Saturday, 2 February 2013

Orie's, all in the family?

For a summary in English please see at the end of the Dutch text.
Als ik dit schrijf is de uitslag nog niet binnen. De uitslag? Ja, de uitslag van het DNA-onderzoek dat mogelijk kan aantonen dat de meeste Orie's in Nederland familie van elkaar zijn. Het is op 16 januari bij het laboratorium ingeleverd en we wachten nu in spanning af. Maar misschien eerst wat toelichting wie er wat gedaan heeft en over welke familie's het eigenlijk gaat.
Een behoorlijk aantal jaren geleden heeft Hendrikus Johannes Orie, beter bekend als Henk en oudste zoon van Hendrikus Johannes Orie en Emma Augusta Mathilda Götze, het initiatief genomen om de stamboom van de Loosduinse Orie's uit te laten pluizen. Hij schakelde daarvoor een genealogisch bureau in dat met allerlei fraaie resultaten, inclusief een familiewapen, aankwam.
In een iets later stadium kwam Henk in contact met Cornelis (Cor) Smits en Johanna Petronella (Ans) Orie. Dat was nadat hij de vader van Ans had aangeschreven. Omdat die op dat moment al overleden was, kwam zijn brief, via de moeder van Ans, bij Ans en echtgenoot terecht. Die brief wekte hun belangstelling en vanaf dat moment behoren zij ook tot de schare der genealogen.
Al gauw bleek dat het door Henk gebruikte genealogisch bureau er een potje van had gemaakt, er klopte niet veel van hun bevindingen. Zowel het gevonden familiewapen als een relatie tot een Franse bisschop, moesten naar het land der fabelen verwezen worden.
Op een gegeven moment ben ik ook met Ans en Cor in contact gekomen, via internet als ik me goed herinner. We hebben toen onze kennis en krachten gebundeld met als resultaat dat we hebben vastgesteld dat alle Nederlandse Orie's behoren tot wat we voor het gemak maar de Friesche tak (daartoe behoort Ans) noemen òf de Wassenaarse tak die op een bepaald moment in Loosduinen terecht kwam.

De oudste Orie, die we kennen, is Nicolaas Orie. Het enige dat we van hem weten is dat hij getrouwd is met Margaretha Luijben, 5 kinderen had, van beroep militair was en dat hij op 20 apr. 1773 in Den Bosch is overleden. Hij is begraven in de St. Geertruidakerk aldaar. Waar deze Nicolaas vandaan komt, is ons nog niet bekend. Wel is bekend dat hij van veel Orie's de stamvader is. Tot op heden hebben we alleen maar aan kunnen tonen dat alle leden van de Friesche tak van hem afstammen.

Maar er zijn meer Orie's. Wanneer we de herkomst van de Loosduinse Orie's uitzoeken, dan komen we uiteindelijk terecht bij ene Klaas Orie. Gedoopt in 1769 in Leiden, trouwt hij op 10 mrt. 1798 met Susanna de Vlaming en vestigt zich vervolgens  in Wassenaar. Klaas is metselaarsknecht van beroep. Alle Loosduinse Orie's kunnen Klaas voorlopig als hun stamvader beschouwen.


Petrus Franciscus Orie x Sara Jozina de Lijser
Petrus Franciscus Orie x
Sara Jozina de Lijser
Het is verleidelijk te denken dat Nicolaas uit Den Bosch en Klaas uit Leiden/Wassenaar wel wat met elkaar te maken zullen hebben. Nicolaas, Klaas, dat heeft toch duidelijke overeenkomsten. Inderdaad, dat zou kunnen maar nu nog het echte bewijs! Vermoedens en halve bewijzen zijn er zeker wel. Zo zijn er duidelijke aanwijzingen dat de Wassenaarse tak eind 18e, begin 19e eeuw bindingen had met (familieleden uit) Den Bosch. Zo was een neef uit Den Bosch getuige bij het huwelijk van eerder genoemde Klaas. Nog belangrijker is dat Ans en mijn echtgenote Jeanne het eigenlijk wel zeker weten. Ze zien elkaar al als nichten en het voelt als familie. Leuk, maar zo zit genealogische bewijsvoering niet in elkaar!
Hendrik Jacobus Orie x Trijntje Sibbeltje Venema
Hendrik Jacobus Orie x
Trijntje Sibbeltje Venema
Wat treffender is, is de uiterlijke gelijkenis tussen de vader van Ans en Henk, de vader van Jeanne. Oordeelt u zelf. Zeker geen tweelingen maar enige gelijkenis is er zeker, vinden wij.
Aan al deze tergende onzekerheid kan je tegenwoordig een eind maken door een DNA-verwantschapsonderzoek te laten doen. Zo'n onderzoek is gebaseerd op het gegeven dat het Y-chromosoom altijd voor zo goed als 100% overgaat van vader op zoon op zoon enz. M.a.w. overgrootvader en achterkleinzoon hebben beiden, behoudens zeer kleine mutaties, het zelfde Y-chromosoom. Door middel van een test is dat aan te tonen. Wat is daarvoor nodig? Niet zoveel. Een paar wattenstaafjes om wangslijm af te nemen en een laboratorium dat dergelijke tests uitvoert. En dan natuurlijk nog een mannelijk vertegenwoordiger van de Friesche tak en ééntje van de Wassenaarse tak. De beide "nichten" hebben elk hun broer bereid gevonden aan die test mee te doen. André is de man van de Friesche tak en Homme vetegenwoordigt de Wassenaarse tak.
Hieronder de stamreeksen van beide mannen.
Stamreeks van André Orie
Stamreeks van Homme Nicolaas Orie
Generatie VIII
André Orie, geb. Amsterdam op 12 mrt 1954, tr. Leiden op 6 jan 1977 met 
Marianne Turenhout, geb. Leiden op 22 mrt 1954.
               
               

Generatie VII
Petrus Franciscus Orie, geb. Amsterdam op 1 mrt 1907, rijksambtenaar PTT, ovl. Leiden op 11 mrt 1972, tr. Amsterdam op 1 mrt 1934 met
Sara Jozina de Lijser, geb. Zuidzande op 13 mei 1908, ovl. Leiderdorp op 6 okt 1992.
               

Generatie VI
Jan Lolle Orie, geb. Amsterdam op 9 mrt 1884, melkventer, bakker, ovl. Hilversum op 1 feb 1968, tr. Amsterdam op 30 mei 1906 met
Johanna Petronella Lacour, geb. Amsterdam op 13 nov 1883, ovl. Hilversum op 10 jan 1969.


Generatie V
Petrus Franciskus Orie, geb. Leeuwarden op 3 jan 1850, militair, fabrieksarbeider, koopman, ovl. Amsterdam op 21 mrt 1929, tr. Leeuwarden op 27 jan 1878 met
Aukje Lolles Wielenga, geb. Nijehaske op 3 apr 1852, dienstbode, ovl. Amsterdam op 4 jan 1928.
               
Generatie IV
Nicolaas Orie, geb. Leeuwarden op 25 jun 1812, schoenmaker, ovl. Leeuwarden op 30 jun 1866, tr. (1) Leeuwarden op 10 dec 1843, met
Clara Scheffer, geb. Leeuwarden op 17 dec 1814, koopvrouw, ovl. Leeuwarden op 14 mrt 1857.

Generatie III
Petrus Franciscus Orie, ged. Workum op 5 mei 1788, schoenmaker, ovl. Leeuwarden op 27 mrt 1856, tr. Leeuwarden op 1 nov 1806 met
Theodora Dirkje Gerrits, geb. Leeuwarden op 30 jun 1779, ovl. Leeuwarden op 8 mrt 1858.

Generatie II
Adrianus Orie, ged. 's‑Hertogenbosch op 14 feb 1750, ovl. Leeuwarden op 30 mrt 1827, tr. (1) 's‑Hertogenbosch op 27 jul 1773 met
Johanna Imhoff, ged. 's‑Hertogenbosch op 15 jul 1748, ovl. Leeuwarden op 9 jan 1817.
               
Generatie I
Nicolaas Orie, militair, ovl. 's‑Hertogen-bosch op 20 apr 1773, relatie met
Margaretha Luijben, ged. Hedikhuizen op 16 jun 1711.

Generatie VII
Homme Nicolaas Orie, geb. Den Haag op 22 sep 1946, chauffeur, medew.veiling CCWS, tr. Den Haag op 1 dec 1967, met 
Elisabeth Cornelia Wilhelmina Maria Zuiderwijk, geb. Monster op 25 jul 1948, schoonheidsspecialiste.
               
Generatie VI
Hendrik Jacobus Orie, geb. Loosduinen op 23 nov 1918, rubberbewerker, autogeen lasser, ovl. Den Haag op 20 apr 2007, tr. Den Haag op 28 okt 1942 met
Trijntje Sibbeltje Venema, geb. Onstwedde op 5 mrt 1920, huisvrouw, ovl. Den Haag op 16 feb 2007.
               
Generatie V
Nicolaas Orie, geb. Loosduinen op 1 nov 1897, electricien, rijwielhandelaar, ovl. Den Haag op 5 sep 1977, tr. Den Haag op 11 sep 1918 met
Adriana van Asten, geb. op 23 jul 1898, huisvrouw, ovl. Den Haag op 24 dec 1979.

Generatie IV
Hendrik J. Orie, geb. Loosduinen op 2 feb 1878, electricien GEB, ovl. Enschede op 1 apr 1945, tr. Den Haag op 23 jun 1897, met
Elizabeth van der Lende, geb. Wolvega op 2 jun 1869, ovl. Den Haag op 29 jul 1947.
               

Generatie III
Nicolaas Orie, geb. Wassenaar op 1 apr 1850, koopman, ovl. Den Haag op 11 dec 1916, tr. Loosduinen op 6 sep 1873 met
Wilhelmina Maria Tetteroo, geb. Loosduinen op 7 feb 1849, ovl. Loosduinen op 22 dec 1905.
               
Generatie II
Lodewijk Orie, ged. Wassenaar op 19 jul 1807, ovl. Wassenaar op 2 feb 1867, tr. (1) Wassenaar op 27 apr 1832, met
Dirkje Langeveld, geb. Wassenaar op 12 jan 1808, ovl. Wassenaar op 17 okt 1853.
               
Generatie I
Klaas Orie, geb. Leiden, ged. in 1769, metselaarsknecht, ovl. Wassenaar op 27 jun 1808, tr. Leiden op 10 mrt 1798,  met
Susanna de Vlaming, ged. Wassenaar op 4 okt 1772, arbeidster, ovl. Wassenaar op 26 nov 1851.
[Index]

Wanneer het onderzoek aantoont dat er een duidelijke overeenkomst is tussen de DNA-monsters van André en Homme, dan betekent dat, dat beide stamreeksen ergens in één persoon bij elkaar moeten komen. Bij wie dat precies is, tja, dat is aan ons om verder uit te zoeken. Maar dan weet je in ieder geval zeker dat de verbinding er is. 
Dan is het ook nog mogelijk dat er geen overeenkomsten zijn. Dat zou betekenen dat er geen verwantschap is. Maar dat betekent niet dat er geen familieband is. Want het kan zo zijn dat ergens in deze 15 (!) generaties een echtgenote een kind van een "vreemde" heeft gekregen. En dan wordt het oorspronkelijk Y-chromosoom niet meer doorgegeven. De naam Orie wel natuurlijk, zodat er in dat opzicht nog steeds een familieband kan zijn.
En dan is er nog een tussenmogelijkheid n.l. dat de uitslag noch positief noch negatief is. Om dat te begrijpen is het goed te weten dat binnen het Y-chromosoom wordt getest op het voorkomen van z.g. STR-markers. Daarvan zijn er meer dan 100. Onze test is gebaseerd op onderzoek naar 16 markers, voldoende voor ons doel. Maar als het er nu minder zijn, dan ontstaat er een grijs gebied. Het laboratorium zal dan, denk ik, vermoedelijk, misschien of onwaarschijnlijk als kwalificatie gebruiken om een eventuele verwantschap aan te geven.
Eigenlijk heb je dus alleen absolute duidelijkheid bij een positieve uitslag.
Jac Orie
Jac Orie van de Wassenaarse tak,
schaatscoach van de Activia & Brand Loyalty-ploeg

Op 25 januari heeft het laboratorium aan Cor gevraagd hoeveel generaties er tenminste tussen André en Homme zitten. Dat zijn er tenminste 7 of 8! Voor mijn gevoel is dat een indicatie dat er geen eenduidige uitslag is, er is kennelijk twijfel. Afijn, we horen het binnenkort. Alphons Orie
Alphons Orie van de Friese tak,
president van het Joegoslavië-tribunaal
Gisteren, 1 februari belde Cor met de mededeling dat het onderzoek naar de 16 STR-markers, heeft geresulteerd in een match van 14 van die markers. In de woorden van de laboratoriumdame die Cor belde, betekende dat dat het wetenschappelijk bewijs, dat beide Orie-takken aan elkaar gerelateerd zijn, niet geleverd is. Maar, zo formuleerde zij dat, er is een sterk vermoeden dat die relatie er wel degelijk is. Het DNA-rapport geeft hierover ook geen verdere duidelijkheid. Vooralsnog gaan de onderzoekers, Ans, Jeanne, Cor en ik er vanuit dat de familieband er wel degelijk is. Het is in ieder geval een stimulans om verder op zoek te gaan naar dat ene stukje informatie, het papieren bewijs dat zeker ergens in een archief ligt, hopen we. De grote vraag is: waar, o waar? U hoort nog van ons! Hopen we. En in de tussentijd, Orie's? Het is allemaal familie!Brief summary
Whether the surname 'Orie'* is truly of Dutch origin, I don't know. In fact I suspect it is not. There may very well be some French or Swiss blood involved. What I do know is that there are many Orie's living in The Netherlands. The question is whether they are all related. There are several ways to find out. One is to do some proper genealogical research. That we did. The 'we' in this respect are Ans Smits-Orie and husband Cor. I met them on the internet years ago. My interest in the surname Orie is because my wife is an Orie as well. To cut a long story short, sofar we have been unable to prove that all Dutch Orie's are related. During our research we have determined that there are two branches with possibly the same progenitor. The first branch we call the Frisian branch, the second one the Wassenaar branch. 
There are indications that members of both branches knew each other some 215 years ago. But so far there is no definite proof. The little 'proof' there is, is of a circumstantial nature. A certain person appearing as a witness during a wedding, a look alike resemblance between two men** and of course the female instinct of both Ans and my wife. They both feel they are family. What else can I do but rest my case?
Well, there is always the possibility of doing a DNA-test. And we decided to do just that. We approached two male representatives of each branch, André and Homme***. They were prepared to provide a Leiden laboratory with specimen of their DNA. And yesterday there was the long awaited call from the lab. They had good news and bad news. The bad news was that there is no 100% scientific proof of a relationship between both branches. Our DNA-test consisted of a comparison of 16 STR-markers in both samples. The result of the test is that there is a match for 14 markers. The lab lady said that in their terminology this means that there is a strong presumption that there is indeed a relationship. Although they don't put that in writing, for us that is sufficient to continue our investigations in archives and on the internet. We "know" we are on the right track! No matter what, both Ans and Jeanne feel that their female instinct has been right. So until further notice and assuming my calculation of the generations between them is correct, Ans and Jeanne are 5th cousins. It's all in the family!

Joan and Jane Orie
Jane Clare Orie (r) and
sister Joan

* To readers in the USA the surname Orie may sound familiar. They may know Jane Clare Orie, a former member of the Pennsylvania Senate. Last year she frequently made the papers. I am not aware of any relationship with the Dutch Orie's.
** See the black and white pictures above.
*** Their lineage (stamreeks) is shown in the table above.

Photo credits:
Alphons Orie sense-agency
Jac Orie timsimaging
Jane Clare & Joan Orie Post-gazette.com

8 comments:

 1. Very interesting! Had never actually heard of the Orie last name before and the pix of the two couples are lovely. Good luck with your genealogical sleuthing!

  ReplyDelete
 2. We're embarking on a little DNA test to verify suspicions that an ancestor had changed his last name. I've blogged about this guy before. Pretty exciting!

  ReplyDelete
 3. @Eugenia
  Obviously you are not living in Pennsylvania :) Thanks for dropping in.
  @Wendy
  O, I must read that. Can I find it in your blog?

  ReplyDelete
 4. Peter, I ran a 3 part story in October. Look for "William H. Jollett" or "William P. Boyd" listed under labels in the sidebar.

  ReplyDelete
 5. very interesting blog Peter. Unfortunately most of the pics wouldn't download, but I will try again in a minute. Those old pics are priceless.
  Good luck with your research.

  ReplyDelete
 6. @aussie K
  Thanks and I checked the downloading but no problem here.

  ReplyDelete
 7. today I can see all the pics, thanks.
  My modem fell out so the page got stuck and I didn't realise, lol.

  ReplyDelete

All comments will be moderated before being published...

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...