Tuesday, December 18, 2012

Born in Nederlands Indië/Dutch East Indies

For a summary in English, please scroll down.
Zelfs van mensen, die nog niet zo vreselijk lang geleden buiten Nederland zijn geboren, is het niet altijd eenvoudig uit te vinden waar dat gebeurd is. En dan ga ik er maar vanuit dat dat gegeven -dat ze in het buitenland geboren zijn- überhaupt bekend is. Toch is kennis van de plaats van geboorte van belang om te weten waar men verdere genealogische informatie moet zoeken, zeker in verderweg gelegen landen waar archieven minder of moeilijker toegangkelijk zijn.
In Nederland woont al decennia een grote groep Nederlanders, die voor een goed deel  buiten onze landsgrenzen geboren is. Dan heb ik het over Nederlandse echtparen die woonden en werkten in Nederlands (Oost) Indië (N.O.I.) en daar ook kinderen kregen. En evenzeer over Indische Nederlanders, kinderen van Nederlandse mannen en Indische vrouwen. Kinderen van beide groepen verbleven in Indonesië tot ruim na het uitroepen van de onafhankelijkheid in 1945, een status die pas in 1949 door Nederland werd erkend. Het massale einde kwam in 1958 toen zo'n 35.000-50.000 Nederlanders Indonesië en masse verlieten. Onder hen veel zogenoemde spijtoptanten, mensen die aanvankelijk (bij de onafhankelijkheid) voor de Indonesische nationaliteit hadden gekozen en daar nu, onder druk van de omstandigheden, op terug wilden komen.  
De Indische Burgerlijke Stand (BS), voor zover die heeft bestaan, is ook na de onafhankelijkheid in Indonesië gebleven. De mogelijkheden om vanuit Nederland digitaal relevante bronnen te raadplegen, zijn beperkt maar wel aanwezig. Zie o.a. deze opsomming op het Stamboomforum - Indische Families.
Lans
Voor details van deze personen, zie de update hieronder.
For further details about these persons please see
after the English text.
Het is mij niet bekend hoeveel mensen, die tot bovengenoemde groepen gerekend mogen worden, in de 20e eeuw in Nederlands Indië geboren zijn. Wel weet ik dat -in toenemende mate- rouwadvertenties in Nederlandse kranten verschijnen waarin wordt aangegeven dat de overledene in de Indische Archipel geboren is. Een tijdje terug heb ik bedacht die te verzamelen en ze vervolgens hier te publiceren.
Ik doe dat in de vorm van een lijst die de familienaam weergeeft en het jaar van geboorte. De lijst is op eerste letter van de familienaam gesorteerd. Indien u geïnteresseerd bent in een naam, dan kunt u mij een mailtje sturen en krijgt u van mij de *.jpg van de betreffende advertentie. Het mailadres is: patmiebies at gmail dot com. Het betreft hier voornamelijk advertenties die in NRC Handelsblad hebben gestaan. 
Brantsma
Daarnaast kom ik elders ook mensen tegen die ooit in Nederlandsch Indië geboren zijn, b.v. in oude kranten of in een archief van een Burgerlijke Stand. Ook die neem ik dan op.
Tot slot staan er grafstenen op van mensen die in Indië geboren zijn maar op Westduin in Den Haag begraven. Ik zoek daar niet systematisch naar maar wanneer ik, al dan niet toevallig, zo'n steen tegenkom, dan maak ik daar een foto (namen met de toevoeging [Wd]) van.
Op dit moment telt de lijst 1464 familienamen; de laatste update was op 24 maart 2017
Hierboven noemde ik al de zogenoemde spijtoptanten. Dennis de Calonne heeft een site opgezet waarop o.a. een nog steeds groeiende data base van tot Nederlander genaturaliseerde Indonesiërs. Kijkt u op zijn home page bij Bronbewerking: Naturalisaties. Voor zover in zijn data base namen voorkomen uit de hieronder gepubliceerde lijst, dan vindt u de naturalisatiegegevens door op die naam te klikken. Met dank aan Dennis voor de aangeboden samenwerking in deze.
Namen in rood komen meer dan eens voor.
Op deze lijst staat een aantal aanvullingen die ik kreeg van aussie K. Die worden zeer op prijs gesteld! Ook van Ingrid Stokreef krijg ik regelmatig "Indische advertenties". Bedankt! Een groeiend aantal is afkomstig van de grootste familieberichtensite van Nederland.

Update 20 nov. 2013: Van een schoonzusje (Karin) van één van mijn schoonzusjes (bent u daar nog?) hoorde ik dat de geadresseerde H.W. Lans, haar grootvader Herman Willem Lans is. Hij is geboren in Banda Neira (NOI) op 30 dec. 1879 en overleden in Batavia (NOI) op 14 jun. 1944 . De afzender van de brief was zijn vader George Floris Lans, geboren in Banda Neira op 16 mrt. 1849. Hij overleed daar op 25 nov. 1918. Er is een site met veel meer gegevens over deze familie en die vindt u hier.

Malang - Abbink 1935.jpg
Soerabaja - van Aalderen 1909.jpg
Padang - Anema 1922.jpg
Bandoeng - Arndt 1932.jpg
Indramaju - Andela 1937.jpg
Meester Cornelis - van Arkel 1923.jpg
Buitenzorg - van Ahee 1916.jpg
Pekalongan - van Ardenne 1921.jpg
Soerabaja -van Alphen 1925.jpg
Batavia - van den Assem 1934
Soerabaja - d'Arnaud van Boeckholtz 1919
Bandjermasin - Asselbergs 1937
Bandoeng - Abels 1947
Langkat - Achwarizmi 1939
Kisaran - van Assen 1927
Batavia - Abram 1937
Bandoeng - van den Akker 1920
Malang - Ament 1926
Soerabaja - Anema 1934
Cepiring - Astiah 1919
Bandoeng - Amade 1934
Djokjakarta - Abels 1919
Batavia - André de la Porte 1951
Pematang Siantar - van Alphen 1928
Semarang - Adihardjo 1925
Malang - van Akkeren 1936
Benkoeloe - Avé Lallemant 1938
Bandoeng - Aalbers 1933
Buitenzorg - van der Aar 1921 [1]
Meester Cornelis - van Alphen 1894 
Amboina - van Alphen 1901
Bandoeng - van den Akker 1938
Djokjakarta - Bergman 1934
Fort de Kock - Beversluis 1922
Semarang - Brakel 1923
Malang - van den Brink 1941
Semarang - Brouwer 1865
Tjimahi - Baar 1938
Soerabaja - Bake 1923
Tegal - Bik 1938
Bandoeng - Bruynius 1948
Malang - Berghs 1940
Poerworedjo - Bessem 1939
Batavia - Biet 1917
Soerabaja - Boediono 1953
Soerabaja - van Buuren 1924
Magelang - Bajetto 1919
Djombang - van den Berkhof 1931
Bandoeng - Bongers 1932
Blitar - de Braconier 1927
Tjimahi - Babtist 1924
Tjimahi - Bakker 1935
Batavia - Baud 1941
Magelang - van Beem 1939
Bandoeng - Bogaerts 1925
Kisaran - van den Briel 1950
Tarutung - Bennema 1932
Makassar - Bikker 1928
Soekaboemi - Boreel 1932
Fort de Kock - Bouhuys 1938
Bandoeng - Buis 1950
Balikpapan - Burgers 1929
Batavia - Baukema 1922
Probolingo - Berkhemer 1923
Soerabaja - Beugeling 1933
Magelang - Boelhouwer 1940
Magelang - Booij 1927
Balikpapan - Bunge 1925.jpg
Banda Neira - Belfroid 1909.jpg
Banda Neira - Bouwens 1926.jpg
Bandoeng - Beukers 1925.jpg
Bandoeng - Braun 1932.jpg
Batavia - Bieger 1938.jpg
Kartosono - van Beusekom 1928.jpg
Koepang - Beumer 1930.jpg
Medan - Broekema 1921.jpg
Medan - ter Bruggen Hugenholtz 1921.jpg
Tandjong Poera - Bergsma 1919.jpg
Malang - Bakker 1937.jpg
Sidoardjo - de Boer 1927.jpg
Peureula - de Bruijn 1919.jpg
Malang - Boelman 1934.jpg
Soerabaja - de Boer 1924.jpg
Batavia - van den Broeke 1919.jpg
Tomohon - Bloem 1942.jpg
Indramajoe - Berkhout 1925.jpg
Malang - Bakker 1941.jpg
Paree - Borleffs 1924.jpg
Soerabaja - de Bree 1940.jpg
Taroetoeng - Bos 1935.jpg
Kampong Minjak Moeara Enim - Bemelman 1927.jpg
Limah Pulu - Baak 1933 [1].jpg
Batavia - van Buuren 1949.jpg
Weltevreden - van Buttingha Wichers 1929.jpg
Soekaboemi - van den Bos 1921.jpg
Modjowarno - van den Berg 1933.jpg
Ajer Dingin - van Buuren 1917.jpg
Medan - Berghahn 1928.jpg
Djokjakarta - Bakker 1926.jpg
Makassar - Berkeljon 1916.jpg
Tandjung-Pandan - Bartels 1936 [1].jpg
Soerabaja - Bos 1948.jpg
Bondowoso - van den Berg 1930.jpg
Soerabaja - van der Beek 1924.jpg
Blitar - Buijze 1930.jpg
Semarang - de Boer 1924.jpg
Sanga Sanga Dalem - Bauduin 1924 [1]
Batavia - Blaauw 1923
Lamongan - Bos 1925
Ternate - Bouwes Bavinck 1927
Batavia - van Buttingha Wichers 1931
Bangil - Bastiaans 1923
Bodja - Bongers 1916
Balikpapan - de Boer 1939
Soerabaja - Bekkering 1918
Kota Radja - de Boer 1923
Soerabaja - Brantsma 1930 [Wd]
Bandoeng - van Baren [Pino] 1933
Bandoeng - de Bruijn 1940
Bandoeng - Binnendijk 1928
Malang - Brutel de la Riviere 1922
Batavia - Bos 1934
Paree - van Baak 1925
Waikaboebak - Berg 1936
Buitenzorg - Boedijn 1933
Paree - Boot 1928
Berastagi - van den Berge 1940
Makassar - Blom 1929
Bandoeng - Bouman 1923
Batavia - Bamberg 1929
Pangoenredjo - von Barnau Sijthoff 1918
Djokjakarta - van Beek 1930
Bandoeng - Beets 1924
Semarang - Broekhuys 1923
Padang - Bloem 1921
Boeli - van Bonzel 1924
Salatiga - Breukers 1925
Batavia - Broekhuizen 1935
Meester Cornelis - Brouwer 1925
Paree - Buitendijk 1936
Soerabaja - van Beusekom 1923
Semarang - Belloni 1950
Tjimahi - Bleijerveen 1935
Biak - Boeckholtz 1961
Batavia - Botellho 1947
Magelang - Bout 1940
Paree - Brinkhorst 1927
Buitenzorg - ten Brugge Cate 1923
Bandoeng - Bunder 1933
Padang - Botellho 1932
Soerabaja - Bussemaker 1935
Garoet - ter Braake 1933
Parce - Broekhuijsen 1930
Buitenzorg - Brookman 1932
Batavia - Bruineman 1919
Cheribon - Buth 1921
Semarang - van Barthold 1926
Tjimahi - Beverloo 1930
Paree - Blans 1923
Keboemen - Bergema 1934
Tjepoe - Boogaard 1939
Batavia - de Back 1934
Medan - Bertelsmann 1941
Karanganjar - Bolk 1924
Slawi - Baars 1940
Tjimahi - Barske 1949
Pasoeroean - Berenschot 1925
Waikaboebak - Berg 1927
Soerabaja - Beukers 1914
Sambodja - Beunder 1921
Buitenzorg - de Boer 1920
Bandoeng - Boerstra 1924
Tandjoeng Pandan - Boom 1919
Semarang - Boot 1936 [1]
Semarang - Borlée 1923
Solo - van den Bosch 1918
Weltevreden - Botman 1920 (1)
Buitenzorg - Bottema 1937
Makassar - Bruinier 1915
Pangkalpinang - Brunot 1931
Bandoeng - Berrevoets 1920
Batavia - Balm 1927
Pemalang - Bastiaans 1909
Sintang - Bessem 1932
Batavia - Blankert 1899
Soerabaja - Block 1905
Madioen - Bloem 1919
Soerabaja - Bloemkolk 1941
Batavia - van Boetzelaer ca 1913
Probolingo - Bolduan 1926
Medan - Booy 1925
Sibolga - Bucker 1926
Malang - Barzilay 1928
Tegal - van Beverwijk 1927
Medan - de Bie 1923
Serang - Buijse 1931
Malang - Cordier de Croust 1948
Batavia - Campioni 1899.jpg
Sungei-Gerong - Campioni 1937.jpg
Bandoeng - van der Capellen 1919.jpg
Klaten - Colson 1923.jpg
Soerabaja - Cohen 1928.jpg
Soerabaja - Cramer 1950.jpg
Soerabaja - Croïn Michielsen 1925.jpg
Bindjei - van Campens Nieuwland 1935
Batavia - de Clercq Zubli 1932
Semarang - Cosse 1929
Djokja - Carli 1914 [Wd]
Pekalongan - Cremer 1923
Soerabaja - Coert 1922
Bindjei [prob. Binjai] - Cramer 1930
Klaten - le Comte 1937
Batavia - Conté 1949
Tarakan - Cock 1930
Soerabaja - Croin 1948
Ned. Indië - Camphuisen 1921 [1]
Garoet - Clark 1926
Padang - Coene 1935
Modjokerto - Cosijn 1931
Weltevreden - Carbaat 1922
Majene - de Cates 1924
Ned. Indië - Clydesdale 1929
Koepang - du Croo 1915
Batavia - Cremer 1926
Soerabaja - Castens 1921
Semarang - Coldenhoff 1934
Ambarawa - Cleij 1932
Soerakarta - Creutzberg 1927
Selat Pandjang - Creutzburg 1926
Bandoeng - Cosijn 1929
Soerabaja - van Citters 1928
Batavia - Dahler 1941
Biak - Denissen 1946
Soerakarta - Dommerholt 1928
Selat Pandjang - Dondorff 1934
Batavia - Dunlop 1928
Batavia - Diks 1931
Banda Neira - Duin 1918
Bandoeng - van Duren 1940
Malang - Drijber 1924
Bandoeng - Dwarshuis 1947
Semarang - Dorst 1940
Magelang - Draaisma 1903
Palembang - Duyndam 1933.jpg
Soerabaja - Dinger 1897.jpg
Banda Neira - Deenstra 1919.jpg
Malang - van Dijk 1939.jpg
Medan - Dijksterhuis 1917.jpg
Paree - Drost 1922.jpg
Soerabaja - Damsteek 1933.jpg
Soerabaja - Diepersloot 1925.jpg
Weltevreden - van Daalen 1918.jpg
Laras - Dicke 1934.jpg
Batavia - Duinker 1924.jpg
Medan - van den Dorpe 1925.jpg
Buitenzorg - Desertine 1928.jpg
Batavia - van Dongen 1934 [1].jpg
Cheribon - Dalenoord 1918.jpg
Bandoeng - Dorsman 1925.jpg
Maron - Drijver 1921.jpg
Paree - van Dijk 1940.jpg
Soekaboemi - van Dusseldorp 1934.jpg
Loemadjang - Doeve 1930.jpg
Bandoeng - van der Dussen 1917.jpg
Semarang - Dirkzwager 1924
Djokjakarta - Doelman 1922
Bandoeng - Dessauvagie 1932
Tandjoen Slamat - van Dusseldorp 1930
Malang - van Dam 1928 [Wd]
Malang - van Dam 1898 [Wd]
Medan - Delachaux 1920
Sekajoe - Dumoulin 1937
Medan - van Dorssen 1939
Soerabaja - Dijkman 1942
Batavia - van Driem 1935
Bandjermasin - Defares 1927
Tjimahi - Druppers 1931
Tjepoe - van Damme 1928
Java - Dake 1924
Slawi - Dalitz 1921
Kaliwates - ten Doesschate 1929
Batavia - Donse 1926
Karoeni - van Dijk 1928
Batavia - Dirksen 1939
Tarakan - van Dijk 1936
Tandjong Karang - Dalmeijer 1922
Soerabaja - Denijs 1925
Medan - Dirkzwager 1928
Batavia - van den Dool 1948 [1]
Pekalongan - van Doorne 1929
Batavia - Deinum 1936
Makassar - le Doux 1929
Batavia - van Driest 1916
Tebing Tinggi - Dormaar 1922
Bandoeng - Damsté 1925
Batavia - Duncker 1925
Bandoeng - Eeckhout 1936
Padang Boelan - van Erpers Roijaards 1923
Amplas - van Erpers Roijaards 1916
Batavia - Elias 1920
Semarang - Elink Schuurman 1916.jpg
Pematang Siantar - Ebbink 1938.jpg
Semarang - Emmen 1926.jpg
Soerabaja - van den Eeckhout 1951.jpg
Soerabaja - Elias ca 1874.jpg
Batavia - van Eek ca1894.jpg (see also Haak)
Tjepoe - Engelberts 1937.jpg
Tegal - Eikelenboom 1936 [1]
Bondowoso - Etty 1928
Soerabaja - van Epenhuysen 1932
Medan - Elbers 1918 [Wd]
Soerabaja - Ellemers 1930
Batavia - Evers 1950
Semarang - van Eldijk 1950
Laboeha - van Emster 1924
Batavia - Emmink 1910
Mamoedjoe - Erber 1927
Soerabaja - van Erkel 1933
Tegal - Engel 1924
Bandjermasin - Eglmaier 1930
Soerabaja - d'Engelbronner 1933
Soerabaja - Eekhof 1911
Batavia - van Eldik 1923
Kotaradja - Engelhard 1937
Semarang - van Enk 1924
Semarang - Elink Schuurman 1921
Soerabaja - Erentreich 1945
Bandoeng - van Elk 1923
Bandoeng - van der Eb 1938
Soekaboemi - Eijkman 1918
Padang Boelan - van Erpers Roijards 1919
Batavia - Feekes 1936
Malang - von Freyburg 1924
Makassar - Frissart 1928
Tondano - Ferguson 1913
Bandoeng - Fransz 1931
Soekaboemi - Franssen 1928
Bandoeng - Fokker 1942.jpg
Tjepoe - Fernandes 1929.jpg
Soerabaja - von Freitag Drabbe 1937.jpg
Bandoeng - Forbes 1924.jpg
Soerabaja - Fock 1939.jpg
Batavia - Feith 1923 [1]
Padang - Franken 1929
Tomohon - Frieling 1933
Tasikmalaja - Frölich 1914
Batoedjadjar - Fetter 1920
Semarang - van der Fange 1927
Bandoeng - Frohn 1922
Soerakarta - Fauser 1922
Manado - Falkenburg 1935
Palembang - Fleischeuer 1922
Bandoeng - Floris 1917
Menado - Frieling 1931
Tjikini - de Ferrante 1922
Batavia - Feenstra 1952
Soerabaja - Ferrée 1942
Balikpapan - Fasseur 1938
Banjoewangi - Frijling 19..
Makassar - Frijling 1917
Palembang - Feenstra 1926
Ned. Indië [Borneo] - Felix 1921
Batavia - Fuchter 1913
Tanah Grogot - Fernandes 1921
Djember - Ferwerda 1934
Soerabaja - Fredriksz 1942
Batavia - de Gee 1942
Semarang - van Gemund 1932
Soerabaja - Gijsberts 1925
Batavia - Gie 1928
Djombang - van Ginkel 1928
Geser - van der Goot 1936
Ngandjoek - Götz van der Vet 1914
Balikpapan - Gerritsen 1953.jpg
Bandoeng - Gelpke 1916.jpg
Makassar - Goedbloed 1927.jpg
Semarang - van Garderen 1934.jpg
Bandjermasin - van Geuns 1932.jpg
Soerabaja - Goudswaard 1921.jpg
Medan - Gooszen 1925.jpg
Batavia - Greve 1928.jpg
Slawi - Grützmacher 1920.jpg
Kota Radja - van der Gugten 1916.jpg
Bandoeng - Graaff 1936.jpg
Soerabaja - Grijm 1927.jpg
Semarang - van de Graaf 1925
Blitar - Geul 1916 [Wd]
Batavia - van Geuns 1949
Tanah Radja - van Genderen 1924
Soerabaja - Gerlings 1930
Soerabaja - de Graaf 1932
Bandjermasin - Gaemers 1926
Bandoeng - Grijpma 1932
Soekaboemi - Gimberg 1921
Medan - Gransberg 1922
Moeara Anam - Godefroy 1917
Palembang - de Graaff 1948
Batavia - de Groot 1949
Tarakan - Gal 1939
Makassar - Gihaux 1947
Ungaran - la Gordt Dillië 1931
Batavia - de Graaff 1922
Buitenzorg - Gevers van Endegeest 1904 [1]
Semarang - de Groot 1927
Medan - Grobbee 1936
Bandoeng - Grondijs 1928
Batavia - Guljé 1948
Lahat - Gerssen 1923
Pladjoe - de Graaf 1952
Batavia - Glastra van Loon 1926
Bandoeng - van Galen Last 1938
Bandoeng - de Goederen 1927
Purwodadi - de Graaf 1929
Soerabaja - Groenewoud 1947
Magelang - de Groot 1935
Kudus - Guttenberg 1929
Gombong - Garnier 1940
Soerabaja - Groffen 1938
Soerakarta - Hardjodipoero 1929
Malang - Hartsteen 1941
Bandoeng - Hekstra 1942
Bandoeng - 't Hoen 1940
Soerabaja - van der Hout 1940
Soerabaja - Han 1936
Soerabaja - de Heer 1942
Babo - Huliselan 1927
Medan - Haag 1942
Malang - van Heijningen 1938
Malang - van 't Hooft 1919
Djokjakarta - Hardjono 1924
Djokjakarta - Hein 1928
Blitar - Huizenga 1932
Batavia - Hall 1922
Magelang - Heineman 1934
Djokjakarta - Hendriksz 1919
Tarutung - Huta Galung 1917
Soekaboemi - Harders 1931
Soerabaja - Hartogh Heijs van de Lier 1927
Batavia - Heijenbrok 1930
Batavia - Haasse 1918.jpg
Bekioen - Huizinga 1911.jpg
Fort De Cock - Holthuis 1915.jpg
Kisaran - Hazewindus 1941 [1].jpg
Madioen - Hofman 1931.jpg
Malang - Houtsmuller 1923.jpg
Padang - van Horn 1941.jpg
Toeren - Homans 1911.jpg
Semarang - Hartog 1930.jpg
Pematang Siantar - Hilvering 1930.jpg
Batavia - Horst 1930.jpg
Batavia - Hoencamp 1938.jpg
Soerabaja - Hellendoorn 1922.jpg
Soerabaja - van Holthe 1925.jpg
Waikaboebak - van Hasselt 1942.jpg
Batavia - Haga 1927.jpg
Tarakan - Henniger 1935.jpg
Ambon - Hoffmann 1931.jpg
Soerabaja - Han 1929.jpg
Medan - Huber 1921.jpg
Tjimahi - van der Hoop 1930.jpg
Keboemen - Heckman 1922.jpg
Malang - Horrocks 1940.jpg
Tjimahi - Hiskemuller 1930
Passoeroean - van den Honert 1929 [1]
Batavia - Hulshoff 1923
Meester Cornelis - Hes 1919.jpg
Soerabaja - Huijser 1931.jpg
Semarang - Haak ca1892.jpg (see also van Eek)
Batavia - Hooij 1867 .jpg
Batavia - Halbertsma 1930.jpg
Solo - Hok 1945.jpg
Soerabaja - ten Hove 1929.jpg
Batavia - Huidekoper 1941.jpg
Pangkalan Brandan - van der Heiden 1923.jpg
Malang - Hillen 1934.jpg
Tegal - Hamar de la Brethonière 1922.jpg
Tarakan - Huffstadt 1922.jpg
Padang - Heins 1932
Banjoewangi - Holstege 1921
Doekoehwringin (Dukuh Waringin) - Haensel 1933
Tebing Tinggi - Hanekamp van Harinxma 1927
Menado - van Hamel 1918
Bandoeng - Habraken 1926
Soerabaja - Hilling 1939
Bandoeng - Hoeke 1929
Batavia - Hinze 1907 [Wd]
Bandoeng - Hinze 1875 [Wd]
Bandoeng - Ham Hiang Ing 1951
Buitenzorg - Hilarides 1933
Bandoeng - Holtzapffel 1919
Malang - Houtsmuller 1924
Batavia - Hidding 1932
Buitenzorg - Heilbron 1934
Salatiga - Heringa 1922
Lawang - Hermans 1932
Soerabaja - Harten 1926
Batavia - Heijning 1932
Muara Aman - van Hoeve 1930
Meester Cornelis - Heineman 1936
Kasrie Bangil - Hagenstein 1933
Djokjakarta - Hoorn 1932
Buitenzorg - van Hall 1920
Makassar - Helder 1931
Magelang - Helfferich 1929
Padang - Hogenhuis 1927
Medan - Heshuysen 1924
Buitenzorg - Hoffman 1935
Palembang - Holboom 1929
Batavia - van Hasselt 1927
Batavia - ten Hoff 1942
Batavia - van Hout 1939
Sidoarjo - Hagenstein 1927
Bandoeng - Hamelink 1931
Loeboek Pakam - Heerma van Voss 1928
Bandoeng - Hofland 1923
Batavia - Hageman 1933
Tjimahi - Hagg 1931
Soerabaja - Hartelust 1917
Malang - Heijne 1909 [1]
Buitenzorg - Hillinga 1927
Batavia - Hoeben 1941
Poerworejo - Hooijsma 1932
Batavia - Hoppenbrouwer 1947
Passoeroean - Houtman 1910
Djember - Huijser 1915
Magelang - van 't Hul 1938
Batavia - ter Haar 1917
Sorong - Hasselman 1961
Soerabaja - Hess 1926
Soerabaja - Hoorn 1930
Koetoardjo - Hartman 1934
Padang - Holtzapffel 1924
Malang - Huisman 1929
Djokjakarta - de Heer 1932
Bandoeng - Holst 1936
Soerabaja - Holst 1928
Weltevreden - Hulshoff 1924
Tegal - Haak 1927
Batavia - van Hasselt 1950
Batavia - Heikens 1956
Semarang - Hennephof 1932
Meester Cornelis - Hille Ris Lambers 1934
Sanggau - IJsselstijn 1931
Buitenzorg - Idenburg 1934
Tretes - Jansen 1942.jpg
Semarang - Jonkman 1923.jpg
Semarang - Jonkman 1925.jpg
Soerabaja - Jacobs 1910.jpg
Buitenzorg - van Joost 1929.jpg
Krawang - Jena 1916.jpg
Batavia - van Joost 1934.jpg
Batavia - Jansen 1929.jpg
Telokbetong - de Jager 1932.jpg
Medan - Jongeneel 1919.jpg
Batavia - Jacobs 1921.jpg
Malang - Japikse 1926
Pangkal Pinang - Jansen 1919
Malang - Jahn 1904 [Wd]
Batavia - Jonkman 1928
Medan - s'Jacob 1934
Bandoeng - Jansen Schipper 1928
Soerabaja - Jaarsma 1929
Medan - Jongeneel 1913
Lima Puluh - Jonkers 1935
Pasoeroean - Jeswiet 1920
Lima Pulah - Jonkers 1935
Cheribon - Jantzen 1914
Soerabaja - Jasper 1905
Tjimahi - Java 1939
Meester Cornelis - Jacobs 1929
Batavia - Jekel 1933
Tjepoe - Jeronimus 1918
Tandjoeng Seilor - Jongejans 1918
Malang - Jahn 1941
Kediri - Jamin 1942
Malang - de Jong 1935
Solo - Jacobs 1938
Batavia - Jap 1933
Soerabaja - Jeanty van der Spek 1904
Moeara Laboe - Jentink 1926
Batavia - Jonkman 1942
Bandoeng - Joustra 1930
Bandoeng - Jacobs 1942
Tandjoengsari - de Jager 1928
Soerabaja - Jacobsz 1940
Soerabaja - Jansen 1925
Soerabaja - Janssen 1938
Salatiga - de Jong 1939
Banjumas - Koster 1930
Semarang - Karsen 1916
Koepang (Timor) - Koopmans 1919
Batavia - Kuyck 1927
Biak - Kho 1938
Tebing Tinggi - Kraft van Ermel 1930
Malang - Kessing 1923
Makassar - de Kleijn 1928
Djokjakarta - Koijmans 1939
Lebong Tandai - Kolster 1923
Poerwokerto - Kraaij 1933
Kotaradja - van Kraaijenoord 1928
Batavia - Kuisch 1930
Bandoeng - Kanis 1934
Djember - Kempees 1926
Poerwakarta - Kleyn 1930
Weltevreden - Koomans 1920
Soerakarta - Koppeschaar 1914
Kota Radja - Kieft 1921.jpg
Limah Pulu - Kop 1936.jpg
Tandjung-Pandan - Koopmans 1931.jpg
Tindojowan - de Kroes 1930.jpg
Tjepoe - Koster 1927.jpg
Weltevreden - Klein 1916.jpg
Makassar - Kijne 1931.jpg
Malang - Kelder 1925.jpg
Semarang - Kerlen 1915.jpg
Semarang - Kerlen 1917.jpg
Semarang - Kerlen 1919.jpg
Djombang - Koppen 1915.jpg
Batavia - Keukenmeester 1916.jpg
Poerbolingo - Kolkman 1918.jpg
Bandoeng - Kusters 1929.jpg
Semarang - Kouwenaar 1929.jpg
Soerabaja - Kimmijser 1923.jpg
Keboemen - Kamerling 1924.jpg
Loemadjang - Kunst 1930.jpg
Semarang - Kollmann 1854.jpg
Semarang - Koster 1949.jpg
Batavia - Knol 1926.jpg
Negaga - Ketelaar 1931
Poerwokerto - de Kock van Leeuwen 1919
Semarang - Kerlen 1921
Loeboek Dalam - Kouwenaar 1919
Semarang - Klerks ? 1891 [Wd]
Soerabaja - Keizer 1942
Batavia - Kersten 1925
Bandoeng - Klei 1924
Bandoeng - Koezen 1929 [Wd]
Pematang Siantar - van Kwawegen 1929
Bandoeng - Kernkamp 1926
Djember - Kuikenga 1928
Soerabaja - Koens 1929
Selatpandjang - Kepel 1937
Malang - Kwee Swan Hwa 1931
Pekalongan - Kamphuis 1917
Malang - Kervezee 1941
Semarang - Kloppenburg 1917
Patjitan - Knippels 1933
Semarang - Köehl 1923
Batavia - Koek 1922
Magelang - van der Kam 1917
Batavia - Kist 1933
Bandoeng - Koch 1934
Soerabaja - Kranendonk 1918
Pekalongan - Kroesen 1931
Semarang - Kahle 1932
Bandoeng - Kailola Progas van Geuricke 1918
Cheribon - Kakebeeke 1914
Garoet - Kakisina 1915
Batavia - Kal 1909
Lahat - de Kat 1897
Medan - ten Kate 1933
Gorontalo - Kawilarang 1909
Batavia - van Keeken 1917
Batavia - Keller 1918
Soerabaja - Klatt 1920
Semarang - van der Knoop 1917
Modjokerto - Knops 1912
Bandoeng - Knottenbelt 1934
Lho Seumaweh - Knottenbelt 1910
Pematangsiantar - Kobes 1926
Soerabaja - Kreijzer 1938
Bandoeng - Kagie 1940
Batavia - van Kessel 1932
Bandoeng - de Kler 1942
Soerabaja - Krauss 1940
Salatiga - Klem 1941
Tandjong Poera - Kruijff 1917
Purwakarta - Kleyn 1931
Batavia - Knegtmans 1915
Sorong - Knol 1961
Balikpapan - Kalff 1937
Soerabaja - Kroese 1935
Kediri - Kivit 1923
Djombang - Knippels 1941
Djember - Kolle 1948
Madioen - Kapteijn 1931
Semarang - Kessing 1941
Bandoeng - van Kooy 1929
Djokja - von Kriegenbergh 1920
Batavia - Kroonenberg 1923
Kediri - Krastel 1935
Soerabaja - Kühler 1932
Ambarawa - Kramer 1920
Taroetoeng - Koole 1932
Batavia - Korver 1922
Padang Pandjang - van Leeuwen 1926
Soerabaja - Lewakabessy 1938
Soerabaja - Lijn 1930
Buitenzorg - Lammers van Toorenburg 1922
Bangil - Lammers van Toorenburg 1930
Poerworedjo - Levert 1931
Batavia - van Lennep 1926
Batavia - Lytsman Piernbaum 1956
Medan - Luyt 1922
Medan - Leclercq 1925
Bandoeng - van der Lee 1933.jpg
Semarang - Lincklaen Arriëns 1941.jpg
Semarang - Lind 1924.jpg
Semarang - van Lookeren Campagne 1929.jpg
Soerabaja - Leemans 1933.jpg
Soerabaja - Lambrechtsen 1939.jpg
Bandoeng - van der Laan 1933.jpg
Modjokerto - Loos 1919.jpg
Singaradja - Luuring 1941.jpg
Bandoeng - van Leeuwen 1923.jpg
Benkoelen - Lameris 1939.jpg
Batavia - van Lindonk 1934.jpg
Bandoeng - Lindeijer 1936.jpg
Makassar - de Lussanet de la Sabloniere 1923.jpg
Bireuen - Ligtenstein 1925.jpg
Medan - van Lith 1929
Padang Sidempoean - Lankamp 1913.jpg
Paree - Liscaljet 1921.jpg
Soerabaja - van Leeuwen 1925.jpg
Modjokerto - de Lange 1921.jpg
Semarang - Lie 1926.jpg
Tjepoe - Liedmeier 1940.jpg
Batavia - Luyt 1922.jpg
Batavia - Lentze 1934
Soekaboemi - Leyh 1939
Semarang - van Lookeren Campagne 1931
Salatiga - van Lennep 1914
Poerworedjo - van Lier 1923
Bandoeng - van Lent 1937
Tandjong Morawa - de Lange 1922
Wonopringgo - Liklikuwata 1930
Soerabaja - Londonck 1932
Klaten - de Lang 1932
Paree - van Leeuwen 1936
Singaraja - Lo 1955
Kediri-Paree - van Loosbroek 1939
Palembang - Laurman 1938
Batavia - Levelt 1934
Soerakarta - Liem 1936
Djember - Lindeman 1920
Ullath - Litaay 1924
Tandjoeng Enim - Lanzing 1934
Batavia - van der Lee 1929
Soerabaja - van Lawick 1937
Buitenzorg - Luytjes 1929
Kertosono - Lammerts van Bueren 1914
Pematang Siantar - van der Linden 1932
Bandoeng - Lapré 1925
Pematang Siantar - van Lelyveld 1936
Malang - Luth 1941
Fort de Kock - von Liebenstein 1931
Batavia - van Linkhuyzen 1920
Paree - Liscaljet 1919
Djokjakarta - van Lith de Jeude 1928
Weltevreden - Lensvelt 1929
Bandoeng - Lewerissa 1930
Temanggoeng - Labrie 1921
Djokjakarta - Lammers 1937
Soerabaja - Lans 1933
Kraksaän - van Ligten 1921
Soerabaja - Lim 1921
Buitenzorg - van de Leemkolk 1915
Salatiga - Lekkerkerker 1924
Medan - van Laer 1934
Haroekoe - Lappia 1927
Semarang - Lechner 1927
Batavia - Leufkens 1933
Semarang - van Marken 1929
Semarang - Mijnlieff 1954
Batavia - Meerkamp van Embden 1923
Malang - Moormann 1934
Batavia - Mulder 1929
Semarang - Maingay 1933
Atamboea - Melger 1934
Buitenzorg - Meyer 1925
Djombang - Moens 1928
Batavia - Madsen 1928
Batavia - Martèl 1924
Pankalan Brandan - Mouthaan 1930
Madioen - Mannot 1915
Wlingi - Manopo 1918
Medan - Meiss 1915
Bandoeng - van Menxel 1943
Makassar - Meijer 1926.jpg
Semarang - van Marken 1926.jpg
Kediri - Meijer 1920.jpg
Palopo - Müller 1919.jpg
Soerabaja - de Maar 1954.jpg
Padang - Mühlstaff 1927.jpg
Soerabaja - Maters 1915.jpg
Bandoeng - van Marwijk Kooy 1919.jpg
Batavia - Mesman Schultz 1941.jpg
Paree -van Maren 1930.jpg
Batavia - Maingay 1939.jpg
Weltevreden - Maas 1912.jpg
Weltevreden - Maas 1920.jpg
Weltevreden - Maas 1918.jpg
Singkep - Moolhuyzen 1928.jpg
Batavia - Meijer 1939 [1].jpg
Makassar - Meihuizen 1914.jpg
Bilalang - Mokoginta 1926.jpg
Padang - Meijer 1932.jpg
Malang - Mojet 1923.jpg
Medan - Meijerink 1937.jpg
Semarang - Mac Gillavry 1931
Blitar - Moolenaar 1931
Bandoeng - Milius 1922
Soerabaja - Mout 1930
Ambon [Piru] - Manuhutu 1928 connex link uncertain
Tandjong Morawa - zur Mühlen 1938 [1]
Semarang - Mulder 1919
Krikilan - Mulder 1939
Tandjong Karang - van der Most 1937
Buitenzorg - Mounier 1897 [Wd]
Batavia - Mutter 1940
Tjimahi - van Marle 1937
Weltevreden - de Meester 1927
Soerakarta - van der Molen 1937
Batavia - Maas Geesteranus 1940
Medan - Maas 1919
Saparua - Manusama
Malang - Mahler 1921
Semarang - von Meyenfeldt 1917
Solo - Mijnssen 1920
Batavia - Marmelstein 1946
Kisaran - van Meurs 1927
Djember - Meijer 1937
Batavia - Muller 1936
Medan - de Maaré 1924
Temanggoeng - Mensingh 1931
Bandoeng - van Messel 1933
Semarang - Middeldorp 1928
Semarang - Mual 1930
Soerabaja - Mulder 1931
Laras - Marcus 1934
Semarang - Mac Gillavry 1916
Waingapoe - van der Meer 1939
Djatiroto - Melchior 1928
Medan - van Meurs 1922
Semarang - zur Muhlen 1933
Medan - van der Meulen 1924
Batavia - Moorrees 1938
Djatirotto - Mooijaart 1915
Bandoeng - Mutters 1941
Blitar - Mahler 1925
Batavia - Menke 1922
Batavia - Mac Gillavry 1930
Soerabaja - Mac Gillavry 1920
Jogjakarta - Mac Gillavry 1933
Semarang - Mac Gillavry 1934
Batavia - Mac Gillavry 1938
Soerabaja - Mac Gillavry 1947
Cheribon - Middelburg 1928
Klaten - Middelburg 1938
Solo - Monfils 1936
Medan - de Maaré 1922
Batavia - van der Meyden 1922
Tjimahi - van Maanen 1928
Semarang - Maingay 1929
Pamekasan - Marchelinus 1923
Thiawigebang - Marchelinus 1925
Batavia - Marteau 1932
Medan - Nelk 1931
Soember Ajoe - Nicolaï 1921
Wonosari - Nieuwdorp 1913
Modjokerto - Niemöller 1931
Soerabaja - Nijssen 1931
Djokjakarta - Noya 1933
Makassar - Nagel 1923
Fort de Kock - van Nierop 1919
Batavia - Nooteboom 1934
Bandoeng - van Naerssen 1941
Batoedjadjar - Nanning 1932
Batavia - Naumann 1924
Blitar - Nederveen Pieterse 1931
Batavia - Neumann 1919
Soerabaja - Nieuwmeijer 1920
Soerabaja - de Neve 1923.jpg
Bandoeng - Nikkels 1920.jpg
Soerabaja - Neervoort 1935 [1].jpg
Semarang - Nazloomian 1926.jpg
Soerabaja - van Nieuwkuyk 1936 [1].jpg
Modjowarno - Nortier 1920.jpg
Bandoeng - de Noronha 1947
Bandoeng - Nooy 1947
Malang - Noll 1938
Balikpapan - Noya 1946
Semarang - Nota 1926
Bandoeng - Notosoetarso 1924
Djokjakarta - van Nouhuys 1918
Soerabaja - Neijndorff 1929
Soerabaja - Neijndorff 1954
Batavia - Nettekoven 1957
Soerabaja - van den Nieuwenhof 1943
Omben - Notoadikusumo 1923
Makassar - Nio 1950
Batavia - de Nijs Bik 1930
Soerabaja - Ockeloen 1929
Batavia - Oranje 1940
Buitenzorg - Oosterman 1930
Medan - Oberman 1940.jpg
Pangkalan Brandan - Overtoom 1930.jpg
Pati - Oei 1929.jpg
Semarang - Oei 1938
Buitenzorg - van Overeem 1925.jpg
Medan - Ouwehand 1924 [1].jpg
Soerabaja - Oranje 1932.jpg
Bandoeng - Orrt 1928.jpg
Blitar - Ogilvie 1924.jpg
Salatiga - Oei 1921
Padang - Ohlenroth 1879 [Wd]
Lawang - Ohlenroth 1912 [Wd]
Lawang - Ohlenroth 1908 [Wd]
Palembang - van der Oord 1923
Banjoebiroe - Osak 1921
Malang - Oudkerk Pool 1935
Semarang - Oosterling 1934
Paree - van Overbeek de Meyer 1929
Batavia - Oostrom 1947
Bandoeng - ten Oever 1923
Tjepoe - Pars 1938
Solo - Pen 1924
Soerakarta - Polet 1930
Batavia - Prins 1918
Semarang - Provoost 1939
Tobelo - Ploeger 1939
Bandoeng - van Pesch 1942.jpg
Bandoeng - van Praag 1948.jpg
Pekalongan - Pechler 1915.jpg
Poerwokerto - Persenaire 1922 [1].jpg
Semarang - van Pernis 1929.jpg
Medan - Paris 1930.jpg
Tjimahi - Pijl ca 1923.jpg
Tjimahi - Pijl ca 1922.jpg
Batavia - Patoir 1947
Tegal - Pondman 1920
Djember - van Praag 1928
Soerabaja - Pinke 1926
Malang - Parengkuan 1930
Rangkasbetung - Pelupessy 1940
Salatiga - Parmentier 1916
Batavia - Paulus 1949
Soerabaja - Pieterse 1938
Baturadja - Prins 1929
Medan - Pattiselanno 1931
Palembang - Post 1930
Indramajoe - Pereira 1917
Malang - Persijn 1939
Soerabaja - Portengen 1925
Magelang - Pauw 1935
Denpasar - Poetoehena 1946
Bandoeng - Potman 1940
Semarang - van Putt 1923
Kota Bau-Bau - Pietersz 1917 [1]
Batavia - Pennock 1923
Soerabaja - Perié 1939
Pajakoemboeh - van der Plas 1928
Batavia - Philips 1926
Kediri - van de Poel 1924
Palembang - Postma 1921
Soerabaja - Pattie 1925
Bandoeng - Pausma 1930
Magelang - Pesurnay 1927
Batavia - Plaschek 1920
Mamoedjoe - Quak 1934
Batavia - Quelle 1942
Soerabaja - van Ree 1921
Pekalongan - van Rheenen 1914
Batavia - Roth 1912
Batavia - de Ruyter de Wildt 1935.jpg
Batavia - Richel 1938.jpg
Salatiga - de la Rive Box 1912.jpg
Djember - Reydon 1928.jpg
Takengon - Rappard 1939 [1].jpg
Bandoeng - Roelants 1939
Petumbukan - Rompa 1951.jpg
Soekaboemi - Rietema 1931.jpg
Malang - Ruijs 1931.jpg
Buitenzorg - de Rozario 1932.jpg
Soerabaja - Raven 1923.jpg
Soerabaja - Roessel 1929.jpg
Weltevreden - Roozen 1920.jpg
Semarang - van Rossum 1933
Batavia - Roumimper 1930
Muntok - de Roock 1926
Batavia - Roso 1934 (1932)
Madioen - de Rochemont 1920
Kediri - Rebel 1926
Bandoeng - Razoux Schultz 1926
Batavia - Rissik 1927
Probolinggo - van Riemsdijk 1948
Kota Radja - van Rooij 1932
Pladjoe - van Ree 1920
Soerabaja - Regensburg 1950
Cheribon - Rijken 1940
Malang - Rosenquist 1940
Binjai - Ráthonyi Reusz 1938
Bandoeng - Reichardt 1918
Batavia - van Reijsen 1938
Magelang - Risakotta 1928
Soerabaja - Reichenfeld 1930
Bandjermasin - van Rijn 1941
Padang - van Reenen 1940
Soerabaja - Ringe 1929
Binjai - Romkes 1934
Batavia - Razoux Schultz 1930
Batavia - Roovers 1939
Semarang - de Ridder 1948
Batavia - Ruchtie 1937
Semarang - van Rooyen 1951
Djatinegara - van der Rest 1933
Batavia - van Rijn 1927
Bandoeng - Ridder 1947
Soerabaja - Riemens 1923
Batavia - Roquas 1934
Batavia - Rhemrev 1929
Soerabaja - Rusche 1933
Soerabaja - de Ruiter 1930
Semarang - van Reijen 1938
Batavia - Reuter 1939
Padang Pandjang - Reerink 1920
Salatiga - van Roest 1931
Benkoelen - Rootliep 1933
Weltevreden - Ruebsamen 1934
Bandoeng - Raue 1942
Soerabaja - Roodenburg 1936
Buitenzorg - Ramaer 1923
Bandoeng - Rerimassi 1957
Bandoeng - Rerimassi 1928
Menado - Robot 1921
Djokjakarta - Rijpkema 1930
Padang - van Schravendijk 1929
Krkilan - Stadt 1927
Malang - Staleman 1925
Palalangon - Sakinem 1938
Batavia - Santing 1927
Loemadjang Djatiroto - Sleebos 1927
Djokjakarta - Szász 1932 [1]
Buitenzorg - van Schravendijk 1941
Ambarawa - Schuwer 1916
Djokjakarta - Snel 1914
Batavia - van Straten 1928
Sanga-Sanga Dalam - Saeijs 1935
Medan - Scheidegger 1942
Semarang - Schenk 1929
Medan - Seeger 1925
Kudus - Satyanagara 1946
Soekaboemi - Sittrop 1923
Soerabaja - Spier van Zwicht 1926
Batavia - van der Steenstraten 1925
Pangkal Pinang - Smith 1921
Batavia - Smith 1922
Soekaboemi - Smith 1926
Soerabaja - Smith 1960
Bandoeng - Schwab 1940
Soerabaja - Schaap 1931
Semarang - Schneider 1930
Probolinggo - Sigmund 1914
Bandoeng - Sloot 1935
Bandoeng - Sluis 1937
Jogjakarta - Sparenberg 1922
Batavia - Sparenberg 1952
Buitenzorg - Spier 1920
Bandoeng - Spiering 1917
Batavia - Spiering 1934
Balikpapan - Spoel 1927
Mowewe - Storm 1923
Soerabaja - Smelt 1919
Djatiroto - Schuijtvlot 1927
Soerabaja - Schaap 1934
Pengalengan - Schattenkerk 1927
Semarang - Soffner 1929
Gombong - Sopacua 1926
Soerabaja - Sopacua 1925
Djombang - Stam 1931
Batavia - Steevensz 1917
Cheribon - Sitsen 1912
Tapa Toean - Slagmolen 1934
Batavia - Slagter 1916
Sawaloentoh - Snijders 1924
Batavia - Snijders 1920 [1]
Ambarawa - Soetbrood Piccardt 1905
Fort de Cock - Spits 1917
Magelang - Sportel 1928
Lho-nga - Stammeshaus 1924
Batavia - van Santen 1937
Pangururan - Scheurkogel 1953
Batavia - Schippers 1930
Bandoeng - Schulte 1940
Bangil - Simon 1922
Soerabaja - Simonsz 1931
Ujung Pandang - Sinaij 1932
Medan - Spangenberg 1921
Kotaradja - Stapel 1907
Bandoeng - Stapels 1942
Pasoeroean - Steenbeek 1930
Djokjakarta - Stoelman Leysner 1943
Balimbingan - Streefland 1928
Probolinggo - Stuij 1929
Soerabaja - van Schieveen 1930
Malang - Schoonhoven 1932
Sumpal - Smiet 1931
Malang - Smit 1933
Semarang - Soutendam 1923
Djokjakarta - Spoelstra 1933
Martabing - Stiggelbout 1930
Batavia - Salm 1922.jpg
Batavia - Schneider 1932.jpg
Dago Sangir - Smit 1924.jpg
Larantoeka - Sijbesma 1937.jpg
Medan - Schoorel 1912.jpg
Semarang - Sillevis Smitt 1929.jpg
Soekaboemi - Sijnja 1924.jpg
Soerabaja - Schor 1916.jpg
Tandjong Poera - van Santen 1915.jpg
Tjepoe - Sperling 1929.jpg
Tjimahi - Smit 1927.jpg
Madioen - Singelenberg 1937.jpg
Poerwokerto - Sanders 1934.jpg
Sibolangit - Smalbraak 1941 [1].jpg
Bandoeng - Sorgdrager 1923.jpg
Bandoeng - Schaeffer 1936.jpg
Meester Cornelis - Schey 1918.jpg
Batavia - Soesman 1940.jpg
Medan - Sickens de Wal 1924.jpg
Bandjei - Starink 1920.jpg
Batavia - de Seriére 1938.jpg
Batavia - Schmutzer 1921.jpg
Djokjakarta - Stikker 1931.jpg
Djokjakarta - Schouten 1932.jpg
Soerabaja - Sluijter 1931.jpg
Bandoeng - Schoenzetter 1921.jpg
Raba - de Scheemaker 1925.jpg
Soerabaja - van der Sande Lacoste 1931.jpg
Soerabaja - Schreuder 1937.jpg
Malang - Schuurmans 1928.jpg
Kaliwoengoe - Khing Hwie So 1933.jpg
Djokjakarta - Stern 1928.jpg
Soerabaja - Stijn 1919.jpg
Cheribon - Salm 1931.jpg
Bandoeng - Soetens 1921.jpg
Buitenzorg - de Savornin Lohman 1928.jpg
Semarang - Schilling 1926.jpg
Batavia - Sänger 1924
Medan - Schas 1926.jpg
Batavia - Slors 1937
Medan - Staartjes 1929
Cheribon - Servaas 1925
Soerabaja - van den Steenhoven 1921
Semarang - Soeters 1926
Batavia - Stoltenborgh 1921
Djokjakarta - Sesink Clee 1926
Batavia - Spronk 1923
Djombang - Stucky 1895 [Wd]
Ambarawa - Sangster 1925
Soerabaja - Schalkwijk 1921
Batavia - Schröder 1933
Bandoeng - Sijatauw 1923
Kotaradja - Schmidt 1920
Probolinggo - Schreuder 1941
Soerabaja - Schulhof 1924
Malang - Schulz 1934
Bogor - Satoer 1955
Kota Radja - Smit 1927
Magelang - Salverda 1921
Djember - Sittrop 1954
Batavia - Schrijn 1950
Batavia - Simons 1924
Kediri - Swart 1923
Bandoeng - Schenk 1931
Batavia - de Schrijver 1932
Semarang - Schuit 1932
Semarang - Smit 1922
Malang - Stöcker 1936
Tjimahi - Strik 1928
Batavia - Sanggelorang 1973
Batavia - Stokvis 1947
Tjimahi - Salomon 1933
Batavia - van Santen 1926
Batavia - Schot 1930
Soerabaja - Schouten 1922
Soerabaja - Schweizer 1926
Batavia - Seerden 1938
Tjimahi - Serné 1925
Soerabaja - Sluijter 1937
Weltevreden - Smit 1922
Soerabaja - Solleveld 1938
Batavia - Soute 1948
Soerabaja - Stephan 1925
Malang - Schokking 1942
Ned. Indië - van Someren 1914
Ngawi - van Someren Brand 1938
Bandoeng - van Spall 1940
Soerabaja - Saripin 1928
Buitenzorg - Schneider 1928
Batavia - Stolz 1934
Medan - Schas 1932
Padang - Sanders 1921
Bandoeng - van Staalen 1930
Semarang - Steffin 1941
Soerabaja - Soeting 1931
Medan - Sachse 1925
Kediri - Soemoatmodjo 1922
Medan - Spandaw 1917
Magelang - Schuit 1912
Batavia - Simon 1925
Tjimahi - Smolenaars 1915
Tjibadak - Soute 1922
Weltevreden - Spaan 1915
Tegal - van Spanje 1925
Medan - van Styrum 1921
Semarang - Smilde 1927
Pontianak - Tamaila 1924
Ambon - Telussa 1948
Pekalon - Tinkelenberg 1926
Malang - Tideman 1942
Magelang - Titalepta 1945
Bandoeng - Tjia 1925
Batu - Tan 1919
Malang - Toers Bijns 1941
Bandoeng - Tyahatu 1927
Pekalongan - The 1923.jpg
Tahuna - Tjan 1933.jpg
Tjimahi - Tielman 1939.jpg
Soerabaja - Tuijn 1934.jpg
Semarang - Tholen 1928.jpg
Batavia - Tan 1926.jpg
Semarang - Tan 1929.jpg
Bandoeng - Tulleken van Rijswijk 1923.jpg
Padang Boelan - Tydeman 1930.jpg
Padangan - Tan 1918.jpg
Buitenzorg - Tulner 1929.jpg
Malang - Tan 1925.jpg
Ambon - The 1927.jpg
Salatiga - Tan 1913
Makassar - van Tongeren 1949 [1]
Batavia - Taen 1927
Batavia - Taen 1924
Batavia - Twiss 1919
Kota Radja - Trebels 1930
Makassar - Tissing 1907 [Wd]
Padang - van der Torren 1916 [Wd]
Seroei - Tan 1937
Kotaradja - Terwee 1935
Medan - Thissen 1923
Tjimahi - van Tubergen Lotgering 1947
Manado - Tammes 1931
Soerabaja - Tellegen 1920
Soerabaja - Tomasouw 1937
Bindjei - Tempelman 1931
Tegal - Tielman 1931
Balikpapan - Timmerman 1930
Tegal - Turpijn 1935
Malang - Tick 1931
Batavia - Tan 1938
Pladjoe - Thomeer 1931
Pontianak - Teterissa 1940
Tjibadak - The 1924
Tandjung Karang - Tönjes 1951
Bandoeng - Tan 1932
Padangan - Tan 1930
Tangerang - Tan 1920
Soerabaja - Teitler 1918
Keboemen - Teijn 1933
Koepang - Treffers 1936
Bandoeng - Tergau 1950
Malang - Ulfers 1929
Batavia - Ubels 1929
Weltevreden - Ukkerman 1916
Batavia -Ukkerman 1913.jpg
Djember - van Unen 1938.jpg
Batavia - Utrecht 1940
Bandoeng - Verloop 1930.jpg
Manado - Valkenburg 1924.jpg
Medan - in 't Veld 1916.jpg
Meester Cornelis - de Vries 1925.jpg
Padang Pandjang - Veenendaal 1923.jpg
Pematang Siantar - Volbeda 1930.jpg
Bandoeng - Valkenet 1934.jpg
Petoemboekan - Vergeer 1923.jpg
Pladjoe - de Vos 1933.jpg
Salatiga - Visscher 1921.jpg
Batavia - van Velthuijsen 1936.jpg
Batavia - Voorbeijtel Cannenburg 1919.jpg
Tindjowan - Voorhagen 1931.jpg
Soekaboemi - Venema 1924.jpg
Batavia - Visser 1920.jpg
Batavia - Vreede 1924.jpg
Batavia - de Vries 1939 [1].jpg
Soerabaja - Varkevisser 1942.jpg
Kedin - van der Veer 1928
Malang - Vis 1940
Djokjakarta - Visser 1925
Bandoeng - Vierling 1927
Pangkalan Brandan - Verhaak 1922
Bandoeng - Vink 1932
Padang Brahrang - de Veer 1923
Tandjong Karang - de Vogel 1888 [Wd]
Batavia - de Vogel 1921 [Wd]
Probolinggo - de Vries 1933
Batavia - de Vries 1940 [1]
Langsa - Verduyn 1938
Bandoeng - de Vries 1915 [Wd]
Djambi - van der Vinne 1924
Tebingtinggi - Voets 1929
Batavia - Vis 1937
Pangkalan Brandan - van Vliet 1933
Soerabaja - Voets 1922
Soerakarta - Vermeulen 1923
Bandjermasin - Vroom 1919
Paree - Verhagen 1929
Menado - Verhoef 1935
Cheribon - Venema 1923
Semarang - van Vliet 1931
Batavia - Verdooren 1942
Malang - Versteegh 1921
Tandjong Pinang - Vanier 1927
Batavia - Vermeule 1939
Kediri - Versteegh 1938
Soerabaja - Visscher 1933
Makassar - Visser 1939
Sawah Loento - Vis 1932
Palembang - de Voogd 1928
Semarang - Vunderink 1938
Dobo - Vandeberg 1930
Makassar - van der Veen 1930
Bandoeng - van der Veen 1915
Batavia - Vogel 1937
Magelang - Vonk 1901
Djokjakarta - Verstraaten 1921 [1]
Klaten - Verveen 1930
Soerakarta - Vonk 1929
Modjokerto - Vreede 1930
Lawang - Vreeswijk 1937
Batavia - Veenstra 1931
Semarang - de Vries 1935
Medan - Vrins 1933
Batavia - Verspoor 1922
Pladjoe - Volkers 1928
Koepang - te Velde 1935
Madioen - de Vries 1942
Semarang - Vergroesen 1930
Makassar - Verheijen 1927
Bandoeng - Versloot 1932
Tjandi - de Villeneuve 1921
Batavia - de Vries 1940
Baligé - te Velde 1931
Bandoeng - van der Vlies 1929
Bandjermasin - de Vries 1919
Makassar - van den Vrijhoef 1866
Magelang - van Waardenburg 1931
Tandjoeng Pandan - Würdemann 1927
Suli - Waisapy 1918
Soengei Penoeh - Wempe 1932
Batavia - Westerkamp 1936
Poso - Woensdregt 1925
Balikpapan - van Wort 1926
Madioen - Weber 1927
Soerabaja - Westerhoff 1926
Semarang - van der Waaij 1931
Batavia - de Waard 1926
Buitenzorg - Wegner 1938
Pankalan Brandan - Wilting 1932
Kaliwungu - Weber 1932
Probolinggo - Weijhenke 1938
Soerabaja - Westerhoff 1924
Semarang - Westra 1932
Bandoeng - Wedding 1941
Batavia - Wieringa 1925
Balikpapan - Woordes 1940
Soerabaja - Wamelink 1928
Soerabaja - Wijnand 1930
Madioen - Weiss 1935
Kediri - Wijngaard 1916
Poerwokarta - Wilten 1933
Tindjowan - van der Werff 1928
Batavia - Wallbrink 1926.jpg
Malang - Walthuis 1934.jpg
Soerabaja - Wevers 1922.jpg
Semarang - Wesly 1935.jpg
Sragen - Wagner 1929.jpg
Rengat - de Wit 1941.jpg
Semarang - van der Werf 1937.jpg
Malang - Wind 1919.jpg
Pankalan Batu - van Wachem 1936.jpg
Batoekras - Wille 1922.jpg
Batavia - Warnaar 1931.jpg
Djokjakarta - van Wel 1936.jpg
Djokjakarta - Westerhof 1922.jpg
Weltevreden - Wijnberg 1928.jpg
Bandoeng - Waasdorp 1929.jpg
Bandoeng - Wolff Schoemaker 1935.jpg
Batavia - Woutman 1918.jpg
Bandoeng - Woutman 1921.jpg
Madioen - Westerbeek 1920.jpg
Soerabaja - van 't Wout 1934.jpg
Semarang - Westbroek 1943.jpg
Mentok - Winckel 1912.jpg
Tjepoe - Wiegers 1916.jpg
Semarang - Woerdeman 1952.jpg
Soerabaja - Wesselo 1926.jpg
Kediri - Werdmüller von Elgg 1910.jpg
Bandoeng - Wijnand 1932.jpg
Batavia - Wijlacker 1927.jpg
Batavia - Wolf 1921
Poerwokerto - Wesdijk 1928
Bandoeng - Westbroek 1928
Garoet - Wiltens 1924
Semarang - Worst 1940
Batavia - Wasch 1922
Semarang - Westphal 1938
Soegei Bengang - Wierstra 1925
Gombong - Wunnink 1930
Medan - Wurfbain 1932
Soerabaja - Wijburg 1930
Bandjermasin - van Wijk 1917
Tjandjoer - Winkler 1918
Soerabaja - de Witt 1929
Soerabaja - de Wolff 1928
Tegal - Warnaars 1933
Purwokerto - Wirjasentana 1924
Batavia - de Wit 1912
Pekalongang - Wouters 1926
Medan - Wijsman 1934
Tjiandjur - Weise 1928
Malang - Westerbeek 1950
Cilacap [Tjilatjap] - Woldering 1919
Bandoeng - Wijnhamer 1917
Batavia - Wijnstok 1925
Ambarawa - van Waard 1923
Tebingtinggi - Wertheim Salomonson 1929
Bandoeng - Wiessing 1930
Tjimahi - Ypma 1942.jpg
Sekatoe - Younge 1941
Soerabaja - Zoethout 1940
Fort de Kock - Zweens 1929
Fort De Cock - Zweens 1931 [1].jpg
Malang - Zeven 1930.jpg
Soekaboemi - Zandstra 1929.jpg
Makassar - Zeijger 1924.jpg
Soerabaja - Zuidhof 1924
Semarang - Zeelig 1950
Djatiroto - Zelis 1933
Meester Cornelis - van Zegen 1899
Semarang - Zecha 1929
Langsa - Zantman 1925
Goranggareng - Zitter 1927
Soerabaja - Zurhake 1909
Batavia - Zuur 1940
Soerabaja - Zeverijn 1928
Soerabaja - Zuurdeeg 1911
Soerabaja - van Zuylen 1915
Bandoeng - van Zuylen 1910
Djokjakarta - van Zuylen 1898
Weltevreden - van Zuylen 1928
Cheribon - Zwemstra 1927

De top-6 plaatsen in bovenstaande lijst liggen, op één na, allemaal op Java. Niet zo verwonderlijk omdat zowel de bestuurlijke als de voornaamste economische activiteiten daar geconcentreerd waren.


Batavia 219
Soerabaja 167
Bandoeng 131
Semarang 99
Medan  56
Malang 60The births in these top 6 cities represent about 50% of all births shown.

Last update: March 24, 2017


Example obituary
with birth place
Semarang (Java)
Summary in English
Before the proclaimed independence of Indonesia in 1945 the region was known as the Dutch East Indies. It had been under Dutch rule ever since 1602. Until this very day many Dutch people feel emotionally attached to this former colony. Thousands and thousands of people spent their life there, working for the government, the military or in private enterprises. Marriages with local people were not uncommon and widely accepted. Whole generations have been born in the Indonesian archipelago 
a.k.a. the Emerald Belt. During the independence process many of these people left the country. When an agreement aiming at political cooperation between the Indonesian and Dutch governments was annulled in 1956, another 35,000-50,000 (Dutch) citizens had to leave the country in a hurry. Many still live here and so do their children and grandchildren. A substantial number went to the States, in particular to California.
After having read the above you will not be surprised that obituary notices here frequently show birth places in the Dutch East Indies or Indonesia if you like. Although during their stay in the Dutch East Indies Dutch civil servants kept records of many of these births, those registrations are far from complete. And whatever registration was done, the records for the better part have stayed behind in Indonesia. Digital accessibility is minimal. Fortunately many of these records have been filmed by the Church of the Latter Day Saints, and those can be made available locally. But for the average genealogist that is hardly a viable option. However, a list of what is available can be consulted here. In addition to that it may be useful to publish a list of the above mentioned obituaries in this post. The list shows the relevant surname and the place/year of birth. The corresponding obituary notice may be obtained by sending me an email. My address is patmiebies at gmail dot com. The majority of the obituaries in this list have been published in Dutch newspaper NRC Handelsblad. Whenever new ones become available, they will be incorporated here as well.
Recently I received a number of additions for this list from aussie K. Much appreciated! 

Update Nov. 20, 2013: A sister in law of one of my sisters in law (are you still with me?) informed me that the addressee H.W. Lans (on the envelope shown in the beginning) was in fact her grandfather Herman Willem Lans born in Banda Neira (DEI) on Dec. 30, 1879. He died in Batavia (DEI) on Jun. 14, 1944 . The sender was his father George Floris Lans, born in Banda Neira on Mar. 16, 1849. He also passed away there on Nov. 25, 1918. More information about this family on this site.

13 comments:

Karen S. said...

Thank you for the English version, that is really amazing, nice post.

Gio Ve said...

Thanks to the education left by the Netherlands, nowadays Indonesia is still using officially the Latin alphabet, even being the furthest Muslim Country away from Europe.

carloadofdogs said...


Great blog Peter, love reading all those names and place names, being one of those, born in 1942.

Peter said...

@Karen
Just trying to be of service to the genealogy community :) It is somewhat similar to this post I put together earlier this year.
@Gio Ve
I never thought of that this way!
@carloadofdogs
My pleasure!

Dennis de C said...

Hello Peter,
I've already posted this in the Stamboom Forum, but here it is again on your own blog. It might be nice to link your great list to my database, listing naturalisations of people who were born in the former Dutch Indies (http://naturalisaties.decalonne.nl).

Peter said...

@Dennis
Sounds like a good idea! Let's discuss this further there, on the forum. Thanks for your comment.

aussie K said...

Peter, strange they've spelled the placename wrong on that death announcement in the paper. It says Semerang, this should be: Semarang.
Anyway, I will privately send you a list of names and if you like similar death announcements of Dutch persons who were born in the DEI. Let me know if you are interested. It would be quite a list.

soldier said...

Hey everyone..I'm a 3rd generation Indo living in America..grandparents from Tjolomadu and Java, mom born in Rotterdam,I am born here in the USA..I started a Facebook page a few years ago called Dutch-Indonesian Kitchen..we have about 4,200 followers.i saw the English stuff on here but the Dutch I can only read a bit..I'm looking for names of Wijnhamer..thanks :) Dave

Peter said...

@soldier
If you look here in this WieWasWie data base you'll see some 40 hits for surname Wijnhamer.

Rick van den Broeke said...

Zie ook herkomst familie Van den Broeke: http://www.rickvdbroeke.nl

groeten,
Rick van den Broeke
Alkmaar

Peter said...

@Rick
Een ruime Indische geschiedenis, zie ik. Als je behoefte hebt aan de advertentie, dan hoor ik het wel.
Dank voor je bezoek.
Gr.
Peter

August MacGillavry said...

Hallo Peter,

Mijn zoektocht bracht mij op je site. Prachtig en heel duidelijk in je uitleg.
Groetjes, August MacGillavry (geb. Djember - site: www.clanmacgillavry.nl)

Peter said...

@August,
Dank voor je bezoek!
Zie mijn bericht via het contactformulier op jullie site.
Mvg,
Peter

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...