Monday, 25 July 2011

Beroepsnamen (1)

U heeft vast een beroepsnaam in uw direkte omgeving. Bakker, Timmermans, De Kok, u kent ze wel. Sommige beroepsnamen zijn niet meer zo herkenbaar voor iedereen bv. Faber, de naar het Latijn overgezette beroepsnaam smid, Lapidaire (metselaar) of Nauta (schipper). Een meijer was o.a. een schout of een pachter, en een neumeier was dan de nieuwe schout. Afijn, er zijn er legio, ook in onze familie. Daarom hieronder een korte genealogie van ene Cornelis Chef d'Hotel.

Of de naam 'Chef d'Hotel' een beroepsnaam is, is niet aangetoond. Het is verleidelijk te denken dat het de bedrijfsleider van een hotel is. Echter, zo iemand heet, ook in Nederland, een maître d'hotel. Indien de naam uit Frankrijk komt -ook dat is niet aangetoond maar de naam komt daar wel voor- dan is het logischer te denken aan een ambtelijke rang in b.v. een stadhuis (hotel de ville). Voor verdere uitleg houd ik mij aanbevolen.

Generatie I
I. Cornelis Chef d'Hotel, tr. met Elisabeth de Riemer, naaister.
Uit dit huwelijk:
1. Isaac Jacob, geb. te 's-Gravenhage voor 30-8-1790, volgt II.

Generatie II

Huwelijksakte van Isaac Jacob Chef d'Hotel x Geertruda Joanna Mesker
30-8-1820

II. Isaac Jacob Chef d'Hotel, geb. te 's-Gravenhage voor 30-8-1790, boutefeu*,

tr.(1) met Maria van Deijk.

tr. (2) te 's-Gravenhage op 30-8-1820 met Gertruda Joanna Mesker, dr. van Petrus Paulus Mesker, schoenmaker, en Helena Susanna Hageraerts, geb. te 's-Gravenhage voor 30-8-1800, dienstbode.

Tijdens de huwelijksvoltrekking heeft "den Bruidegom ons met Solemnelen Eede verklaard dat zijnen Vader zedert een geruimen tijd afwezend is geweest en onbewust te zijn van deszelfs tegenwoordig Verblijf en de getuigen alhier tegenwoordig hebben ons hetzelve met Solemnelen Eede bevestigd."

Op 20 en 27 augustus 1820 is het voorgenomen huwelijk aangegeven op de pui van het Raadhuis.

Getuigen: Arnoldus van Rijn (40), boutefeu; Fredrik Slooterdeijck (59), boutefeu; Hendrik Fisbach (48), portier en Franciscus van der Valck (38), stucadoor.

Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, geb. te 's-Gravenhage op 2-7-1845, volgt III.

Generatie III

III. Hendrik Chef d'Hotel, (zn. van II), geb. te 's-Gravenhage op 2-7-1845, huisknecht, overl. voor 8-5-1901, relatie met Petronella Josephine Lancee, geb. te Utrecht op 15-9-1840.

Uit deze relatie:
1. Geertrui Johanna Chef d'Hotel, geb. te Rotterdam op 30-12-1871, overl. te 's Gravenhage op 16-1-1938, tr. te 's-Gravenhage op 8-5-1901 met Petrus Miebies, zn. van Johannes Frederic(k)us Miebies en Wilhelmina Hoksteen, geb. te 's-Gravenhage op 3-9-1874, godsdienstonderwijzer.
Dit huwelijk is kinderloos gebleven.
Getuigen: Frank Snel (60) sigarenfabrikant, relatie onbekend, Herbert Vriens (38) postbeambte, relatie onbekend, Johannes Fredericus Miebies (32), broer van de bruidegom en Frederik Leendert Jung (79), schoonvader van de vorige getuige.

Geheel links bruidegom Petrus en naast hem zijn broer en getuige
Johannes Fredericus Miebies. Foto gemaakt ± 1893

* Een boutefeu is een kanonnier. De boutefeu was degene die met een lange stok de lont aanstak. Eigenlijk is het in het Frans de stok met lont, de "bâton muni d'une mèche allumée"; ook figuurlijk gebruikt voor "personne qui excite une sédition des querelles", een stokebrand dus.
Om het kanon te vuren zijn vijf man nodig die elk een nummer hebben. Elke schutter heeft een functie en het daarbij behorende gereedschap. Van 1 t/m 5 zijn dat: 1) Lader, 2) Patrooninsteker, 3) Aansteker, 4) Patrooninbrenger en 5) de Richter. De man met de boutefeu is dus nummer 3.
Bron: www.mverhoeks.com.

Deze deelgenealogie is eerder gepubliceerd op 27-9-2008 op de cd-rom 'Familienaam is Beroepsnaam" uitgegeven ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de NGV-afdeling Amsterdam e.o.

No comments:

Post a Comment

All comments will be moderated before being published...

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...