Tjepoe - Pars 1938
Solo - Pen 1924
Soerakarta - Polet 1930
Batavia - Pasma 1955
Batavia - Picauly 1930
Pamekasan - Pichel 1920
Soerabaja - Pott 1934
Medan - Patty 1919
Dedor - Pawirosemito 1902
Bandoeng - Plijnaar 1940
Pematang Siantar - Pauw 1929
Soerabaja - Pezaro 1929
Soerabaja - Pezaro 1926
Soerabaja - Pezaro 1931
Batavia - van Poeteren 1948
Djombang - van de Poll 1930
Blitar - van de Pol 1918
Batavia - Prins 1918
Semarang - Provoost 1939
Tobelo - Ploeger 1939
Bandoeng - van Pesch 1942.jpg
Bandoeng - van Praag 1948.jpg
Pekalongan - Pechler 1915.jpg
Poerwokerto - Persenaire 1922 [1].jpg
Semarang - van Pernis 1929.jpg
Medan - Paris 1930.jpg
Tjimahi - Pijl ca 1923.jpg
Tjimahi - Pijl ca 1922.jpg
Batavia - Patoir 1947
Tegal - Pondman 1920
Djember - van Praag 1928
Soerabaja - Pinke 1926
Malang - Parengkuan 1930
Rangkasbetung - Pelupessy 1940
Salatiga - Parmentier 1916
Batavia - Paulus 1949
Ambon - Pelasula 1928
Bandoeng - Peuchen 1935
Batavia - Pichel 1936
Solo - Portier 1923
Madioen - Portier 1933
Buitenzorg - Portier 1943
Kotaradja - Portier 1929
Bandoeng - Prasatya 1941
Batavia - Pijl 1930
Soerabaja - Poierrié 1931
Soerabaja - Poierrié 1933
Makale - Pol 1926
Soerabaja - Pieterse 1938
Baturadja - Prins 1929
Medan - Pattiselanno 1931
Palembang - Post 1930
Indramajoe - Pereira 1917
Malang - Persijn 1939
Tjepoe - Pars 1936
Soerabaja - Portengen 1925
Magelang - Pauw 1935
Denpasar - Poetoehena 1946
Bandoeng - Potman 1940
Semarang - van Putt 1923
Kota Bau-Bau - Pietersz 1917 [1]
Batavia - Pennock 1923
Soerabaja - Perié 1939
Pajakoemboeh - van der Plas 1928
Batavia - Philips 1926
Kediri - van de Poel 1924
Palembang - Postma 1921
Soerabaja - Pattie 1925
Bandoeng - Pausma 1930
Magelang - Pesurnay 1927
Batavia - Plaschek 1920
Mataram - Pietersz 1955
Makassar - Paerels 1922
Batavia - van der Palm 1914
Djokjakarta - Penrhyn Lowe 1915
Pankal Pinang - Pomes 1934
Rembang - Paris 1927
Soerabaja - Parlevliet 1936
Djokjakarta - Pelt 1929
Semarang - van Pernis 1922
Kediri - Pfeiffer 1921
Medan - Philippona 1940
Batavia - van der Pijl 1916
Mamassa - Pilon 1947
Batavia - van der Ploeg 1931
Cheribon - Prins 1919
Batavia - Proper 1922
Bandoeng - Pelser 1916
Batavia - Pennink 1924
Batavia - Pennink 1922
Perbawati - du Perron 1919
Poerwokerto - Persenaire 1923
Batavia - Pino 1917
Bandoeng - van den Puttelaar 1951
Batavia - Peverelli 1927
Salatiga - Poels 1923
Soerabaja - Pool 1927
Soerabaja - Poortman 1911
Bandoeng - Postma 1939
Batavia - Pechler 1936
Batavia - van Poelgeest 1929
Batavia - van der Pol 1935
Batavia - Pourchez 1946
Batavia - del Prado 1929
Soerabaja - Postma 1940
Samarinda - Pronk 1936
Poerworedjo - Perelaer 1927
Sampit - Pietersz 1953
Menado - Plantenga 1927
Pematang Siantar - Postel 1926
Bandoeng - Posthumus 1933
Tjimahi - Pronker 1934
Soerabaja - Pel 1934
Pagadenbaru - Pesch 1922
Tandjong Karang - Pasman 1939
Blora - Paulus 1912
Singaradja - Paulussen 1935
Tjimahi - Posthumus ca. 1911
Batavia - Prins 1917
Soerabaja - Quarles van Ufford 1911
Soerabaja - Quarles de Quarles 1929
Bandoeng - de Quant 1939
Batavia - Que 1956
Cheribon - Quick 1929
Djatinegara - Rade 1948
Bandar - Rahim 1969
Palembang - Raven 1936
Loemadjang - Risseeuw 1929
Makassar - Roelink 1926
Bandoeng - Roqué 1941
Tondano - Rorora 1932
Djember - de Ruuk 1941
Pasoeroean - Quast 1923
Pontianak - Quanjer 1936
Mamoedjoe - Quak 1934
Batavia - Quelle 1942
Sragi Pekalongan - de Quillettes 1918
Koetajane - Rappard 1936
Java - Roukens 1942
Soerabaja - van Ree 1921
Pekalongan - van Rheenen 1914
Batavia - Roth 1912
Batavia - de Ruyter de Wildt 1935.jpg
Batavia - Richel 1938.jpg
Salatiga - de la Rive Box 1912.jpg
Djember - Reydon 1928.jpg
Takengon - Rappard 1939 [1].jpg
Bandoeng - Roelants 1939
Petumbukan - Rompa 1951.jpg
Soekaboemi - Rietema 1931.jpg
Malang - Ruijs 1931.jpg
Buitenzorg - de Rozario 1932.jpg
Soerabaja - Raven 1923.jpg
Soerabaja - Roessel 1929.jpg
Weltevreden - Roozen 1920.jpg
Semarang - van Rossum 1933
Batavia - Roumimper 1930
Muntok - de Roock 1926
Batavia - Roso 1934 (1932)
Madioen - de Rochemont 1920
Kediri - Rebel 1926
Bandoeng - Razoux Schultz 1926
Batavia - Rissik 1927
Probolinggo - van Riemsdijk 1948
Kota Radja - van Rooij 1932
Pladjoe - van Ree 1920
Soerabaja - Regensburg 1950
Cheribon - Rijken 1940
Malang - Rosenquist 1940
Binjai - Ráthonyi Reusz 1938
Bandoeng - Reichardt 1918
Batavia - van Reijsen 1938
Magelang - Risakotta 1928
Soerabaja - Reichenfeld 1930
Bandjermasin - van Rijn 1941
Padang - van Reenen 1940
Soerabaja - Ringe 1929
Binjai - Romkes 1934
Batavia - Razoux Schultz 1930
Batavia - Roovers 1939
Semarang - de Ridder 1948
Batavia - Ruchtie 1937
Semarang - van Rooyen 1951
Djatinegara - van der Rest 1933
Batavia - van Rijn 1927
Bandoeng - Ridder 1947
Soerabaja - Riemens 1923
Batavia - Roquas 1934
Batavia - Rhemrev 1929
Soerabaja - Rusche 1933
Soerabaja - de Ruiter 1930
Semarang - van Reijen 1938
Batavia - Reuter 1939
Padang Pandjang - Reerink 1920
Salatiga - van Roest 1931
Benkoelen - Rootliep 1933
Weltevreden - Ruebsamen 1934
Bandoeng - Raue 1942
Soerabaja - Roodenburg 1936
Buitenzorg - Ramaer 1923
Bandoeng - Rerimassi 1957
Bandoeng - Rerimassi 1928
Menado - Robot 1921
Djokjakarta - Rijpkema 1930
Bandoeng - Reemer 1950
Manokwari - Rijken 1962
Malang - von Ronnen 1940
Magelang - Rhijnvis Feith 1919
Batoe Djajar - Rinkel 1915
Semarang - Roegholt 1925
Soerabaja - Roelofsen 1929
Soerabaja - Rouffaer 1932
Langsa - Roelen 1920
Batavia - Rueb 1914
Djambi - van Raam 1924
Soerabaja - Reeser 1913
Batavia - Reinecke 1916
Semarang - Rempt 1924
Loeboekpakam - Richter 1920
Batavia - Rikin 1928
Soerabaja - Ritter 1922
Pekalongan - Rombouts 1907
Medan -Roos 1922
Cheribon - van Rossum 1938
Medan - Rutgers 1916
Cheribon - van Rijn 1925
Soerabaja - Ritter 1924
Makassar - Roosenburg 1918
Batavia - Rueb 1909
Kisaran - Reintjes van Veersen 1929
Batavia - Remmert 1916
Semarang - Rens 1932
Semarang - Roelofsen 1936
Poerwokerto - van Rooijen 1930
Batavia - Rose 1932
Buitenzorg - Roselje 1930
Bandoeng - Le Roy 1922
Makassar - Rutgers 1919
Semarang - Ruys 1912
Moeara Enim - Raadsen 1931 [1]
Buitenzorg - Rombach 1922
Tjimahi - Rous 1939
Bandoeng - van Ramshorst 1921
Modjokerto - Rebel 1928
Medan - Reijnders 1929
Tandjong Pandan - Rijken 1940
Tjimahi - Roelofsz 1921
Talangakar - van Roijen 1924
Garoet - Romme 1920
Batavia - van Rosmalen 1947
Tandjong Morawa - Ruiter 1926 [1]
Batavia - de Rijk 1942
Medan - Rijpma 1919
Batavia - Roegholt 1922
Poerworedjo - Roorda 1924
Padang - Rosier 1930
Batavia - Razenberg 1928
Batavia - Roobol 1931
Medan - Ruhaak 1935
Batavia - Reemer 1920
Banjoewangi - Richter 1933
Makassar - Riet 1938
Sungailiat - de Ruiter 1924
Medan - Raadsheer 1931
Batavia - Richter 1930
Bandoeng - Roelofs 1927
Bandoeng - Radder 1923
Semarang - Rakimah 1916
Bandoeng - Remst 1922
Batavia - Riem 1942
Palembang - Rijke 1926
Tandjoeng Pandan - Roskott 1931
Werka - Renleo 1947
Batavia - Reterink 1923
Medan - de Reus 1937
Soerabaja - Reynaert 1933
Buitenzorg - van Riet 1927
Medan - Roorda 1924
Blora - de Ronde 1931
Sigli - Rookmaaker 1929
Serang - von Ranzow 1928
Batavia - Rentema 1930
Padang - Rijkschroeff 1949
Banda Neira - Rijkschroeff 1931
Tjimahi - Rohder 1929
Tanah Radja - van Rossum 1920
Buitenzorg - Ramaer 1926
Medan - Rambonnet 1929
Semarang - van Rees 1921
Batavia - Richters 1926
Pemantang Siantar - Robberecht 1924
Soerabaja - de Roode 1933
Denpasar - van Rossum 1947
Padang - van Reedt Dortland 1920
Tjimahi - de Raaf 1928
Batavia - Ritter 1940
Sawah Loento - Reinalda 1924
Bodjonegoro - Rapp 1928
Bandoeng - Reints 1940
Bandoeng - Renes 1941
Medan - Réparon 1932
Semarang - Revermann 1938
Soerabaja - Regensburg 1941
Pematang Siantar - Reitsma 1949
Batavia - de Reuver 1940
Batavia - van Raalten 1946
Magelang - Reterink 1925
Batavia - Rhemrev 1949
Soerabaja - Ringnalda 1926
Batavia - Raap 1933
Salatiga - Ringersma 1935
Bandoeng - Ringersma 1948
Semarang - van Ravenstein 1935
Batavia - Remy 1949
Soerabaja - van Rinkhuyzen 1929
Rantjeëkek - Roesmah 1909
Pemalang - van Rossum 1907
Buitenzorg - Rubaij Bouman 1925
Ambon - Ririmasse 1928
Tandjong Pinang - van Run 1930
Soerabaja - Reule 1926
Batavia - Roest 1944
Bandoeng - Roukens 1937
Koeala Simpang - Ran 1929
Weltevreden - Rompis 1926
Soerakarta - Ronkes 1924
Soerabaja - le Roy 1947
Kelet - Rusch 1927
Malang - van Room 1940
Kertosono - Raaff 1921
Palembang - Reinders Folmer 1929
Koepang - Richard 1949
Batavia - van Rijn 1930
Temanggoeng - Ronkes 1926
Ngandjoek - de Ruyter de Wildt 1930
Tjibinong - Reket 1928
Padang - Rietdijk 1935
Batavia - van Rijn 1933
Tasikmalaja - de Roo 1923
Batavia - van Rosmalen 1936
Modjokerto - de Rotte 1942
Makassar - Royaards 1939
Soerabaja - van der Raaij 1933
Soerabaja - Raben 1929
Tjepoe - Risseeuw 1935
Batavia - Robinson 1920
Batavia - Roeby 1933
Tjimahi - Roelofs 1938
Seria - de Rooij 1977
Tjimahi - van der Raaij 1944
Madioen - Rijken 1933
Malang - Roumimper 1937
Belawan - Rasch 1931
Sungei Gerong -Roessingh van Iterson 1940
Batavia - Rompies 1948
Malang - Rondel 1918
Semarang - de Rooy 1941
Batavia - Rummens 1947
Batavia - de la Rambelje 1957
Bandoeng - Rhemrev 1931
Bandoeng - Richards 1948
Banjermasin - Rootliep 1939
Bandoeng - Rosbak 1949
Soerabaja - van Royen 1929
Palembang - Reibel 1952
Bandoeng - Reints 1939
Bandoeng - Retel Helmrich 1950
Batavia - Richters 1917
Buitenzorg - Rierink 1937
Tjimahi - Rijhiner 1928
Blitar - Robijns 1928
Pasoeroean - Roessel 1936
Tjimahi - Roest 1898
Lho Seumawe - van Rooijen 1931
Pasoeroean - Rosel 1935
Soerabaja - Rouwendaal 1918
Padang - Rappa 1914
Bandoeng - Regensburg 1936
Bandoeng - Rietveld 1932
Biak - van Rijsewijk 1949
Malang - Ruitenbeek 1916
Semarang - Ranty 1928
Makassar - van Rhee 1939
Bandoeng - Rijnenberg 1921
Garoet - Roqué 1931
Medan - Rowaan 1929
Amboina - van Raalten 1947
Bandoeng - Reintjens 1920
Medan - Rens 1901
Probolingo - van Rens 1931
Ambarawa - Roelfsema 1895
Tjepoe - Roessel 1917
Batavia - de Roo van Alderwerelt 1898
Magelang - de Ruijter de Wildt 1910
Soerabaja - Reeser 1908
Soerakarta - van Rijsinge 1901
Newtonarts - Robb 1907
Buitenzorg - Rodenboog 1924
Soerabaja - Rolder 1898
Bandoeng - Romein 1917
Batavia - von Ronnen 1938
Tjepoe - Rudelsheim 1921
Tegal - de Ruyter de Wildt 1915
Soerabaja - de Ruyter 1900
Banjoewangi - van Raalten 1902
Blitar - Rade 1924
Semarang - Reinecke 1919
Modjokerto - Reuhl 1907
Padang - Reuter 1908
Batavia - Ribbens 1940
Kediri - Riekerk 1906
Batavia - van Rijgersma 1904
Batavia - van Rijgersma 1909
Semarang - Ringers 1918
Soerabaja - Rings 1932
Soekaboemi - Ris 1897
Lahat - Roelofs Heyrmans 1909
Semarang - Römer 1951
Bandoeng - de Roode 1946
Djokjakarta - Roorda 1913
Padang - Roos 1938
Bandoeng - van Rouveroy van Nieuwaal 1911
Ambon - Ruinen 1904
Batavia - van Rumpt 1918
Soerabaja - de Ruyter 1941
Soerabaja - Reijnst 1902
Medan - Richelmann 1930
Bandoeng - Richir 1948
Malang - Rijnders 1931
Semarang - Ritsema van Eck 1906
Tjimahi - van Roijen 1914
Madioen - Rookus 1923
Weltevreden - Ros 1908
Pemalang - van Rossum 1910
Soerabaja - Rueb 1909
Ambon - de Ruijter 1941
Depok - Ruys 1933
Malang - Raat 1911
Soerabaja - Reddingius 1929
Weltevreden - van Reede 1922
Soerabaja - Renardel de la Valette 1923
Djokjakarta - Resink 1911
Batavia - Rijken 1887
Semarang - Rinkel 1911
Magelang - Rischen 1921
Menjali - Roedji 1928
Ned. Indië - Roekinah 1910
Ned. Indië - Roemambie 1911
Bandoeng - Roemini 1927
Krawang - Roemini 1908
Salatiga - Roesti 1927
Krawang - Rohaja 1923 [1]
Soerabaja - ter Haar Romenij 1918
Atjeh - Römer 1900
Blitar - de Ronde 1903
Batavia - Rooijackers 1920
Soerabaja - Roos 1909
Modjokerto - Rosenquist 1910
Tjimahi - Roso 1940
Batavia - Rötschke 1926
Batavia - Ruigrok van der Werven 1940
Belinjoe - de Ruiter 1931
Soekaboemi - Rüsch 1923
Medan - Sandberg 1938
Batavia - Sangster 1950
Poerwakarta - Sassen 1929
Denpasar - Satimah 1929 [1]
Malang - Satminah 1910
Sitoebondo - Savalle 1914
Djokjakarta - Schmidt 1914
Keboemen - Schol 1927
Batavia - Scholte 1925
Djailolo - Scholten 1920
Koedoes - Schregardus 1910
Bandoeng - Schulte 1941
Bandoeng - Schulte 1943
Soerabaja - Schümacher 1940
Soerabaja - Schwencke 1920
Salatiga - ten Seldam 1904
Soerabaja - ten Seldam 1911
Djombang - Severijns 1932
Buitenzorg - Sic 1911 [1]
Malang - Sie 1943
Ned. Indië - Siefken 1936
Boeroe - Silahooij 1928
Palembang - Simons 1916
Loeboek Besar - Simons 1921
Pematang Siantar - Siregar 1956
Batavia - Slottje 1936
Batavia - Smissaert 1903
Batavia - Smit 1950
Banjoebiroe - Smith 1909
Tjepoe - Snijders 1920
Bandoeng - van der Snoek 1933
Soerabaja - Snouck Hurgronje 1913
Batavia - Sonneveldt 1939
Padang - Speckmann 1928
Medan - Spies 1934
Sitoebondo - Stam 1938
Probolinggo - Statius Muller 1916
Salatiga - Steevensz 1912
Soerabaja - Stephan 1923
Bandoeng - Sterkenburg 1904
Bandoeng - Stibbe 1936
Pekalongan - Stieltjes 1941
Koetohardjo - Stolk 1916
Batavia - Strick van Linschoten 1934
Padang - Struick 1914
Malang - Swaving 1928
Soerabaja - Swaving 1938
Semarang - Sweys 1914
Flores - Sybesma 1939
Semarang - Salakory 1950
Magelang - Scheepens 1908
Malang - Schell 1907
Bolang - Schey 1920
Tomohon - Schoe 1929
Semarang - van der Schoot 1917
Batavia - Schröder 1930
Galang - Schuller 1922
Salatiga - Sieburgh 1911
Palembang - Simons 1912
Pekalongan - Sipkema 1914
Soerabaja - Sirks 1925
Batavia - Sissingh 1938
Paree - Smissaert 1935
Tangoelangin - Sprenger 1909
Klaten - Staas 1927
Tandjong Pandan - van de Stadt 1915
Djokjakarta - Steffen 1907
Buitenzorg - Stibbe 1904
Soekaboemi - de Stoppelaar 1913
Tandjong Karang - Stronck 1936
Tandjoeng Pandan - Struijk 1936
Magelang - Struyker Boudier 1934
Rembang - Stühmer 1909
Sitoebondo - Stutz 1918
Malang - Suermondt 1920
Batavia - Sandee 1950
Kotaradja - Saraber 1914
Soerabaja - Sarels van Rijn 1914
Lamongan - Satirah 1895
Batavia - Scheffers 1920
Ambon - Scherpbier 1894
Palembang - Scheuer 1914
Tjepoe - Scholze 1933
Balikpapan - Schönfeld 1913
Kisaran - Schreuder 1938
Batavia - Schuurman Volker 1914
Pladjoe - Sciarone 1940
Modjokerto - Sibinga 1930
Tandjong Karang - Simons 1926
Batavia - Sitsen 1912
Pematang Siantar - Six van Oterleek 1927
Weltevreden - Slager 1918
Batavia - Slotemaker 1927
Laras - Smoor 1939
Probolinggo - Soesman 1912
Batavia - Soumokil 1925
Tandjong Priok - van der Spek 1903
Soerabaja - Spier 1907
Soerabaja - Sprey 1927
Batavia - van Stein Callenfels 1956
Balikpapan - de Steur 1922
Singaradja - van der Steur 1912
Pladjoe - van der Stok 1915
Soerabaja - de Stoppelaar 1904
Bandoeng - Suverkropp 1929
Padang - Scheltema de Heere 1896
Soerabaja - Scholte 1912
Malang - Seeuwen 1935
Semarang - Smalt 1899
Medan - Snijder 1914
Semarang - Snijders 1940
Cheribon - Steenbergen 1926
Sambas - Stigter 1902
Batavia - Stolz 1932
Bandoeng - Struick 1909
Modjokerto - Stuij 1927
Bandoeng - Suverkropp 1928
Batavia - Schaefer 1899
Batavia - Schemering Reelfs 1924
Petoemboekan - Scheuer 1935
Ambarawa - Schippers 1902
Malang - Scholte 1926
Magetan - Schoonheyt 1903
Gloegoer - Schouten 1922
Sawah Loento - Senstius 1913
Batavia - van Silfhout 1903
Djokjakarta - Sitsen 1917
Tandjoeng Pandan - van Slooten 1931
Sitobondo - Smeets 1902
Tjimahi - Snoek 1931
Modjokerto - Soesman 1896
Tjimahi - van Son 1918
Bondowoso - Spaan ca. 1901
Semarang - Stapensea 1912
Poerworedjo - Stigter 1905
Batavia - Schlüter 1954
Semarang - Schuitemaker 1924
Kendari - Schuurmans 1926
Semarang - Seegeler 1942
Soerabaja - Siebrand 1939
Soerabaja - Simon 1932
Buitenzorg - van Slageren 1905
Sidikalang - Slagter 1919
Salatiga - van Slooten 1933
Cheribon - Smith 1940
Meester Cornelis - Supusepa 1932
Soerabaja - Sassoon 1925
Padang Brahrang - Smook 1938
Lahat - Spijker 1935
Fort de Kock - Stelma 1933
Bandoeng - Stern 1946
Batavia - Schipper 1937
Soerabaja - Schoenmakers 1937
Kotaradja - Schöne 1907
Blitar - de Sévrèn Jacquet 1939
Porworedjo - Simon 1908
Batavia - Smissaert 1936 [1]
Java - Smith 1921
Tajoe - Smith 1911
Soerabaja - Soet 1918
Soeban - Souren 1930
Semarang - Stein 1939
Malang - Sterck 1922
Batavia - van Straten 1938
Semarang - van Straten 1903
Buitenzorg - Struijs 1928
Soerakarta - Stuur 1922
Bandoeng - Swart 1917
Batavia - Sweebe 1899
Tjimahi - Syaranamual 1929
Blinjoe Banka - Symons 1923
Bandoeng - Szabó 1939
Medan - Sahuleka 1950
Blahkisch - Sampoeg 1924
Blitar - IJssel de Schepper 1921
Batavia - Schieffelers 1937
Malang - Schmacke 1950
Tjimahi - Schoondorp 1929
Sambas - Schotte 1937
Semarang - Schuit 1948
Ngawi - Seghers 1907
Tjimahi - Silooy 1942
Pangkalpinang - Sirre 1947
Grisee - Sitie 1905
Magelang - Sittrop 1930
Batoedjajar - Situmorang 1937
Manokwari - van der Sluijs 1934
Tandjong Pandan - de Smeth van Alphen 1950
Tjimahi - Smith 1917
Djember - Snel 1909
Salatiga - van Soest 1927
Bandoeng - Starke 1942
Endeh Flores - van Staveren 1913 [1]
Sanga Sanga Dalem - Steegers 1934
Sindanglaoet - Steensma 1924
Panggoengredjo - Steevensz 1923
Bandoeng - Steiginga 1923
Karanganjer - van Stralendorff 1927
Merauke - van Stralendorff 1922
Bandoeng - Sarton 1935
Badjoebang - Schultz 1937
Bandoeng - Sie 1938
Sitoebondo - Sijberden 1938
Bandoeng - Splinter 1936
Fort de Kock - Sprangers 1935
Geneng - Stegeman 1906
Semarang - Sutikno 1928
Bondowoso - Saffignani 1916
Cheribon - Sayers 1917
Batavia - Schneider 1934
Makassar - Schotborgh 1932
Batavia - Schreven 1905
Djokjakarta - Schuit 1910
Lahat - Schüller 1932
Paré - Scipio 1919
Mentok - Souisa 1950
Magelang - Schollen 1928
Tjimahi - Schreurs 1931
Soerakarta - Schroots 1926
Makassar - Siegers 1938
Soerabaja - Silberbusch 1934
Toeal - Singadji 1942
Kediri - Smit Sibinga 1925
Bandoeng - Smith 1942
Tulungagung - Smith 1924
Soerabaja - Somers 1930
Kertosono - Spiessens 1930
Soekoredjo - van der Stap 1981
Soerabaja - Stokhuyzen 1928
Batavia - van Straaten 1930
Tjimahi - van Strien 1933
Batavia - Swart 1939
Malang - Scheepens 1928
Medan - van Seters 1947
Balikpapan - Severijnse 1936
Semarang - Sihasale 1951
Buitenzorg - Silawanebessy 1949
Batavia - Soentpiet 1928
Soerabaja - Somers 1924
Semarang - Spaan 1947
Buitenzorg - Sassen 1934
Tandjung Enim - Schmit 1934
Batavia - Schuitevoerder 1928
Batavia - Sebek 1922
Meester Cornelis - Sebek 1917
Tjilatjap - Simon 1933
Ploekisan - Simon 1911
Malang - van Slobbe 1920
Bandoeng - van Slooten 1932
Tjimahi - Smith 1938
Batavia - Souhoka 1934
Samarinda - Souhoka 1949
Batavia - Souhoka 1936
Batavia - van Splunteren 1939
Batavia - Staverman 1941
Berastagi - Steensma 1930
Padang Pandjang - Stein 1939
Malang - Stoffer 1939
Bandoeng - Strüwer 1940
Tuban - van Suchtelen van de Haare 1940
Tegal - Swaan 1929
Tegal - Sarwie 1916
Malang - Schmacks 1930
Bandoeng - Schouten 1933
Tjimahi - Siti Komara 1930
Klaten - Smit 1938
Bandoeng - Speldekamp 1936
Tjepoe - Stroband 1929
Batavia - Struijck 1930
Soerabaja - Samkalden 1939
Batavia - Sonnenberg 1953
Medan - Saeijs 1927
Buitenzorg - Schutz 1927
Menado - van Sluys 1924
Talang Akar - Soesman 1940
Poelau Tello - Steinhart 1930
Batavia - Stoffel 1954
Poerwaredjo - van Santen 1932
Poerwokerto - Schilham 1931
Soerabaja - Sie 1946
Malang - Sie 1929
Soerabaja - Smeets 1919 [1]
Bandoeng - Smits 1933
Malang - Sonomo 1927 [1]
Djokjakarta - Sumiarsih 1943
Tuhaha - Supusepa 1926
Djokjakarta - Szabó 1941
Ambarawa - Saedt 1923
Probolinggo - Satinah 1914
Soerabaja - Sauselé 1950
Soerabaja - van der Scheer 1953
Semarang - Sih 1932
Semarang - Sih 1933
Tegal - Silanoe 1919
Cheribon - Smit 1940
Tjimahi - van 't Sant 1931
Batavia - Schermer 1939
Kota Raja - Siebesma 1930
Malang - Smit 1939
Solo - Smith 1908
Batavia - Soetoredjo 1977
Taroetoeng - Stelwagen 1931
Batavia - van Suchtelen van Haere 1913
Pematang Siantar - van Suchtelen van Haere 1916
Buitenzorg - Schoorl 1949
Bandoeng - Schregardus 1919
Soerabaja - Schultz 1957
Namlea - Siegers 1920
Soerabaja - Sieswerda 1937
Pangkalpinang - Sjukur 1934
Malang - Snijders 1941
Pare - Sonke 1926
Medan - Stratenus 1940 [1]
Blora - Stroband 1933
Blitar - Slors 1936
Poerwakarta - Smalbraak 1939
Soerabaja - Stahlberg 1938
Waur - Samderubun 1925
Klaten - Scholtmeyer 1938
Makassar - Schutijser 1936
Ceram - Siahaya 1923
Gombong - Siahaya 1939
Saparoea - Siahaya 1928
Meester Cornelis - Siahaya 1925
Bandoeng - Slis 1932
Magelang - Sommer 1937
Semarang - Struwe 1923
Modjokerto - de Stuers 1930
Batavia - Schmidt 1947
Batavia - Schreuder 1928
Soerabaja - Schwaanhuyser 1941
Probolinggo - Snelder 1930
Weltevreden - Spruyt 1922
Batavia - von Stein 1941
Tjepoe - Schöttelndreier 1931
Meester Cornelis - Streefkerk 1931
Medan - Sandberg 1940
Soerakarta - Simon 1929
Tomohon - van der Steur 1936
Madioen - Swaving 1942
Gombong - Scheffer 1934
Madioen - Sikken 1940
Medan - Sistermans 1952
Palembang - Sondorp 1929
Buitenzorg - Staverman 1904 [1]
Bandoeng - Schreefel 1940
Magelang - Schrier 1932
Buitenzorg - Schultze 1884 [pic]
Cheribon - Schültze 1915 [1]
Batavia - Slagter 1948
Tegal - Smit 1935
Semarang - Staas 1936
Poerworedjo - van der Steur 1920
Soerabaja - Stolz 1939
Djokjakarta - Storm van Leeuwen 1912
Bandoeng - Storm van Leeuwen 1942
Kediri - Strang 1933
Malang - Surie 1928
Buitenzorg - de Savornin Lohman 1933
Batavia - Schepers 1930
Batavia - Schregardus 1937
Bandoeng - Sittrop 1938
Semarang - van der Sluys 1931
Goerah - Smissaert 1914
Semarang - Smith 1948
Depok - Soedera 1934
Semarang - Soedibio 1948
Batavia - van Steenbergen 1935
Tandjoeng Tirto - Saegaert 1940
Padang Pandjang - Sastrowinangun 1924
Djokjakarta - Savelkoul 1932
Ambarawa - Scheffers 1917
Lingkongan - Schepers 1916
Keboemen - Schröder 1939
Soekamandi - Scott 1932
Tjimahi - Snikkers 1941
Balikpapan - Spenrath 1949
Semarang - van Staveren 1923
Batavia - van Santen 1942
Batavia - Scheffer 1927
Batavia - Scheltens 1938
Singaradja - Schoe 1930
Batavia - Schrader 1927
Batavia - Sibbald 1947
Batavia - Sijbers 1926
Batavia - Silanoe 1933
Medan - Sissingh 1954
Batavia - Slováček 1943
Medan - Steen 1919
Batavia - von Stein 1920
Batavia - Stenfert 1934
Batavia - Stephanus 1933
Batavia - Stroink 1936
Batavia - Stuy 1921
Batavia - van Suchtelen 1902
Soerabaja - van Schalkwijk 1926
Meester Cornelis - Schultz 1949
Batavia - Sonneveldt 1925
Medan - Spieseke 1934
Batavia - van der Steenstraten 1924
Batavia - Swarts 1923
Djokjakarta - Sastrohardjo 1951
Cheribon - Scheffer 1940
Tjepoe - Schepers 1928
Tomohon - de Sitter 1947
Soerabaja - Smith 1962
Djatiroto - Sprenger 1931
Karanganjar - Sterling 1936
Batavia - Schüller 1939
Batavia - Sikkes 1932
Semarang - Slaaf 1936
Semarang - Stehmann 1938
Bandoeng - Swartjes 1925
Batavia - Salomonson 1925
Soerabaja - van Santwijk 1923
Semarang - Schouten 1934
Bandoeng - Smit 1931
Bandoeng - Smith 1956
Pematang Siantar - Sonke 1929
Malang - Stalpers 1916
Fort de Kock - Stelma 1931
Aboru - Saya 1921
Kalidjati - Saya 1949
Poeroektjakoe - Saya 1932
Fort de Kock - Scheen 1933
Semarang - Scipio 1929
Rembang - Severijns 1934 [hz]
Batavia - Smits 1930
Temanggoeng - Stolte 1915
Batavia - van 't Sant 1923 [1]
Soerabaja - Sarucco 1931
Wonosobo - Schröder 1919
Sawah Loento - Sieburgh 1928
Pematang Siantar - Siewertsz van Reesema 1917
Bandoeng - Sixma van Heemstra 1925
Petoemboekan - Smits 1924 [1]
Semarang - Spiekerman van Weezelenburg 1912
Soebang - Spiekerman van Weezelenburg 1950
Bandoeng - Spiekerman van Weezelenburg 1947
Soerakarta - Stadler 1931
Bandoeng - Steenhouwer 1936
Modjokerto - Stol 1923
Bandoeng - Stout 1932
Medan - de Stürler 1917
Soerabaja - Sassoon Kahabza 1926
Bandoeng - Schoemaker 1913
Batavia - Schoonheyt 1938
Bandoeng - Schrader 1933
Batavia - Siegers 1916
Buitenzorg - Slot 1933
Kediri - Suermondt 1920
Medan - van der Swan 1923
Brastagi - Saeys 1937
Soerabaja - van Santen 1920
Pangkalpinang - Sauerbier 1922
Buitenzorg - Schenk 1929
Fort de Kock - Schenkkan 1940
Petoemboekan - Schieke 1920
Tomohon - Schoch 1911
Soerabaja - Schuitenmaker 1934
Pati - Sie 1926
Buitenzorg - Sie 1918
Padang - van Slingerlandt 1927
Klakah - Smit 1920
Paree - Snoep 1923
Soerabaja - Solkesz 1937
Djokjakarta - Sparenberg 1920
Kalidjati - Staleman 1927
Buitenzorg - Steensma 1925
Sungailiat - Stibbe 1929
Soerabaja - Stijn 1920
Sitoebondo - Stol 1917
Batavia - Strick van Linschoten 1928
Soengeikrio - van Styrum 1923
Buitenzorg - van der Scheer 1933
Tjoeroep Waringin Tiga - Schipper 1931
Buitenzorg - Schoonenberg Kegel 1948
Soerabaja - Sinnighe Damsté 1931
Medan - Sinnighe Damsté 1931
Pematang Siantar - Six 1927
Makassar - Snoeck 1953
Bandoeng - Spiering 1927
Soerabaja - Stibbe 1922
Batavia - Stomp 1931
Fort de Kock - Suringar 1923
Soerabaja - Sutorius 1936
Pematang Siantar - Sanders 1928
Soerabaja - Sanders 1922
Balikpapan - Sandkuyl 1918
Batavia - Sandkuyl 1985
Soebang - Sauselé 1934
Ambon - Schwantje 1923
Malang - Sieburgh 1922
Madioen - Sohns 1921
Garoet - Spiering 1920
Tjimahi - Spoelstra 1936
Batavia - Spoon 1915
Poerwokerto - Statius Goemans 1937
Batavia - Steinmetz 1914
Bandoeng - Stom 1926
Djombang -Straub 1931
Balige - Scheffer 1917
Buitenzorg - Schrader 1946
Makassar - Slot 1931
Tegal - Smit 1922
Batavia - Smits 1926
Tjimahi - Snell 1922
Dampit - Soesman 1934
Medan - Sormani 1916
Martabing-Tebing Tinggi - Stiggelbout 1926
Sorogedoog - Struben 1910
Batavia - Suermondt 1935
Malang - Suringar 1916
Ampenam - Swaab 1921
Poerwakarta - Swaan 1925
Malang - van der Star 1932
Sitobondo - Savalle 1914
Batavia - Schreiner 1913
Soerabaja - Schwencke 1919
Gorontalo - Sizoo 1923
Batavia - van der Staay 1921
Kuala Simpang - Stheeman 1933
Banjuwangi - de Stoppelaar 1922
Batavia - Schreuder 1930
Bandoeng - Schreuders 1935 [Eb]
Semarang - Schmutzer 1884
Klaten - van Stralendorff 1934
Padang - van Schravendijk 1929
Krkilan - Stadt 1927
Malang - Staleman 1925
Palalangon - Sakinem 1938
Batavia - Santing 1927
Loemadjang Djatiroto - Sleebos 1927
Djokjakarta - Szász 1932 [1]
Buitenzorg - van Schravendijk 1941
Ambarawa - Schuwer 1916
Djokjakarta - Snel 1914
Batavia - van Straten 1928
Sanga-Sanga Dalam - Saeijs 1935
Medan - Scheidegger 1942
Semarang - Schenk 1929
Medan - Seeger 1925
Kudus - Satyanagara 1946
Soekaboemi - Sittrop 1923
Soerabaja - Spier van Zwicht 1926
Batavia - van der Steenstraten 1925
Pangkal Pinang - Smith 1921
Batavia - Smith 1922
Soekaboemi - Smith 1926
Soerabaja - Smith 1960
Bandoeng - Schwab 1940
Soerabaja - Schaap 1931
Semarang - Schneider 1930
Probolinggo - Sigmund 1914
Bandoeng - Sloot 1935
Bandoeng - Sluis 1937
Jogjakarta - Sparenberg 1922
Batavia - Sparenberg 1952
Buitenzorg - Spier 1920
Bandoeng - Spiering 1917
Batavia - Spiering 1934
Balikpapan - Spoel 1927
Mowewe - Storm 1923
Soerabaja - Smelt 1919
Djatiroto - Schuijtvlot 1927
Soerabaja - Schaap 1934
Pengalengan - Schattenkerk 1927
Semarang - Soffner 1929
Gombong - Sopacua 1926
Soerabaja - Sopacua 1925
Djombang - Stam 1931
Batavia - Steevensz 1917
Cheribon - Sitsen 1912
Tapa Toean - Slagmolen 1934
Batavia - Slagter 1916
Sawaloentoh - Snijders 1924
Batavia - Snijders 1920 [1]
Ambarawa - Soetbrood Piccardt 1905
Fort de Cock - Spits 1917
Magelang - Sportel 1928
Lho-nga - Stammeshaus 1924
Batavia - van Santen 1937
Pangururan - Scheurkogel 1953
Batavia - Schippers 1930
Bandoeng - Schulte 1940
Bangil - Simon 1922
Soerabaja - Simonsz 1931
Ujung Pandang - Sinaij 1932
Medan - Spangenberg 1921
Kotaradja - Stapel 1907
Bandoeng - Stapels 1942
Pasoeroean - Steenbeek 1930
Djokjakarta - Stoelman Leysner 1943
Balimbingan - Streefland 1928
Probolinggo - Stuij 1929
Soerabaja - van Schieveen 1930
Malang - Schoonhoven 1932
Sumpal - Smiet 1931
Malang - Smit 1933
Semarang - Soutendam 1923
Djokjakarta - Spoelstra 1933
Martabing - Stiggelbout 1930
Batavia - Salm 1922.jpg
Batavia - Schneider 1932.jpg
Dago Sangir - Smit 1924.jpg
Larantoeka - Sijbesma 1937.jpg
Medan - Schoorel 1912.jpg
Semarang - Sillevis Smitt 1929.jpg
Soekaboemi - Sijnja 1924.jpg
Soerabaja - Schor 1916.jpg
Tandjong Poera - van Santen 1915.jpg
Tjepoe - Sperling 1929.jpg
Tjimahi - Smit 1927.jpg
Madioen - Singelenberg 1937.jpg
Poerwokerto - Sanders 1934.jpg
Sibolangit - Smalbraak 1941 [1].jpg
Bandoeng - Sorgdrager 1923.jpg
Bandoeng - Schaeffer 1936.jpg
Meester Cornelis - Schey 1918.jpg
Batavia - Soesman 1940.jpg
Medan - Sickens de Wal 1924.jpg
Bandjei - Starink 1920.jpg
Batavia - de Seriére 1938.jpg
Batavia - Schmutzer 1921.jpg
Djokjakarta - Stikker 1931.jpg
Djokjakarta - Schouten 1932.jpg
Soerabaja - Sluijter 1931.jpg
Bandoeng - Schoenzetter 1921.jpg
Raba - de Scheemaker 1925.jpg
Soerabaja - van der Sande Lacoste 1931.jpg
Soerabaja - Schreuder 1937.jpg
Malang - Schuurmans 1928.jpg
Kaliwoengoe - Khing Hwie So 1933.jpg
Djokjakarta - Stern 1928.jpg
Soerabaja - Stijn 1919.jpg
Cheribon - Salm 1931.jpg
Bandoeng - Soetens 1921.jpg
Buitenzorg - de Savornin Lohman 1928.jpg
Semarang - Schilling 1926.jpg
Batavia - Sänger 1924
Medan - Schas 1926.jpg
Batavia - Slors 1937
Medan - Staartjes 1929
Cheribon - Servaas 1925
Soerabaja - van den Steenhoven 1921
Semarang - Soeters 1926
Batavia - Stoltenborgh 1921
Djokjakarta - Sesink Clee 1926
Batavia - Spronk 1923
Djombang - Stucky 1895 [Wd]
Ambarawa - Sangster 1925
Soerabaja - Schalkwijk 1921
Batavia - Schröder 1933
Bandoeng - Sijatauw 1923
Kotaradja - Schmidt 1920
Probolinggo - Schreuder 1941
Soerabaja - Schulhof 1924
Malang - Schulz 1934
Bogor - Satoer 1955
Kota Radja - Smit 1927
Magelang - Salverda 1921
Djember - Sittrop 1954
Batavia - Schrijn 1950
Batavia - Simons 1924
Kediri - Swart 1923
Bandoeng - Schenk 1931
Batavia - de Schrijver 1932
Semarang - Schuit 1932
Semarang - Smit 1922
Malang - Stöcker 1936
Tjimahi - Strik 1928
Batavia - Sanggelorang 1973
Batavia - Stokvis 1947
Tjimahi - Salomon 1933
Batavia - van Santen 1926
Batavia - Schot 1930
Soerabaja - Schouten 1922
Soerabaja - Schweizer 1926
Batavia - Seerden 1938
Tjimahi - Serné 1925
Soerabaja - Sluijter 1937
Weltevreden - Smit 1922
Soerabaja - Solleveld 1938
Batavia - Soute 1948
Soerabaja - Stephan 1925
Malang - Schokking 1942
Ned. Indië - van Someren 1914
Ngawi - van Someren Brand 1938
Bandoeng - van Spall 1940
Soerabaja - Saripin 1928
Buitenzorg - Schneider 1928
Batavia - Stolz 1934
Medan - Schas 1932
Padang - Sanders 1921
Bandoeng - van Staalen 1930
Semarang - Steffin 1941
Soerabaja - Soeting 1931
Medan - Sachse 1925
Kediri - Soemoatmodjo 1922
Medan - Spandaw 1917
Magelang - Schuit 1912
Batavia - Simon 1925
Tjimahi - Smolenaars 1915
Tjibadak - Soute 1922
Weltevreden - Spaan 1915
Tegal - van Spanje 1925
Medan - van Styrum 1921
Semarang - Smilde 1927
Buitenzorg - Scheltema 1931
Bandoeng - Schermerhorn 1925
Bandoeng - Scholtz 1939
Soerabaja - Siemons 1935
Bandoeng - van der Snoek 1933
Magelang - Spangenberg 1940
Soerabaja - Stelter 1941
Djokjakarta - Salden 1926
Sibolga - Schenk 1921
Soekaboemi - Schrijnen 1936
Kediri - Schuurman 1924
Medan - Soejoko 1946
Tebing Tinggi - Soetmulder 1931
Makassar - Sonnenberg 1928
Kotaradja - Sopacua 1933
Sorong - Sopacua 1951
Djokjakarta - Spits 1928
Ambon - Sahelessy 1924
Batavia - Salzmann 1914
Bandoeng - Samson 1928
Depok - Samuel 1904
Blora - Samuels 1904
Garoet - Sarjodihardjo 1912
Bandoeng - Schiferli 1933
Makassar - Siegers 1935
Bandoeng - Sijnja 1943
Soerabaja - Sluijter 1929
Bandoeng - Steneker 1922
Tjimahi - Stenger 1932
Pladjoe - Stoel 1950
Medan - Stofkoper 1935
Batavia - van Saarloos 1922
Buitenzorg - van Santwijk 1926
Baoe Baoe - Schara 1917
Modjokerto - Schardijn 1900
Tandjong Balei - Scheerder 1926
Batavia - Schilder 1932
Soengei Gerong - Schipper 1931
Soebang - Schippers 1936
Soerabaja - Schreuder 1928
Palembang - Schwarz 1941
Padang - Smit 1932
Soerakarta - Spoon 1915 [1]
Malang - Stam 1942
Bandoeng - Stumpf 1919
Bandoeng - van Teeffelen 1935
Batavia - Teunissen 1942 [2]
Malang - de Thouars 1934
Salatiga - Timmermans 1933
Singkawang - Talapessy 1940
Klaten - Tampinongkol 1935
Klaten - Tampinongkol 1923
Numfur - Tanamal 1929
Soerabaja - Tawaris 1950
Balikpapan - Tebbenhoff 1940
Batavia - Tieleman 1950
Akoon - Tahaparij 1930
Salatiga - Tan 1929
Sulawesi - van Tienen 1955
Sangir - Toeange 1926
Kotaradja - Tuyt 1930
Rengasdenklok - Tan 1925
Malang - Tan 1930
Kamurang - Tati 1897 [pic]
Tjepoe - Tan 1938
Paloe - Tesch 1934
Inanwatan - Titiheruw 1931
Semarang - Tee 1941
Lawang - Tegge 1917
Menado - Teters 1948
Padang Pandjang - van Thiel 1934
Bandoeng - Tiber 1951
Soerabaja - Tichelman 1936
Madioen - Tinkelenberg 1922
Bandoeng - Toppen 1955
Magelang - Tuasela 1923
Bandoeng - Trouwborst 1940
Semarang - van Teeseling 1927
Buitenzorg - Tankink 1938
Madioen - Tichelman 1929
Malangbong - van der Touw 1925
Tjisaät - Tan 1925
Petoemboekan - Tempelman 1919
Medan - Terpstra 1935
Paree - Tersteeg 1931
Batavia - Tio 1919
Soerabaja - Tjia 1940
Batavia - Teunissen 1942 [1]
Fak Fak -Thie 1933
Tjimahi - van Tongeren 1903

Batavia - Thielsch 1945
Sungei Gerong - Thooft 1952
Semarang - Tromp 1952

Malang - Tio 1930
Batavia - Tomassen 1933
Bandoeng - Tan 1934
Pasoeroean - Tan 1927
Djokjakarta - Titalepta 1939
Bandoeng - Thörig 1933
Semarang - Tan 1936
Semarang - Tee 1934
Pangkalan Brandan - Timmer 1926
Manokwari - Tuuk 1938
Pematang Siantar - Tichelman 1935
Batavia - Taen 1932
Soerabaja - Takkebos 1927
Kediri - Tersteeg 1933
Garoet - Timmermans 1904
Bandoeng - Trip 1942
Malang - Tjia 1942
Soerabaja - Tonnon 1923
Malang - Tideman 1940
Sitoebondo - Timmers Verhoeven 1919
Semarang - Tjeenk Willink 1924
Batavia - Tjeenk Willink 1920
Bandoeng - Tydeman 1926
Semarang - Telussa 1925
Pontianak - Tamaila 1924
Ambon - Telussa 1948
Pekalon - Tinkelenberg 1926
Malang - Tideman 1942
Magelang - Titalepta 1945
Bandoeng - Tjia 1925
Batu - Tan 1919
Malang - Toers Bijns 1941
Bandoeng - Tyahatu 1927
Pekalongan - The 1923.jpg
Tahuna - Tjan 1933.jpg
Tjimahi - Tielman 1939.jpg
Soerabaja - Tuijn 1934.jpg
Semarang - Tholen 1928.jpg
Batavia - Tan 1926.jpg
Semarang - Tan 1929.jpg
Bandoeng - Tulleken van Rijswijk 1923.jpg
Padang Boelan - Tydeman 1930.jpg
Padangan - Tan 1918.jpg
Buitenzorg - Tulner 1929.jpg
Malang - Tan 1925.jpg
Ambon - The 1927.jpg
Salatiga - Tan 1913
Makassar - van Tongeren 1949 [1]
Batavia - Taen 1927
Batavia - Taen 1924
Batavia - Twiss 1919
Batavia - Thio 1930
Pekalongan - Thio 1938
Merauke - Tjia 1915
Tegal - Tomey 1923
Soekaboemi - Tjoa 1928
Kota Radja - Trebels 1930
Makassar - Tissing 1907 [Wd]
Padang - van der Torren 1916 [Wd]
Seroei - Tan 1937
Kotaradja - Terwee 1935
Medan - Thissen 1923
Tandjong Balei - Teves 1916
Muara Aman - Trofimoff 1930
Makassar - Tummers 1949
Tjimahi - van Tubergen Lotgering 1947
Manado - Tammes 1931
Soerabaja - Tellegen 1920
Soerabaja - Tomasouw 1937
Bindjei - Tempelman 1931
Tegal - Tielman 1931
Balikpapan - Timmerman 1930
Soekoredjo - Tan 1933
Makassar - Tan 1946
Klaten - Terwogt 1908
Tjimahi - Teuben 1920
Weltevreden - Teuben
Soerabaja - The 1903
Lombok - Theuvenet 1948
Batavia - Tichler 1922
Bandoeng - Tan 1944
Wedi Klaten - Terwogt 1910
Bandjermasin - Tetelepta 1948
Probolinggo - Thal Larsen 1898
Batavia - Thijssen 1925
Soerabaja - Thomas 1947 [1]
Batavia - Thomassen 1917
Medan - Thuring 1920
Batavia - Tideman 1921
Medan - Tijmstra 1914
Batavia - van Tijn 1938
Semarang - Tjoa 1920
Lawang - Tobias 1916
Medan - Trooster 1929
Batavia - Tummers 1903
Pladjoe - Tuyl Schuitemaker 1924
Semarang - Tijm 1909
Pasoeroean - Tönjes 1911
Batavia - Tuininga 1940
Cianjur - Tatan 1939
Depok - Tholense 1922
Tegal - Turpijn 1935
Malang - Tick 1931
Batavia - Tan 1938
Pladjoe - Thomeer 1931
Pontianak - Teterissa 1940
Tjibadak - The 1924
Tandjung Karang - Tönjes 1951
Bandoeng - Tan 1932
Padangan - Tan 1930
Tangerang - Tan 1920
Soerabaja - Teitler 1918
Keboemen - Teijn 1933
Biak - Tetelepta 1950
Ambon - Tetelepta 1931
Djokjakarta - van Thiel 1942
Ambarawa - Thio 1944
Koepang - Treffers 1936
Bandoeng - Tergau 1950
Pematang Siantar - Teitsma 1931
Soerabaja - Tollenaar 1935
Soerabaja - Tjia 1940 [Eb]
Djati - Tönjes 1907 [Eb]
Buitenzorg - Tan 1916
Djokjakarta - The 1927
Bandoeng - Thio 1927
Malang - Tjan 1931
Cirebon - Tjin 1923
Tegal - Tummers 1916
Pladjoe - Thiadens 1938
Wametkapa - Thommey 1947
Benkoelen - Tjan 1922
Batavia - Tofohr 1943
Batavia - Triezenberg 1950
Batavia - Tours 1913
Tjepoe - Tellegen 1915
Buitenzorg - Tengbergen 1950
Batavia - Tielens 1917
Bandoeng - de Tyssonsk 1934
Salatiga - Taat 1942
Kediri - Tan 1922
Semarang - Tan 1927
Tjirebon - Tan 1933
Kudus - Tan 1922
Soerabaja - Teng 1936
Batavia - Thijs 1938
Medan - Thissen 1920
Soerabaja - Tideman 1917
Ambarawa - Tissot van Patot 1916
Meester Cornelis - Tjeenk Willink 1919
Meulaboh - Traas 1925
Tarakan - Trouwborst 1928
Tarakan - Titus 1939
Batavia - van Tuil 1932
Batavia - Talma 1927
Medan - Thuring 1924
Batavia - Tigler de Lange 1939
Batavia - Tombroek 1948
Batavia - Tanahatoe 1921
Batavia - The 1926
Poerworedjo - Thorborg 1930
Sidoardjo - Tan 1927
Soerakarta - Thieme 1934
Soerabaja - Thomassen 1915 [1]
Djember - Tijken 1938
Manado - Tammes 1939
Bandoeng - Torjuul 1933
Soengei Gerong - Thoenes 1930
Ambon - Tehubijuluw 1926
Batavia - Tellegen 1928
Tjimahi - Teunis 1942
Djokjakarta - Texeira 1938
Soerabaja - Tjoa 1920
Bandoeng - Tromp 1931
Koetaradja - Terwee 1933
Tandjungpandan - Tjhang 1928
Batavia - Tjioe 1926
Batavia - von Takáts 1930
Soerabaja - Thomson 1932
Batavia - Tjiong 1932
Bandoeng - Torjuul 1929
Bandoeng - Torjuul 1941
Cheribon - van Twisk 1907
Bandoeng - Teunissen 1940
Cheribon - Teerink 1920
Batavia - Thio 1955
Soekaboemi - Thung 1911
Palembang - Tideman 1913
Pladjoe - Timp 1940
Kediri - van Tongerloo 1921
Cheribon - van der Touw 1925
Fort de Kock - van Tricht 1910
Ternate - Tan 1899
Semarang - Tan 1900
Batoer - The 1908
Medan - Thuring 1928
Batavia - Tieleman 1947
Keboemen - Tjiam 1908
Sungai Selan - Tjoeng 1907
Soerabaja - Tomasoa 1938
Djokjakarta - Touw 1931
Tebing Tinggi - Toxopeüs 1918
Bandoeng - Tromp 1935
Malang - Tuijnman 1942
Buitenzorg - van der Tuin 1953
Singaradja - Udo de Haes 1900
Batavia - Uhlenbeck 1900
Medan - Uhlenbroek 1928
Amoerang - Ulfers 1894
Kediri - Urich 1922
Batavia - Uhlenbeck 1931
Makassar - Unger 1937
Makassar - Unger 1937
Makassar - Uhlenbeck 1938
Batavia - Uhlenbeck 1934
Medan - Umboh 1947
Batavia - Ukkerman 1924
Tandjoeng Pandan - Unger 1934
Soerabaja - Ukkerman 1912
Malang - Ulfers 1929
Batavia - Ubels 1929
Weltevreden - Ukkerman 1916
Batavia -Ukkerman 1913.jpg
Djember - van Unen 1938.jpg
Batavia - Utrecht 1940
Petumbukan - Vergeer 1923 (2)
Slawi - de Vletter 1916
Atjeh - Vogelzang 1934
Tapa Toean - van Vreeswijk 1929
Djokjakarta - de Vries 1922
Paree - de Vries 1922
Bandoeng - Verloop 1930.jpg
Manado - Valkenburg 1924.jpg
Medan - in 't Veld 1916.jpg
Meester Cornelis - de Vries 1925.jpg
Padang Pandjang - Veenendaal 1923.jpg
Pematang Siantar - Volbeda 1930.jpg
Bandoeng - Valkenet 1934.jpg
Petoemboekan - Vergeer 1923.jpg
Pladjoe - de Vos 1933.jpg
Salatiga - Visscher 1921.jpg
Batavia - van Velthuijsen 1936.jpg
Batavia - Voorbeijtel Cannenburg 1919.jpg
Tindjowan - Voorhagen 1931.jpg
Soekaboemi - Venema 1924.jpg
Batavia - Visser 1920.jpg
Batavia - Vreede 1924.jpg
Batavia - de Vries 1939 [1].jpg
Soerabaja - Varkevisser 1942.jpg
Kedin - van der Veer 1928
Malang - Vis 1940
Djokjakarta - Visser 1925
Bandoeng - Vierling 1927
Pangkalan Brandan - Verhaak 1922
Bandoeng - Verkerk 1940
Magelang - Vuijk 1932
Makassar - Vuisting 1949
Bandoeng - Vink 1932
Padang Brahrang - de Veer 1923
Tandjong Karang - de Vogel 1888 [Wd]
Batavia - de Vogel 1921 [Wd]
Probolinggo - de Vries 1933
Batavia - de Vries 1940 [1]
Langsa - Verduyn 1938
Bandoeng - de Vries 1915 [Wd]
Djambi - van der Vinne 1924
Tebingtinggi - Voets 1929
Batavia - Vis 1937
Pangkalan Brandan - van Vliet 1933
Soerabaja - Voets 1922
Soerakarta - Vermeulen 1923
Bandjermasin - Vroom 1919
Paree - Verhagen 1929
Menado - Verhoef 1935
Cheribon - Venema 1923
Semarang - van Vliet 1931
Batavia - Verdooren 1942
Malang - Versteegh 1921
Tandjong Pinang - Vanier 1927
Batavia - Vermeule 1939
Kediri - Versteegh 1938
Soerabaja - Visscher 1933
Makassar - Visser 1939
Sawah Loento - Vis 1932
Palembang - de Voogd 1928
Semarang - Vunderink 1938
Dobo - Vandeberg 1930
Makassar - van der Veen 1930
Bandoeng - van der Veen 1915
Batavia - Vogel 1937
Magelang - Vonk 1901
Djokjakarta - Verstraaten 1921 [1]
Klaten - Verveen 1930
Soerakarta - Vonk 1929
Modjokerto - Vreede 1930
Lawang - Vreeswijk 1937
Batavia - Veenstra 1931
Semarang - de Vries 1935
Medan - Vrins 1933
Batavia - Verspoor 1922
Pladjoe - Volkers 1928
Koepang - te Velde 1935
Madioen - de Vries 1942
Semarang - Vergroesen 1930
Makassar - Verheijen 1927
Bandoeng - Versloot 1932
Tjandi - de Villeneuve 1921
Batavia - de Vries 1940
Baligé - te Velde 1931
Bandoeng - van der Vlies 1929
Bandjermasin - de Vries 1919
Makassar - van den Vrijhoef 1866
Medan - van Veen 1940
Medan - Vos 1917
Medan - Valkenburg 1925
Tjirebon - Verstraaten 1924
Batavia - de Vos 1934
Padang - de Vaynes van Brakell Buijs 1911
Soerabaja - Veelbehr 1916
Malang - Vermeulen 1928
Soerabaja - Vernède 1914
Bandoeng - Verschuur 1919
Magelang - Visser 1920
Membang Moeda - Visser 1936
Bandoeng - Vitringa 1921
Salatiga - de Vlieger 1923
Bandoeng - Vogelesang 1925
Bandoeng - de Voogt 1916
Tandjoeng Penang - Vanier 1926
Magelang - van der Vecht 1911
Djokjakarta - Veldstra 1927
Tebingtinggi - Verduijn Lunel 1914
Djokjakarta - Verduyn Lunel 1924
Banjarmasin - Vergouwen 1917
Batavia - Vermeij 1917
Soerabaja - Vermeulen 1918
Amboina - Viëtor 1924
Pontianak - Vixseboxse 1917
Balimbingan - van Vliet 1936
Magelang - van Vliet 1928
Klaten - Vonck 1928
Tebing Tinggi 1937 - Voorhoeve 1937
Semarang - Vosmaer 19..
Djokjakarta - de Vries 1923
Batavia - van Vrijenhoeven 1901
Malang - Vrolijk 1913
Tahuna - Valderpoort 1921
Batavia - ten Veen 1923
Tjerebon - van der Veen 1925
Pematang Siantar - de Veer 1928
Batavia - Velthuijsen 1924
Soerakarta - Vierhout 1914
Batavia - van Vloten 1928
Padang - van Vloten 1923
Soerabaja - Vogelzang 1928
Batavia - de Vos 1939
Padang - Voskuil 19..
Meulaboh - van der Valk 1919
Batavia - Verheij 1930
Tanah Radja - Voorthuizen 1920
Batavia - Vergroesen 1930
Tandjong Pandan - Verheul 1928
Blora - Vermande 1920 [1]
Batavia - Vorenkamp 1927
Batavia - Vos de Wael 1929
Bindjei - Verwey 1937
Batavia - Vreede 1926
Bandoeng - Varenhorst 1934
Lawang - Verhoeff 1925
Batavia - Verwoert 1947
Medan - Vierstraete 1947
Pati - Veldstra 1935
Ternate - Verhoeven 1930
Bandoeng - Vermeulen 1932
Batavia - Verwoert 1943
Batavia - de Visser 1932
Batavia - de Vries 1937
Medan - de Vrijer 1935
Pare - van der Vuurst de Vries 1937
Makassar - Visscher 1936
Paloe - Vorstman 1933
Bandoeng - Vastenhouw 1929
Laras - van Veen 1931
Malang - Verhoeff 1939
Bandoeng - van der Vlist 1942
Bandoeng - Vorster 1933
Bandoeng - van Vugt 1950
Weltevreden - Vaandrager 1916
Medan - van der Veen 1939
Bandoeng - Vodegel 1940
Soerabaja - Vogel 1927
Batavia - Vosman 1928
Batavia - de Vries 1928
Batavia - de Vries 1935
Medan - de Vries 1949
Soerabaja - van Vlaardingen 1924
Djokjakarta - de Vries 1938
Soerabaja - de Vries 1927
Tjimahi - Vermaat 1934
Tjimahi - de Vey Mestdagh 1948
Tjimahi - Voskamp 1939
Semarang - Vosslamber 1933
Batavia - Vaillant 1933
Buitenzorg - Veenendaal 1935
Batavia - Vegter 1926
Menado - Veldhuis 1942
Kisaran - in 't Velt 1941
Tarutung -Velthuijsen 1935
Pankalan Brandan - Verzijlbergen 1926
Bindjei - Visser 1941
Purbalingga - van Vliet 1952
Semarang - de Vries 1932
Klaten - de Vroom 1925
Tegal - Vuijk 1931
Tapanuli - Vonk 1930
Tebing Tinggi - van der Veer 1953
Bandoeng - Verschuren 1940
Batavia - Vredenbregt 1957
Batavia - Verhoef 1938
Batavia - Vodegel 1935
Pangkalan Susu - Vogt 1931
Batavia - Vroon 1934
Soerabaja - Velds 1914
Batavia - Vogel 1951
Buitenzorg - de Vries 1937
Bandoeng - Vrieze 1937
Soerabaja - Veenhuizen 1933
Soerakarta - ter Voorde 1924
Batavia - van Veen 1924
Bandoeng - van Veen 1938
Medan - Vogel 1928
Tegal - Veenstra 1937
Padang - in 't Veld 1909
Soerabaja - van de Ven 1924
Bandoeng - Verheesen 1932
Solo - Visser 1931
Semarang - Voogd 1931 
Djatiroto - van der Vuurst de Vries 1934
Soerabaja - van Velzen 1950
Semarang - de Vendt 1950
Soerabaja - Visser 1932
Laboehan Roekoe - van Vollenhoven 1935
Batavia - de Vreede 1936
Batavia - de Vries 1929
Tjepoe - Vincentie 1920
Palembang - Vlierboom 1928
Tjimahi - de Vries 1936
Sampit - van der Veer 1952
Tjimahi - Verbraak 1922
Malang - Verkuyl 1927
Soerabaja - Vernooy 1950
Tebing Tinggi - Verver 1955
Pangkalan Brandan - de Vries 1924
Bandoeng - de Vries 1953
Malang - Vosmaer 1929
Bandoeng - Versteegh 1930
Batavia - Vogel 1938
Batavia - Vegt 1929
Buitenzorg - Velberg 1934
Batavia - Varenkamp 1942
Tjimahi - Verhaaf 1921
Batavia - de Visser 1929
Soerabaja - Vonk 1940
Medan - de Vries 1933 [1]
Soerabaja - Vrijvogel 1932
Semarang - Vaessens 1927
Medan - Verheijen 1936
Poerwokerto - Verkuyl 1942
Soerabaja - Versnel 1931
Slawi - Vijsma 1931
Medan - de Vries 1933 [2]
Magelang - Vrind 1932
Soerabaja - Vegtel 1930
Padang - Veldhorst 1933
Kramat - Verhagen 1930
Bandoeng - Vermeulen 1948
Bandoeng - van Vliet 1932
Soerabaja - de Vries 1926 [1]
Djember - de Vulder van Noorden 1899
Soerabaja - van Vechgel 1932
Bandoeng - Verhoeven 1948
Djokjakarta - Vermaes 1938
Padang - in 't Veld 1909
Buitenzorg - van de Velde 1939
Garoet - Verweij 1948
Buitenzorg - Villanueva 1938
Soerabaja - van Vreeswijk 1935
Lho Soekon - Varkevisser 1938
Padang - Verbeek 1907
Soerabaja - Verhagen 1927
Bandoeng - de Vries 1918
Bandoeng - Vaasen 1949
Fort de Kock - de Vaynes van Brakell Buys 1907
Poerworedjo - de Vaynes van Brakell Buys 1925
Makassar - Veerman 1927
Batavia - van Velzen 1949
Semarang - Verveer 1930
Tjimahi - Vis 1923
Krikilan - Voss 1930
Medan - Vredevoogd 1929
Soerabaja - de Vries 1954
Medan - Verhoeve 1949
Buitenzorg - Verwayen 1939
Malang - van Vloten 1898
Batavia - Vogelpoel 1914
Malang - Vos de Wael 1899
Semarang - Voûte 1928
Segaran - de Vries 1901
Loboek Pakkam - van der Valk 1901
Soerabaja - van der Velde 1920
Batavia - Verspyck Mijnssen 1917
Singosari - Versteegh 1919
Tandjong Priok - van Vliet 1922
Batavia - Volz 1910
Cheribon - de Vos 1911
Buitenzorg - de Vries 1925
Buitenzorg - Vrijburg 1905
Telok Betong - Vrind 1909
Batavia - Vroom 1918
Tjimahi - van 't Veld 1919
Bandjermasin - Vergouwen 1915
Semarang - Verhagen 1910
Soerabaja - Verhagen 1911
Poerwokerto - Verhoef 1929
Batavia - Visscher 1896
Sringin - Vorstman 1907
Soekaboemi - Vorstman 1904
Pontianak - de Vries 1909
Buitenzorg - Vrolijk 1917
Soebang - van Veen 1938
Garoet - Veen 1917
Poerworedjo - Veenstra 1909
Klaten - in 't Velt 1915
Bindjei - Verbeek 1933
Cheribon - de Vilder 1913
Djokjakarta - Vincent 1935
Soerabaja - Vinke 1909
Keboemen - Visscher 1932
Tjimahi - ter Voert 1937
Soerabaja - Volkert 1929
Madioen - Voorink 1920
Soerabaja - de Vos 1914
Batavia - de Vries 1930
Soerabaja - de Vries 1914
Bandoeng - van der Valk 1937
Bandoeng - Veen 1924
Tjimahi - Vercammen 1932
Koetaradja - Vermeulen 1927
Semarang - Vermeulen 1900
Tandjong Pandan - Verwoord 1940
Pengalengan - Vink 1942
Djokjakarta - Visser 1922
Banka - Vogelaar 1931
Tjimahi - Vogelesang 1932
Modjokerto - Voncken 1915
Batavia - Vorst 1942
Pekalongan - Vossenaar 1928
Madioen - Voûte 1901
Semarang - Voûte 1907
Buitenzorg - Vrijburg 1903
Buitenzorg - Waars 1918
Soerabaja - Wackwitz 1921
Telok Betong - van der Waerden 1913
Batavia - Wagenar 1914
Ambarawa - van Wagensveld 1907
Batavia - van der Wal 1910
Banjoewangi - van Walsem 1919
Batavia - Wattez 1930
Djokjakarta - Wechgelaar 1936
Sibolga - Weidner 1925
Djember - Weiffenbach 1916
Brebes - Welter 1906
Bandoeng - Westerhof 1941
Batavia - van de Wetering 1915
Semarang - Weyerman 1908
Tjimahi - de Wijs 1950
Tjepoe - de Wilde 1928
Tjiandjoer - Winkler 1918
Soerabaja - van Woelderen 1915
Bandoeng - de Wolff 1919
Djokjakarta - van der Wyck 1903
Batavia - Waldman 1929
Batavia - van den Wall Bake 1932
Semarang - Walter 1923
Batavia - Wamsteker 1933
Probolinggo - Wassing 1922
Amboina - van Weel 1910
Tjilatjap - van der Willigen 1920
Soerabaja - Wiltholt 1913
Kotaradja - de Wit 1911
Madioen - Woittiez 1920
Soembawa Besar - van der Wolk 1940
Soerabaja - van der Woude 1951
Semarang - Wout 1905
Tandjong Pandan - Wagener 1918
Amboina - van Weerden 1924
Padang - Welborn 1891
Pasoeroean - van Wely 1897
Cheribon - Westbroek 1933
Soerabaja - Weurman 1914
Malang - van Wiechen 1915
Soerabaja - Wijting 1918
Djokjakarta - Wilkens 1936
Semarang - Willemsen 1939
Makassar - Wilson 1931
Soerabaja - Witholt 1913
Soerabaja - van den Wall Bake 1906
Soerabaja - van Waning 1912
Pasoeroean - van Wely 1906
Tjimahi - Wempe 1909
Muntok - Wessel 1921
Muntok - Wessel 1924
Bandoeng - Westbroek 1929
Semarang - Westra 1919
Soerabaja - Wijdenes Spaans 1897
Soerabaja - Wijers 1918
Probolinggo - Witte 1916
Banjermassin - van Woerden 1916
Bandoeng - Wolff 1914
Madioen - Woltering 1932
Batavia - Woutman 1915
Pankalan Brandan - van de Wall 1905
Atjeh - Wattimena 1928
Soekaboemi - Wawo Roentoe 1930
Makassar - Weber 1907
Semarang - Westermann 1941
Batavia - Wiegant 1919
Muntok - van der Wijngaart 1938
Kediri - Wijt 1898
Magelang - Wijting 1925
Soekaboemi - Wiltens 1890
Batavia - Wurfbain 1934
Menado - van Wageningen 1929
Ambarawa - Westhoff 1934
Malang - de Wilde 1937
Soerabaja - Willinge 1929
Bandoeng - Wolff Schoemaker 1934
Batavia - Wolff Schoemaker 1912
Solo - Wolff 1925
Semarang - Wardenaar 1940
Soerabaja - van Waveren 1929
Pematang Siantar - van Weering 1939
Sorong - Wenzel 1952
Padang - van der Wal 1938
Medan - van Weel 1930
Jombang - Widjaja 1941
Paja Bakon - de Wit 1939
Medan - de Waard 1927
Buitenzorg - van Waeterschoodt 1922
Soerakarta - Wafelbakker 1934
Paree - van Wettum 1928
Bandoeng - Wiechers 1940
Pladjoe - Vermeulen 1922
Semarang - Voeten 1936
Tomohon - de Vries 1933
Garoet - Vaanhold 1940
Semarang - Valckenier de Greeve 1932
Koedoes - Voogd 1906
Soerabaja - de Vroede 1922
Bandoeng - Wedding 1954
Semarang - Werner 1931
Tegal - Wiggers 1940
Buitenzorg - Wijers 1936
Gombang - van der Wijst 1909
Batavia - Wink 1957
Batavia - Witte 1938
Makassar - Woudstra 1933
Magelang - de Waard 1929
Semarang - Wals 1926
Bandoeng - van de Werff 1942
Djokjakarta - Will 1942
Tjepoe - Willemse 1935
Tandjong Pinang - Willijns 1930
Bandoeng - de Wit 1941 (1)
Bandoeng - Waasdorp 1931
Batavia - van Waning 1938
Makassar - van Waveren 1941
Batavia - Weber 1938
Ambarawa - Wener 1913
Bandoeng - van der Werff 1950
Batavia - Wesselo 1920
Koedoes - Westenberg 1942
Amboina - Weverling 1932
Batavia - Wevers 1904
Padang - Wiegand 1924
Soerakarta - Wiggers 1917
Tjepoe - Willemse 1936
Semarang - Wormser 1941
Buitenzorg - van der Weide 1928
Medan - Witte 1936
Soerakarta - Weidijk 1936
Batavia - Welter 1939
Pangkalpinang - Westermann 1931
Magelang - van der Wal 1941
Makassar - van Wieringen 1932
Soerabaja - Wijers 1919
Menado - Wout 1930
Tandjoeng Pandan - Würdemann 1930
Batavia - Wieringa 1924
Batavia - Wieringa 1931
Magelang - Wiersma 1922
Batavia - van Wijngaarden 1939
Buitenzorg - Wolff von Wülfing 1927
Djember - Wüstenberg 1923
Batavia - van Walsem 1916 [1]
Bandoeng - van Waveren 1949
Soerabaja - Wermuth 1953
Batavia - Wevers 1912
Padang - Worp 1922
Blitar - Wagner 1938 [1]
Tjimahi - Weekers 1920
Batavia - Wellington 1950
Biliton - Westerman 1928
Soerabaja - Waisvisz 1918
Malang - van der Wal 1938
Blora - van der Werff 1940
Djokjakarta - Wolff 1930
Malang - van Wamel 1932
Djokjakarta - Werdmüller von Elgg 1904
Kediri - Werdmüller von Elgg 1898
Bindjei - Wegener Sleeswijk 1941
Maomere - Wetsteyn 1923
Tarakan - ten Wolde 1949
Tegal - Woudt 1927
Pangkalan Brandan - van Wachem 1931
Soerabaja - Wiemans 1916
Semarang - Witte 1949
Pematang Siantar - Wolf 1934
Klaten - Wüstlich 1922
Soerabaja - van der Waal 1942
Soerabaja - Willemsen 1941
Batavia - Wit 1934
Denpasar - Wynekes 1920
Batavia - Wakka 1937
Bandoeng - Weeda 1938
Semarang - Weiss 1926
Batavia - Wette 1936
Batavia - Wiessner 1926
Soerabaja - Weber 1929
Bandoeng - de Widt 1941
Bandoeng - Wijers 1933
Pamekasan - Wit 1929
Lima Poelceh - van Walraven 1927
Tandjong Slamat - Wegener Sleeswijk 1929
Semarang - van der Werf 1931
Meester Cornelis - de Wilde 1920
Batavia - de Wilde 1939
Paree - Witmer 1922
Madioen - van de Weg 1943
Sigli - Weiffenbach 19.. (1)
Soerabaja - Werlemann 1923
Palembang - van Westerloo 1938 (1)
Djatinegara - Wetzels 1951
Medan - van Walree 1954
Balikpapan - Wenselaar 1951
Pangkalan Brandan - Wesdorp 1935
Medan - Wiersinga 1926
Medan - de Willigen 1929
Batavia - Wilms 1930
Batavia - von Winckelmann 1928
Medan - Winsser 1921
Tjiandjur - Weise 1929
Batavia - van der Willigen Gatsonides 1921
Batavia - Wormer 1930
Bindjei - Wegener Sleeswyk 1927 [1]
Batavia - Wesseldijk 1941
Paree - van Wettum 1933
Sidoardjo - Walkate 1904 [1]
Soengei Kopas - Westenberg 1929
Paree - Wisse 1926
Soerabaja - Wolff 1923
Batavia - Wallis de Vries 1936
Batavia - Waalberg 1949
Pasoeroean - Warmoltz 1928
Tebing Tinggi - van Wely 1928
Batavia - van Wely 1917
Soekaboemi - de Wit 1932
Bandoeng - Witterland 1931
Buitenzorg - Walsen 1932
Padang - van de Wijer 1936
Padang - Waleson 1928
Bandjermasin - Werker 1920
Soerabaja - Westerling 1931
Medan - van Wijngaarden 1924
Djokjakarta - toe Water 1933
Sabang - de Waard 1924
Poerwakarta - Wassing 1928
Soerabaja - te Winkel 1922 [uit NRC 19-12-2011]
Depok - de Wolff 1943
Poerwakarta - Wassing 1927
Semarang - Werker 1916
Semarang - Westerink 1922
Meester Cornelis - Wisse 1914
Makassar - Wortel 1930
Madioen - van der Waals 1923
Soerakarta - Was 1913
Salatiga - Weiffenbach 1918
Djember - van der Werff 1933
Semarang - Westra 1921
Batavia - van Westreenen 1939
Fort de Kock - Wienecke 1910
Magelang - Wilkens 1920
Batavia - Wille 1929
Medan - Wolfson 1926
Batavia - Woudstra 1927
Tegal - Warmenhoven 1950
Weltevreden - van Weel 1914
Japara - Weijgers 1932
Medan - van Wely 1924
Soerabaja - Westerhoff 1918
Bandoeng - Westpalm van Hoorn van Burgh 1921
Batavia - Wijers 1918
Magelang - Wijnne 1925
Soerabaja - de Wit 1939
Buitenzorg - Wunderlich 1914
Soerabaja - Westerveld 1928
Batavia - van Wijngaarden 1926
Soerabaja - Wijnveldt 1915
Balikpapan - Wijzenbeek 1925
Madioen - Wind 1921
Soekaboemi - de Wit 1928
Bandoeng - Walraven 1926
Semarang - Warlich 1931
Magelang - de Weerd ca 1882
Amboina - van Welsum 1947
Magelang - van Waardenburg 1931
Tandjoeng Pandan - Würdemann 1927
Suli - Waisapy 1918
Soengei Penoeh - Wempe 1932
Batavia - Westerkamp 1936
Poso - Woensdregt 1925
Balikpapan - van Wort 1926
Madioen - Weber 1927
Soerabaja - Westerhoff 1926
Semarang - van der Waaij 1931
Batavia - de Waard 1926
Buitenzorg - Wegner 1938
Pankalan Brandan - Wilting 1932
Kaliwungu - Weber 1932
Probolinggo - Weijhenke 1938
Soerabaja - Westerhoff 1924
Semarang - Westra 1932
Bandoeng - Wedding 1941
Batavia - Wieringa 1925
Balikpapan - Woordes 1940
Soerabaja - Wamelink 1928
Soerabaja - Wijnand 1930
Madioen - Weiss 1935
Kediri - Wijngaard 1916
Poerwokarta - Wilten 1933
Tindjowan - van der Werff 1928
Batavia - Wallbrink 1926.jpg
Malang - Walthuis 1934.jpg
Soerabaja - Wevers 1922.jpg
Semarang - Wesly 1935.jpg
Sragen - Wagner 1929.jpg
Rengat - de Wit 1941.jpg
Semarang - van der Werf 1937.jpg
Malang - Wind 1919.jpg
Pankalan Batu - van Wachem 1936.jpg
Batoekras - Wille 1922.jpg
Batavia - Warnaar 1931.jpg
Djokjakarta - van Wel 1936.jpg
Djokjakarta - Westerhof 1922.jpg
Weltevreden - Wijnberg 1928.jpg
Bandoeng - Waasdorp 1929.jpg
Bandoeng - Wolff Schoemaker 1935.jpg
Batavia - Woutman 1918.jpg
Bandoeng - Woutman 1921.jpg
Madioen - Westerbeek 1920.jpg
Soerabaja - van 't Wout 1934.jpg
Semarang - Westbroek 1943.jpg
Mentok - Winckel 1912.jpg
Tjepoe - Wiegers 1916.jpg
Semarang - Woerdeman 1952.jpg
Malang - Walther 1936
Soerabaja - Wesselo 1926.jpg
Kediri - Werdmüller von Elgg 1910.jpg
Bandoeng - Wijnand 1932.jpg
Batavia - Wijlacker 1927.jpg
Batavia - Wolf 1921
Poerwokerto - Wesdijk 1928
Bandoeng - Westbroek 1928
Garoet - Wiltens 1924
Semarang - Worst 1940
Batavia - Wasch 1922
Semarang - Westphal 1938
Soegei Bengang - Wierstra 1925
Gombong - Wunnink 1930
Medan - Wurfbain 1932
Soerabaja - Wijburg 1930
Bandjermasin - van Wijk 1917
Tjandjoer - Winkler 1918
Soerabaja - de Witt 1929
Soerabaja - de Wolff 1928
Tegal - Warnaars 1933
Purwokerto - Wirjasentana 1924
Batavia - de Wit 1912
Pekalongang - Wouters 1926
Medan - Wijsman 1934
Tjiandjur - Weise 1928
Malang - Westerbeek 1950
Cilacap [Tjilatjap] - Woldering 1919
Bandoeng - Wijnhamer 1917
Batavia - Wijnstok 1925
Ambarawa - van Waard 1923
Tebingtinggi - Wertheim Salomonson 1929
Bandoeng - Wiessing 1930
Solo - van Well Groeneveld 1939
Semarang - van Wachem 1929
Semarang - Went 1931
Pladjoe - de Wolf 1918
Tjimahi - Wolters 1924
Kediri - Woudstra 1917
Medan - Yspeert 1932
Tjimahi - Ypma 1942
Padang - Yap 1944
Sekatoe - Younge 1941
Bandoeng - Yap 1958
Semarang - Yap 1916
Djokjakarta - Young 1934
Merauke - Ykema 1904
Tjirebon - Yeo 1923
Soerabaja - Zeijger 1919
Soerabaja - van der Zande 1911
Blitar - Zeeman 1887
Batavia - Zeilinga 1901
Meester Cornelis - van Zutphen 1946
Soekaboemi - Zwaardemaker 1935
Celebes - Zijlstra 1926 [1]
Pematang Siantar - Zwaanswijk 1929
Batavia - Zuyderhoudt 1936
Taroetoeng - Zeijlemaker 1925
Bandoeng - van Zeijl 1935
Semarang - Zwarenstein 1916
Soekaboemi - Zaaijer 1933
Medan - Zijdenbos 1922
Semarang - de Zeeuw 1913
Soerabaja - Zoethout 1938
Soerabaja - Zoethout 1940
Fort de Kock - Zweens 1929
Fort De Cock - Zweens 1931 [1].jpg
Batavia - Zwiers 1930
Malang - Zeven 1930.jpg
Soekaboemi - Zandstra 1929.jpg
Makassar - Zeijger 1924.jpg
Soerabaja - Zuidhof 1924
Semarang - Zeelig 1950
Buitenzorg - Zondag 19..
Tjimahi - van Zuijlen 1940 [1]
Djatiroto - Zelis 1933
Meester Cornelis - van Zegen 1899
Semarang - Zecha 1929
Tjimahi - van Zandwijk 1941
Soerabaja - Zeeven 1940
Buitenzorg - Zondag 1932
Djember - Zijlstra 1904 [1]
Bandoeng - Zimmerman 1953
Batavia - de Zwart 1948
Langsa - Zantman 1925
Goranggareng - Zitter 1927
Soerabaja - Zurhake 1909
Batavia - Zuur 1940
Palembang - van Zon 1924
Probolinggo - van der Zant 1927
Malang - Zeven 1932
Soerabaja - Zeverijn 1928
Bandoeng - Zeylemaker 1938
Batavia - Zon 1925
Soerabaja - Zeydel 1922
Batavia - van Zuylen 1931
Soerabaja - Zuurdeeg 1911
Soerabaja - van Zuylen 1915
Bandoeng - van Zuylen 1910
Djokjakarta - van Zuylen 1898
Weltevreden - van Zuylen 1928
Cheribon - Zwemstra 1927
Djokjakarta - van Zal 1941
Djokjakarta - Zijlstra 1953
Buitenzorg - Zimberlin 1952
Batavia - Zimberlin 1920
Djokjakarta - Zuidema 1939
Djatiroto - Zwanikken 1928
Tegal - Zitter 1908
Palembang - van Zeijl 1947
Meester Cornelis - Zeven 1929
Kalinjamal - Zeelig 1923
Djokjakarta - van Zijp 1928
Ternate - Zwiers 1916
Banda Neira - Zwerus 1937
Soerakarta - Zuidema 1937
Klaten - Zwart 1911
Soerabaja - Zaubin 1927
Soekaboemi - van Zijll de Jong 1907
Tjolok Madoe - van Zijll de Jong 1927
Malang - Zegers de Beijl 1935
Batavia - Zwiers 1939
Batavia - Zeeman 1933
Klaten - Zapletal 1934
Medan - Zijderlaan 1935
Pematang Siantar - van Zanten 1925
Djokjakarta - van Zijll de Jong 1924
Soembawa - Zantman 1918
Semarang - de Zwaan 1912
Semarang - van Zuylen 1930
Bandoeng - Zandveld 1937
Tanah Radja - Zaadnoordijk 1928
Buitenzorg - Zeijlemaker 1940
Bandoeng - Zon 1921
Bandoeng - Zweens 1937
Malang - Zijderveld 1937
Gombong - van Zeijl 1930
Semarang - van der Zeep 1923
Batavia - Zomers 1916
Mataram - Zaremba 1936


Last update: December 30, 2023 [403 surnames] There are now 7.071 surnames in the above list.


Summary in English
Before the proclaimed independence of Indonesia in 1945 the region was known as the Dutch East Indies. It had been under Dutch rule ever since 1602. Until this very day, many Dutch people feel emotionally attached to this former colony. Thousands and thousands of people spent their lives there, working for the government, the military, or in private enterprises. Marriages with local people were not uncommon and widely accepted. Whole generations have been born in the Indonesian archipelago 
a.k.a. the Emerald Belt. During the independence process, many of these people left the country. When an agreement aiming at political cooperation between the Indonesian and Dutch governments was annulled in 1956, another 35,000-50,000 (Dutch) citizens had to leave the country in a hurry. Many still live here and so do their children and grandchildren. A substantial number went to the States, in particular to California.
After having read the above you will not be surprised that obituary notices here frequently show birth places in the Dutch East Indies or Indonesia if you like. Although during their stay in the Dutch East Indies, Dutch civil servants kept records of many of these births, those registrations are far from complete. And whatever registration was done, the records for the better part have stayed behind in Indonesia. Digital accessibility is minimal. Fortunately, many of these records have been filmed by the Church of the Latter-Day Saints, and those can be made available locally. But for the average genealogist that is hardly a viable option. However, a list of what is available can be consulted here. In addition to that it may be useful to publish a list of the above-mentioned obituaries in this post. The list shows the relevant surname and the place/year of birth. The corresponding obituary notice may be obtained by sending me an email. My address is patmiebies at gmail dot com. The majority of the obituaries in this list have been published in the Dutch newspaper NRC Handelsblad. Whenever new ones become available, they will be incorporated here as well.
Recently I received a number of additions to this list from aussie K. Much appreciated! 

Update Nov. 20, 2013: A sister-in-law of one of my sisters-in-law (are you still with me?) informed me that the addressee H.W. Lans (on the envelope shown in the beginning) was in fact her grandfather Herman Willem Lans born in Banda Neira (DEI) on Dec. 30, 1879. He died in Batavia (DEI) on Jun. 14, 1944 . The sender was his father George Floris Lans, born in Banda Neira on Mar. 16, 1849. He also passed away there on Nov. 25, 1918. More information about this family on this site.

39 comments:

 1. Thank you for the English version, that is really amazing, nice post.

  ReplyDelete
 2. Thanks to the education left by the Netherlands, nowadays Indonesia is still using officially the Latin alphabet, even being the furthest Muslim Country away from Europe.

  ReplyDelete

 3. Great blog Peter, love reading all those names and place names, being one of those, born in 1942.

  ReplyDelete
 4. @Karen
  Just trying to be of service to the genealogy community :) It is somewhat similar to this post I put together earlier this year.
  @Gio Ve
  I never thought of that this way!
  @carloadofdogs
  My pleasure!

  ReplyDelete
 5. Hello Peter,
  I've already posted this in the Stamboom Forum, but here it is again on your own blog. It might be nice to link your great list to my database, listing naturalisations of people who were born in the former Dutch Indies (http://naturalisaties.decalonne.nl).

  ReplyDelete
 6. @Dennis
  Sounds like a good idea! Let's discuss this further there, on the forum. Thanks for your comment.

  ReplyDelete
 7. Peter, strange they've spelled the placename wrong on that death announcement in the paper. It says Semerang, this should be: Semarang.
  Anyway, I will privately send you a list of names and if you like similar death announcements of Dutch persons who were born in the DEI. Let me know if you are interested. It would be quite a list.

  ReplyDelete
 8. Hey everyone..I'm a 3rd generation Indo living in America..grandparents from Tjolomadu and Java, mom born in Rotterdam,I am born here in the USA..I started a Facebook page a few years ago called Dutch-Indonesian Kitchen..we have about 4,200 followers.i saw the English stuff on here but the Dutch I can only read a bit..I'm looking for names of Wijnhamer..thanks :) Dave

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hallo I Eppy. I am from Indonesia, on the island of Timor, Kupang. Or referred to Koepang in Timor.
   I get a lot of graves of the Netherlands in my area complete with name name, perhaps you guys would like to find his brother. Can contact me

   Delete
 9. @soldier
  If you look here in this WieWasWie data base you'll see some 40 hits for surname Wijnhamer.

  ReplyDelete
 10. Zie ook herkomst familie Van den Broeke: http://www.rickvdbroeke.nl

  groeten,
  Rick van den Broeke
  Alkmaar

  ReplyDelete
 11. @Rick
  Een ruime Indische geschiedenis, zie ik. Als je behoefte hebt aan de advertentie, dan hoor ik het wel.
  Dank voor je bezoek.
  Gr.
  Peter

  ReplyDelete
 12. Hallo Peter,

  Mijn zoektocht bracht mij op je site. Prachtig en heel duidelijk in je uitleg.
  Groetjes, August MacGillavry (geb. Djember - site: www.clanmacgillavry.nl)

  ReplyDelete
 13. @August,
  Dank voor je bezoek!
  Zie mijn bericht via het contactformulier op jullie site.
  Mvg,
  Peter

  ReplyDelete
 14. Thanks for this great resource. You are doing the Indo community an immensely valuable service..

  ReplyDelete
 15. @Monique You are very welcome!

  ReplyDelete
 16. morgen, ik zit dit staan: Malang – Noll 1938,

  welke familie Noll is dit.

  Ben bezig een stamboom te maken van de familie Noll in Indoensie

  groeten

  ans meijlink

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hallo Ans, ik heb geen idee welke familie Noll dit is maar er staat wel een contactadres in Abcoude bij. Ook nog een aantal voornamen. Als je deze rouwadvertentie wilt hebben, stuur mij even een mailtje op patmiebies at gmail dot com.

   Delete
  2. Beste Ans,

   Ook ik ben bezig met onderzoek naar de familie Noll in N-I, maar niet genealogisch. Met name een Theodore Charles.
   Zou je me een berichtje kunnen sturen via bikestreetspirit at hotmail dot com?

   Groet!
   Marijn

   Delete
 17. hallo petter. Can I find my aunt who is married to a Dutch army that returns to the Netherlands when they are sent back. I just remember, my mother mentioned her nickname only for my aunt, her husband and her two children. Can I find them?

  ReplyDelete
  Replies
  1. @Dedew Must,
   Please see my yesterdays email to you.
   Kind regards,
   Peter

   Delete
 18. May I ask the name of the data name who died in East Timor or commonly called Koepang. I want to find his tomb. because many legacy Koepang in Netherlands

  ReplyDelete
 19. Hallo,
  Ik zoek de stamboom van mijn ouders Ronald van Casand (25-08-1937) and mijn moeder Louise muller auf der Heyde (23-10-1932). Mijn vader was geboren in Soerabaja en mijn moeder in Djakarta. Ik zou heel de hele stamboom willen zien.

  Mijn naam is Georgina Janga- van Casand

  ReplyDelete
 20. Hallo Georgina,
  Ik stel geen stambomen samen dus ik moet je teleurstellen. Maar je zou misschien hier je vraag kunnen stellen: https://javapost.nl/op-zoek/
  Geef daar wel even aan wat je zelf allemaal hebt ondernomen om stamboomgegevens te vinden.
  Succes!
  Peter

  ReplyDelete
 21. Beste Peter,

  Ik mis mijn ouders op de mooie lijst van je. Zou je svp ook willen opnemen.
  Bedankt.
  Batavia: Christel Buyn 1933
  Pemalang: Albert de Pauly 1927

  Groeten
  Albert

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. Beste Albert,
   Ik wil je ouders graag in mijn lijst opnemen maar dat doe ik alleen van mensen waarvan ik ook een rouwadvertentie heb. Dus als je die hebt en die aan mij toestuurt, dan zal ik ze zeker opnemen. Mijn e-mail is patmiebies at gmail dot com.
   Mvg,
   Peter

   Delete
 22. Wendy van Well Groeneveld18 November 2021 at 13:39

  Beste Peter,

  Ik zie in jouw lijst staan: Solo - van Well Groeneveld 1939.jpg. Kan ik die advertentie van jou ontvangen? Ben benieuwd wie dit is.

  Mvg Wendy van Well Groeneveld

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hallo Wendy,
   Als je me een mailtje stuurt (patmiebies at gmail dot com) dan stuur ik je de rouwadvertentie toe.
   Mvg,
   Peter Miebies

   Delete
 23. Tjimahi - Spoelstra 1936.
  Ik ben geinteresseerd in de geboorte van de zus van Leentje Trijntje Spoelstra (geboren 9-6-1936 in Tjimahi). Ze heeft een jongere zus die door het leven ging als Tine, maar misschien oorspronkelijk een Friese voornaam had. Tini is ook geboren in Tjimahi, ca 1980 al overledenen er is helemaal niets over haar te vinden. Wat heeft u over haar?

  ReplyDelete
 24. Mijn e-mailadres is riandirksen@home.nl (Spoelstra 1936 Tjimahi).

  ReplyDelete
  Replies
  1. @Rina Ik heb twee Spoelstra-rouwadvertenties naar je gemaild. Over Tine/Tini heb ik niks. Hoop dat je er toch iets aan hebt.

   Delete
 25. hallooo.... maaf sebelumnnya ..saya yuda purnama anak dari M.suparman.ahmadibrata ..(Mario vermaas atmadibrata ..versi cerita tetangga ) ... saya ingin mencari data / nama vermaas atau tentara KNIL yg pernah hidup di batoedjadjar pada thun 1945 sd 1955 ... saya rasa ..saya adalah turunan ke-3 dari vermaas atau bram vermaas atau arie vermaas atau siapapun yg pernah hidup di batoedjadjar dan menikahi wanita asal cihampelas bernama suningsih atau ningsih atau icih .... ketertarikan dan kepenasaran saya akan wajah kakek saya sampai saat ini masih belum nampak... bisakah anda menolong saya untuk menemukan kakek saya ( meskipun data2 beliau hampir tidak ada yang relevan atau hilang .... sejauh saya mencari dari beberapa tahun silam sampai sekarang hasilnya NIHIL ... hanya info sebatas nama saja ... ooohh iya ..katanya kakek saya tidak meninggal di indonesia /bandoeng / batoedjadjar melainkan dipulangkan ke belanda pada saat 1950 - 1951 dan meninggalkan seorang anak laki yaitu ayah saya... saya akan sangat berterima kasih apabila anda dapat membantu saya.... saya juga aktif di media sosial FB ( yudha purnama ) atau whats app

  ReplyDelete
 26. Hello Yudha Purnama, can you please give me your email address or your Whats app number?
  Thank you!
  Peter

  ReplyDelete
  Replies
  1. ok.... my mail , shaymainayah30@gmail.com .... and my whats app nmber +6281901109149 .... thank you for reply

   Delete
  2. Thank you for your email and whatsapp. I communicated this with Maureen with whom you are in contact. Please direct all your questions to her.
   I wish you success!

   Delete
 27. Goedendag,
  Ik ben op zoek naar meer informatie over de heer R.A Buitenhuis overleden tijdens de tweede wereldoorlog begraven op Java, hij was marine officier, en de eerste echtgenoot van Julie Marguerite Mossel geboren Weltevreden Batavia 19 augustus 1922. Oma haar broer was Pieter Emile Mossel, geboren op zaterdag 22 maart 1919 in Weltevreden, Batavia, Indonesië. Hij was getrouwd met Willy Pieters. Mijn oma had één zoon René en een dochtertje (Julie)?, daar gestorven op jonge leeftijd, nadat oma weduwe werd van dhr. Buitenhuis trouwde zij J.C.C. den Hartogh en kregen te Malang mijn moeder Ellen Hilda in 1949, niet lang erna zijn ze met mijn overgrootmoeder Marguerite Anne Christine Mossel-Nieuveld naar Nederland gevaren. Meer informatie over de familie Mossel, en Nieuveld, en Buitenhuis. Ik ben een kleindochter en zeer geïnteresseerd in mijn familiegeschiedenis. Ik weet al dat Mossel één van de eerste gouverneurs in Ned.Indië was. En de familie van Nieuveld afstammen van Jeekel officiële naam Jöckel. En van der Does komt ook in de familie voor en nog wat voorouders! Dit is allemaal heel interessant.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Beste Monique, ik weet alleen maar iets van de in dit blog genoemde Derk Reinder Buitenhuis, geboren op 24-5-1941 te Garoet. Mijn advies is uw vraag te stellen bij https://javapost.nl/op-zoek/#comments. Daar wordt ook de naam Buitenhuis al genoemd.door ene Robbert Buitenhuis. Mvg, Peter

   Delete

All comments will be moderated before being published...

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...